ΗΜΕΡΕΣΤΜΗΜΑΤΑΩΡΕΣΑΙΘΟΥΣΕΣΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΑ-ΚΑ8-10πμ5Καιδατζης/συνδρομη Αναστασιάδου
ΤΕΤΑΡΤΗΑ-ΚΑ6-8μμΒ αμφιθέατροΚαιδατζής
ΠΕΜΠΤΗΑ-ΚΑ12-2μμ312Καιδατζης
ΤΡΙΤΗΚΕ-ΠΑ8-10πμ8Παπαδοπούλου/συνδρομή Αναστασιάδου
ΤΕΤΑΡΤΗΚΕ-ΠΑ6-8μμ7Παπαδοπούλου
ΠΕΜΠΤΗΚΕ-ΠΑ12-2μμ7Παπαδοπούλου
ΤΡΙΤΗΠΕ-Ω8-10πμ7Σαββαίδου/Πικραμένος/Μαθιουδάκης
ΤΕΤΑΡΤΗΠΕ-Ω4-6μμ8 Σαββαίδου/Πικραμένμος/Μαθιουδάκης
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΠΕ-Ω8-10πμ6Σαββαίδου/Πικραμένος/Μαθιουδάκης