λευτεριά στο χύμα τσίπουρο - ο φασισμός του ΟΟΣΑ δεν θα περάσει!
Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.

Digestenexegese des Römischen Privatrechts - ΕΛΕ77


Το μάθημα διδάσκεται στην γερμανική γλώσσα και προσφέρεται στους προπτυχιακούς φοιτητές και στους φοιτητές του προγράμματος Erasmus.


Α/Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΜΗΜΑ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

11
DIGESTEN EXEGESE DES ROMISCHEN PRIVATRECHTS

Η

1

ΠΕΜΠΤΗ

2-4 μμ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΙΝΟΥ Κ.


Διδάσκει: Κ. Παπακωνσταντίνου
Διδακτικά βιβλία:
Σημειώσεις και αποσπάσματα από επιλεγμένη βιβλιογραφία και πηγές.

΄Υλη: Η εξηγη τική είναι μια μέθοδος ερμηνευτικής προσέγγισης χωρίων του Πανδέκτη . Ο Πανδέκτη ς (λατ. Digesta) αποτελεί ένα από τα τμήματα της Ιουστινιάνειας Κωδικοποίησης (Corpus Iuris Civilis), στο οποίο ανθολογήθη καν αποσπάσματα από τα έργα ρωμαίων νομομαθών. Ο Πανδέκτη ς διασώζει το απάνθισμα του κλασικού ρωμαϊκού δικαίου. Από την εποχή της εύρεση ς του κειμένου του Πανδέκτη τον 11ο αιώνα στην Ιταλία αυξανόταν συνεχώς η συστηματική επεξεργασία των χωρίων του και κυρίως στο πρώτο Πανεπιστήμιο τη ς Ευρώπη ς, στη ν Bologna, από τον Ιrnerius. H Digestenexegese αποτελεί από τότε, εδώ και αιώνες, αναπόσπαστο τμήμα τη ς νομικής παιδείας και διδάσκεται παραδοσιακά σε όλα τα γερμανικά πανεπιστή μια. Το μάθημα δίνει την ευκαιρία ενασχόλησης με νομικά προβλήματα ιδιωτικού δικαίου που απαντώνται και σήμερα και της ερμηνευτικής προσέγγισής τους σε συγκεκριμένες ιστορικές συνθή κες. Μέσα από τη συγγραφή μιας Digestenexegese, οι φοιτητές/τριες εξασκούνται στη νομική επιχειρηματολογία, τη δόμηση του δικανικού συλλογισμού, την απόδοση μιας ιστορικής υπόθεσης, όπως μπορεί να ανασυσταθεί από τα χωρία του Πανδέκτη , με έμφαση στα νομικώς κρίσιμα σημεία τη ς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: