Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.
Φιλοσοφία του Δικαίου Α/Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΜΗΜΑ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ
10
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Η
1
ΤΡΙΤΗ
16-18:00μμ
320
ΣΤΑΜΑΤΗΣ/ΤΑΚΗΣ


Διδάσκουν: Κ. Σταμάτης, Α. Τάκης 
Διδακτικά βιβλία:
1. BriaBix, Φιλοσοφία του δικαίου. Θεωρία και ερμηνευτικό πλαίσιο.
Εκδ. Κριτική, Αθήνα 2007.
2. Επιλεγμένη αρθρογραφία από περιοδικά ιδίως της αλλοδαπής διανέμε- ται κατά περίπτωση σε κάθε μάθημα
3. Ανδρέας Χ. Τάκης, Η ηθική αδιαφορία του νόμου. Νομικός θετικισμός και αναλυτική φιλοσοφία. Εκδ. Πόλις, Αθήνα 2006.


΄Υλη: Ο άξονας γύρω από τον οποίο οργανώνονται οι παραδόσεις είναι η τοποθέτη ση των συγχρόνων ρευμάτων στο κομβικό ζή τη μα τη ς σχέση ς του δικαίου με τη ν η θική. Αφετηρία αποτελεί έτσι η εδραίωση των θετικιστικών ρευμάτων κατά τον 19ο αιώνα. Οι επιμέρους θεματικές που αρθρώνονται γύρω από τον άξονα αυτό είναι: 1. Η εδραίωση του νομικού θετικισμού: βρετανοί ωφελιμιστές - η εννοιοκρατία των γερμανών ρωμαϊστών η βου- λη σιαρχία των νομικών προσταγών. 2. Η αντιφορμαλιστική πρόκλη ση του μεσοπολέμο: στροφή σε σκοπούς και συμφέροντα θεσμοκρατία κοινω- νική μη χανική - νομικός ρεαλισμός. 3. Η ανασύνταξη του θετικισμού (Hans Kelsen, H.L.A. Hart): αντιπαράθεση με το αναγεννημένο φυσικό δίκαιο και τον ρεαλισμό αποστάσεις από τον παραδοσιακό θετικισμό η επινόηση τη ς περιγραφικής κανονιστικότητας 4. Η διαμάχη για τη διακριτική ευχέ- ρεια του δικαστή και τη φύση τη ς δικαιοδοτικής πράξη ς: ο διάλογος Hart - Fuller η έφοδος του Dworkin κατά του θετικισμού η αμυντική στάση του ή πιου θετικισμού 5. H διαμάχη για τη φύση και τη δεσμευτικότη τα των κα- νόνων δικαίου: μια σύγκρουση μέσα στο θετικιστικό στρατόπεδο, H.L.A. Hart, J. Raz, N.McCormick η αξίωση ορθότη τας και ο η πειρωτικός αντι- θετικισμός του R. Alexy. 6. Οι εντεινόμενες αποκλίσεις από τον θετι κιστικό κανόνα: οικονομική θεωρία του δικαίου   θεωρίες αναλογικότη τας και στάθμιση ς -ριζοσπαστικός σκεπτικισμός (critical legal studies, θεωρίες βιο- πολιτική ς).

Δεν υπάρχουν σχόλια: