η συντακτική ομάδα του nomikithess.gr καταγγέλλει τη διακοπή της δωρεάν διανομής συγγραμμάτων
Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.

Εμπορικό Δίκαιο (Δίκαιο Ανταγωνισμού)

1. Πρόγραμμα Διδασκαλίας
Εαρινό Εξάμηνο 2017

ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΑ  ΤΜΗΜΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4-6μμ   Α-ΚΑ 7 ΤΕΛΛΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4-6μμ ΚΕ-ΠΑ 8 ΤΖΙΒΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4-6μμ ΠΕ-Ω 312 ΔΕΣΠΟΤΙΔΟΥ


2.Ύλη του Μαθήματος

1. Γενική Εισαγωγή - Έννοια του ανταγωνισμού - Το δίκαιο του ανταγωνισμού. 2. Η γενική ρήτρα του αθέμιτου ανταγωνισμού - Αθέμιτες πράξεις στο πλαίσιο της γενικής ρήτρας (πράξεις προσέλκυσης πελατείας, πράξεις παρεμποδίσεως, πράξεις εκμεταλλεύσεως ξένης παροχής, πράξεις προβαδίσματος μέσω παραβάσεως νόμου ή συμβάσεως, πράξεις διακινδυνεύσεως της αγοράς) - Παράνομες υπό στενή έννοια ανταγωνιστικές πράξεις (ανακριβείς δηλώσεις, αναγγελία εκποιήσεως εμπορευμάτων από πτώχευση, αναγγελία εκποιήσεως λόγω διαλύσεως, πράξεις κατά της φήμης της επιχειρήσεως, προσβολή διακριτικών γνωρισμάτων). 3. Έννομη προστασία (οι επί μέρους αξιώσεις, νομιμοποίηση - διαδικασία). 4. Δίκαιο ελεύθερου ανταγωνισμού - Εισαγωγικές γνώσεις - Απαγορευμένες συμπράξεις - Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης - Έλεγχος των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων - Όργανα και διαδικασία εφαρμογής των κανόνων του ανταγωνισμού

3.Προτεινόμενα Συγγράμματα

1. Λ. Κοτσίρης, Δίκαιο ανταγωνισμού (αθέμιτου, ελεύθερου και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές) Εκδόσεις Σάκκουλα ΕΕ, 7η έλδοση 2015, 50658545
2. Αθέμιτος ανταγωνισμός (ν. 146/1914) ΚΩΔ: 50661291 Έκδοση: 3η/2015Συγγραφείς: Μαρίνος Μιχάλης-Θεόδωρος ISBN: 978-960-420-577-6Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): ΔΙΚΑΙΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3. Γ. Τριανταφυλλάκης, Δίκαιο Ελεύθερου Ανταγωνισμού, Νομική Βιβλιοθήκη, 2011, ΚΩΔ: 33114042
4.NomikiThessTips
Το μάθημα του Ανταγωνισμού ανήκει στον τομέα του Εμπορικού Δικαίου και μετά την αναδιάρθρωση του προγράμματος σπουδών περιλαμβάνει τον αθέμιτο και τον ελεύθερο ανταγωνισμό και μπορεί κανείς να το θεωρήσει ως μετρίας δυσκολίας. Μεγάλη έμφαση δίνεται στην επίλυση πρακτικών γι αυτό και η ομάδα του #nomikithess προτείνει ως πληρέστερο σύγγραμμα αυτό του Λ.Κοτσίρη. Εξαιτίας όμως του μεγάλου μεγέθους του χρήσιμη είναι η επίλυση αρκετών πρακτικών όπως και η μελέτη κάποιας επιτομής ή σημειώσεων που μπορούν να αναζητηθούν στη βιβλιοθήκη ή απο μεγαλύτερους φοιτητές με διατύπωση σχετικής ερώτησης στην ομάδα φοιτητών του ΝomikiThess.

5. Χρήσιμο #nomikithess υλικό
Δεν υπάρχουν σχόλια: