η συντακτική ομάδα του nomikithess.gr καταγγέλλει τη διακοπή της δωρεάν διανομής συγγραμμάτων
Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.
Σύγχρονα θέματα Εργατικού Δικαίου-Επισφαλείς εργασιακές σχέσεις


Α/Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΜΗΜΑ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

1
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ-ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Η

1

ΤΡΙΤΗ

12-2μμ

108

ΣιδερηςΔιδάσκει: Δ. Σιδέρης
Διδακτικά βιβλία:
1. Δ. Ζερδελής, Εργατικό Δίκαιο, Ατομικές εργασιακές σχέσεις, 3η έκδ., εκδ. Σάκκουλας, Αθήνα/Θεσσαλονίκη, 2014. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ- ΔΟΞΟ: 41959965
2. Ι. Κουκιάδης, Εργατικό Δίκαιο: Ατομικές εργασιακές σχέσεις και το δίκαιο τη ς ευελιξίας τη ς εργασίας, 7η έκδ, εκδ. Σάκκουλας, Αθήνα/Θεσσα- λονίκη, 2014. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 41959954

΄Υλη: Τη λεργασία. Προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομέ- νων. Σεξουαλική παρενόχλη ση στο χώρο τη ς εργασίας. Ανταγωνιστικές πρά- ξεις του εργαζομένου έναντι του εργοδότη. Προσωρινή απασχόλη ση και δα- νεισμός εργαζομένων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: