η συντακτική ομάδα του nomikithess.gr καταγγέλλει τη διακοπή της δωρεάν διανομής συγγραμμάτων
Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.

International and European Social Law - ΕΛΕ71


Το μάθημα ανήκει στις πρόσθετες ξενόγλωσσες επιλογές που προσφέρει το πρόγραμμα σπουδών. 

ΕΞΑΜΗΝΟ         ΤΜΗΜΑ         ΗΜΕΡΕΣ         ΩΡΑ          ΑΙΘΟΥΣΑ         ΔΙΔΑΣΚΩΝ
        H                      1              ΔΕΥΤΕΡΑ        2-4μμ             212               ΚΩΝΣΤΑ


Διδακτικά βιβλία:
Στους φοιτητές/τριες χορηγείται ηλεκτρονικά τεύχος σημειώσεων και
διδακτικού υλικού στην αγγλική γλώσσα.

΄Υλη: Το μάθημα διδάσκεται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα. Εξετάζει
το δίκαιο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και το δίκαιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά επικεντρώνεται κυρίως στο ενωσιακό κοινωνικό δίκαιο και περιλαμβάνει τόσο το εργατικό δίκαιο όσο και την κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ύστερα από μια εισαγωγή στην ιστορική εξέλιξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Δικαίου, εξετάζονται οι πηγές αυτού του δικαίου, οι κοινωνικές διατάξεις των Συνθηκών της ΕΕ και βασικοί θεσμοί, όπως η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, η ευρωπαϊκή κοινωνική ιθαγένεια, οι ευρωπαϊκές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, η εκπροσώπηση των εργαζομένων σε ομίλους επιχειρήσεων, η ρύθμιση του χρόνου εργασίας, η αρχή της μη διάκρισης στην απασχόληση και την εργασία, η ισότητα των φύλων, τα κοινωνικά δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και η σχέση τους με τις οικονομικές ελευθερίες της Ευρωπαϊκής ́Ενωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: