ΗΜΕΡΕΣΩΡΑΤΜΗΜΑΑΙΘΟΥΣΑΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ8-11πμΑ-ΚΑ6ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ8-11πμΚΕ-ΠΑ312ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ8-11πμΠΕ-Ω7ΒΛΑΧΟΣ