λευτεριά στο χύμα τσίπουρο - ο φασισμός του ΟΟΣΑ δεν θα περάσει!
Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.
Ιστορία Βυζαντινού και Δυτικοευρωπαϊκού Δικαίου 
Α/Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΜΗΜΑ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

3
ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η

1

ΠΕΜΠΤΗ

10-12μμ

213
ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ / ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗ- ΤΖΑΡΙΔΟΥ


Διδάσκουν:Δ.Παπαδάτου, Σ. Τζωρτζακάκη Τζαρίδου 
Διδακτικά βιβλία: 
1. Εισηγήσεις βυζαντινού δικαίου, συγγραφέας Τ ρωιάνος Σπύρος, εκδότης
Ηρόδοτος, Αθήνα 2014
2. Ιστορία και Εισηγήσεις του Ρωμαϊκού Δικαίου, ανατύπωση Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22771365 Έκδοση: 1/2011 Συγγραφείς: Γκόφας Δη- μήτριος ISBN: 978-960-9664-23-3. Τύπος: Σύγγραμμα. Διαθέτης (Εκδό- της): Νικ. Α. Σάκκουλας & Σια Ο.Ε.

΄Υλη: Το μάθη μα εστιάζει στις σημαντικότερες ιδιαιτερότητες που διαφορο- ποιούν το βυζαντινό νομικό σύστη μα από το ρωμαϊκό του υπόβαθρο, πάνω στο οποίο ή ταν θεσμικά και ιδεολογικά δομη μένο. Η -κάτω από το πρίσμα αυτό- διδασκαλία στρέφεται γύρω από τη φύση και τη λειτουργία των πηγών του βυζαντινού δικαίου, τη ν οργάνωση τη ς ανώτατη ς εξουσίας, τη ν απονομή τη ς δικαιοσύνη ς και το δίκαιο του γάμου. Επίσης εξετάζεται ο τρό πος με τον οποίον το κωδικοποιη μένο από τον βυζαντινό αυτοκράτορα Ιουστινιανό ρω- μαϊκό δίκαιο του Πανδέκτη αποτέλεσε πολιτικό εργαλείο και αντικείμενο έ- ρευνας στη Μεσαιωνική Δύση από τον 11ο αιώνα και εξή ς, γεγονός που ο- δή γη σε στη διαμόρφωση μιάς κοινή ς βάση ς, πάνω στη ν οποία στη ρίχτηκαν οι δυτικοευρωπαϊκοί κώδικες που είδαν το φως με τη γένεση των εθνικών κρατών τον 19ο αιώνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: