λευτεριά στο χύμα τσίπουρο - ο φασισμός του ΟΟΣΑ δεν θα περάσει!
Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.
Legal Rhetorics in Antiquity


Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΜΗΜΑ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ


3

LEGAL RHETORICS IN ANTIQUITY


Ζ


1


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


12-μ


213


ΒΛΑΧΟΣ

Διδάσκει:Κ. Βλάχος
Διδακτικά βιβλία: Σημειώσεις

΄Υλη: Ι. Θεωρη τικό Μέρος Η Ρη τορική ως βασικό μέρος της παιδείας στην Αθή να και τη Ρώμη . Artes liberales. Η Ρη τορική ως τμή μα τη ς Λογικής. Θεωρία τη ς Ρη τορική ς. Το επιχείρημα. Το έργο του ρή τορα. Τοπική τ ης δί- κη ς και των δικανικών επιχειρημάτων ή η κατάταξη τη ς ένδικης διαφοράς στη ν τυπολογία δικών με σκοπό τη ν επιλογή των καταλλη λότερων επιχειρη- μάτων. ΙΙ. Πρακτικό Μέρος Δειγματοληπτική εξέταση ελληνικών και ρωμα- ϊκών δικανικών λόγων. (Πηγές: Αριστοτέλης, Α ττικοί Ρήτορες, Κικέρωνας, Κουιντιλιανός)
Το μάθημα αυτό επικαλύπτεται με το μάθημα Rhétorique juridique  de lAntiquité και συνεπώς δεν μπορούν να επιλεγούν σωρευτικά (μπορεί να επιλεγεί μόνο ένα από τα δύο).

Δεν υπάρχουν σχόλια: