λευτεριά στο χύμα τσίπουρο - ο φασισμός του ΟΟΣΑ δεν θα περάσει!
Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.

Εμπορικό Δίκαιο (Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών)


Εμπορικό Δίκαιο (Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών) 


1. Πρόγραμμα διδασκαλίας

 Εαρινό εξάμηνο 2017


ΗΜΕΡΕΣΤΜΗΜΑΤΑΩΡΕΣΑΙΘΟΥΣΕΣΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΠΕΜΠΤΗΑ-ΚΑ2-5μμ6ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
ΠΕΜΠΤΗΚΕ-ΠΑ2-5μμ5ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/ΤΖΙΒΑ
ΠΕΜΠΤΗΠΕ-Ω2-5μμ2-4μμ 112,4-5μμ αιθ 2ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ/ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ2. Ύλη

Α. Αξιόγραφα: Γενική παρουσίαση της έννοιας των αξιογράφων, των σκοπών που εξυπηρετούν και των διακρίσεών τους. – Αναλυτική εξέ- ταση του δικαίου της συναλλαγματικής και της επιταγής με βάση τους ισχύ- οντες νόμους.

 Β. Ασφαλιστικό δίκαιο: 1. Εισαγωγή - Γενικό μέρος: Η ασφάλιση (Έννοια, ουσιώδη στοιχεία, διακρίσεις) - Η ασφαλιστική σύμβα- ση (Έννοια, χαρακτηριστικά αυτής, το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο της σύμβα- σης ασφάλισης, ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας, κοινοτικό δίκαιο των ασφαλίσεων, τα συμβαλλόμενα μέρη). 2. Διαμόρφωση της ασφαλιστικής σύμβασης (Kατάρτιση, ειδικές μορφές ασφαλιστικών συμβάσεων, το ασφα- λιστήριο, διάρκεια της σύμβασης). 3. Υποχρεώσεις των μερών - Υποχρεώ- σεις του λήπτη της ασφάλισης (καταβολή ασφαλίστρου, ασφαλιστικά βάρη), υποχρεώσεις του ασφαλιστή, εκχώρηση της ασφαλιστικής αξίωσης, παρα- γραφή. 4. Ειδικό μέρος – Ασφάλιση κατά ζημιών (Γενικές αρχές αυτής, ασφαλιστική ζημία, ασφαλιστικό συμφέρον, ασφαλιστική αξία, ασφαλιστικό ποσό, η αποζημιωτική αρχή). 5. Είδη χερσαίας ασφάλισης ζημίας (Ασφά- λιση πυρκαγιάς, ασφάλιση μεταφοράς πραγμάτων, ασφάλιση εσοδείας, α- σφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, ασφάλιση αστικής ευθύνης, υποχρεω- τική ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκινητικά ατυχήματα, λοιπές μορ- φές ασφάλισης ζημιών). 6. Ασφάλιση προσώπων (Γενικές αρχές ασφάλισης ποσού, είδη ασφάλισης προσώπων). (Ασφάλιση ζωής, ασφάλιση ατυχήμα- τος, ασφάλιση ασθένειας)3. Προτεινόμενα συγγράμματα

1. Στοιχεία Ασφαλιστικού Δικαίου, 2007, 5η εκδ. Αλ. Αργυριάδη/ Ρ. Χατζηνικολάου - Αγγελίδου/ Λ. Σκαλίδη, κωδ. 34558 

2. Ιδιωτικό Ασφαλιστικό δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα, 4η εκδ. 2014, Καθ. Ρ. Χατζηνικολάου - Αγγελίδου,κωδ. 41959968 

3. Ασφαλιστικό δίκαιο - Εισηγήσεις, Νομική Βιβλιοθήκη, 3η εκδ. 2014 Καθ. Ι. Ρόκας, κωδ. 41958893.
4. Ν. Ρόκας, Αξιόγραφα, Νομική Βιβλιοθήκη ΑΕΒΕ, 2012 2η εκδοση, 22769268 

5. Αλίκη Κιάντου-Παμπούκη, Δίκαιο Αξιογράφων, Εκδόσεις Σάκ- κουλα ΕΕ, 2013/7η, 32998006

 6. Γ. Τριανταφυλλάκης, Δίκαιο Αξιογράφων, Νομική Βιβλιοθήκη 2008, ΚΩΔ: 105184. Nomikithess tips

Α. Αξιόγραφα: Για την καλύτερη κατανόηση του μαθήματος το  Nomikithess  προτείνει τα πρακτικά θέματα των τριών συγγραφέων Α. Αντάπασης, Κ. Κάμτσιου-Μπέτζιου, Λ.Ι. Αθανασίου  <<Πρακτικά θέματα του δικαίου των αξιογράφων >>
 ( Νομική Βιβλιοθήκη ). Τα πρακτικά αυτά θα βοηθήσουν τους φοιτητές να κατανοήσουν τις έννοιες της συναλλαγματικής και της επιταγής. Συγχρόνως προτείνεται η επιτομή του Γεράσιμου Αναστασόπουλου.

Β. Ασφαλιστικό δίκαιο: Το σύγγραμμα της καθηγήτριας Αγγελίδου είναι ευανάγνωστο και αρκετά καλό για την κατανόηση του ασφαλιστικού δικαίου.5. Χρήσιμο υλικό

Θέματα εξετάσεων

Α: Αξιόγραφα
Β: Ασφαλιστικό

Δεν υπάρχουν σχόλια: