ΕΞΑΜΗΝΟΤΜΗΜΑΗΜΕΡΑΩΡΑΑΙΘΟΥΣΑΔΙΔΑΣΚΩΝ
Δ1 (Α-Λ)ΤΕΤΑΡΤΗ9-11πμΒ α΄μφιθέατροΖερδελής
ΠΕΜΠΤΗ10-12πμΒ Αμφιθεατρο
2 (Μ-Ω)ΤΡΙΤΗ2-4μμ7Σιδερης
ΤΕΤΑΡΤΗ4-6μμ5

2.Ύλη του μαθήματος