λευτεριά στο χύμα τσίπουρο - ο φασισμός του ΟΟΣΑ δεν θα περάσει!
Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.
       EUROPAEISCHES GESELLSCHAFTSRECHT


Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΜΗΜΑ
ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ

EUROPAEISCHES GESELLSCHAFTSRECHT
Ζ
1
ΔΕΥΤΕΡΑ
2-4μμ
109
ΓιοβαννόπουλοςΔιδάσκει: Ρ. Γιοβαννόπουλος

Διδακτικά βιβλία:
Δεν διανέμονται συγγράμματα. Θα δοθεί βιβλιογραφία για μελέτη.

΄Υλη: 1. Η εναρμονιστική προσπάθεια της ΕΕ στο πεδίο του εταιρικού
δικαίου: Η στόχευση και η βάση της αρμοδιότητας- Οι εταιρικές Οδηγίες
και Σχέδια Οδηγιών- Το πρόγραμμα δράσης του 2002 και η συνέχεια- Α-
ποτίμηση.
2. Το ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο υπό το φως της ενωσιασκής
ελευθερίας εγκατάστασης: Το πεδίο εφαρμογής της ελευθερίας εγκατά-
στασης ως προς τις εταιρίες- Η πρωτεύουσα και δευτερεύουσα εγκατάστα-
ση- Οι εξελίξεις της νομολογίας του ΔΕΚ/ΔΕΕ (από την Daily Μail στην
Centros, Überseering και Inspire Art, επακόλουθη νομολογία)- Επιπτώ-
σεις στο εφαρμοστέο εταιρικό δίκαιο- Επιπτώσεις στον ανταγωνισμό των
εταιρικών δικαίων στο παράδειγμα της ΙΚΕ- Αποτίμηση.
3. Το ευρωπαϊκό
εταιρικό δίκαιο υπό το φως της ενωσιακής ελευθερίας κυκλοφορίας
κεφαλαίων: Το πεδίο εφαρμογής της ελευθερίας κυκλοφορίας κεφαλαίων
ως προς τις εταιρίες- Οι εξελίξεις της νομολογίας του ΔΕΚ/ΔΕΕ (golden
shares και φορολόγηση μερισμάτων)- Επιπτώσεις στο εταιρικό δίκαιο.
4. Η διασυνοριακή κινητικότητα των εταιριών: Μεταφορά έδρας- Διασυ-
νοριακές συγχωνεύσεις- Διασυνοριακές εξαγορές.
5. Οι ενωσιακές υπερεθνικές εταιρικές μορφές: Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού- Η
Ευρωπαϊκή Εταιρία (SE)- O Ευρωπαϊκός Συνεταιρισμός (SCE)- Η Ευρω-

παϊκή Ιδιωτική Εταιρία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: