λευτεριά στο χύμα τσίπουρο - ο φασισμός του ΟΟΣΑ δεν θα περάσει!
Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.
                 EU-INTELLECTUAL PROPERTY LAW
Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΜΗΜΑ
ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ

EU-INTELLECTUAL PROPERTY LAW
Ζ
1
ΠΕΜΠΤΗ
10-12μμ
407
ΔεσποτίδουΔιδάσκει: Α. Δεσποτίδου

Διδακτικά βιβλία: Αποσπάσματα από σχετικά διδακτικά βιβλία στην αγγλική γλώσσα, κα- θώς και αναφορές σε άρθρα και μελέτες δημοσιευμένα σε διεθνή περιο- δικά ή/και στο διαδίκτυο.


΄Υλη: Εμβάθυνση και διεύρυνση των γνώσεων των φοιτητών στον τομέα του δικαίου της διανοητικής ιδιοκτησίας με σημείο αναφοράς την "ευρω- παϊκή διάσταση" των επιμέρους δικαιικών κλάδων που συστηματικά ε- ντάσσονται σ' αυτόν (δίκαιο ευρεσιτεχνίας, σημάτων, πνευματικής ιδιοκτη- σίας κ.ο.κ.).

Δεν υπάρχουν σχόλια: