Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.

Δήλωση Μαθημάτων για το Μεταπτυχιακό

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Μαζί με την εγγραφή θα γίνεται και η δήλωση μαθημάτων του Α΄ εξαμήνου.
Από τα τρία μαθήματα του Α΄ εξαμήνου το ένα δηλώνεται ως κύριο και τα υπόλοιπα δύο ως επιλογής.
Το κύριο μάθημα διδάσκεται τρία εξάμηνα και σ’ αυτό, θα εκπονηθεί η διπλωματική εργασία στο Δ΄ εξάμηνο.
Προσοχή: Η δήλωση των δύο επιλεγόμενων μαθημάτων μπορεί να τροποποιηθεί μόνο μέχρι την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017.
Προσοχή: Η δήλωση του κυρίου μαθήματος μπορεί να τροποποιηθεί μόνο πριν τη λήξη του Α΄ εξαμήνου (μέχρι την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018).
Οι φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών έχουν τη δυνατότητα επιλογής ενός επιπλέον προαιρετικού μαθήματος στη διάρκεια των σπουδών τους, ακόμη και άλλης κατεύθυνσης εφόσον γίνονται δεκτοί από τον διδάσκοντα το μάθημα σε αυτήν. Ο βαθμός του προαιρετικού μαθήματος δεν υπολογίζεται στην τελική βαθμολογία αποφοίτησης από το πρόγραμμα.
Επίσης μπορούν να παρακολουθήσουν στο Α΄ εξάμηνο το μάθημα τη γερμανικής γλώσσας, ως πρόσθετο προαιρετικό μάθημα. Ο βαθμός στο μάθημα της ξένης γλώσσας δεν υπολογίζεται στον τελικό βαθμό του ΜΔΕ.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που θα εγγραφούν στο ΠΜΣ για πρώτη φορά το ακ. έτος 2017-2018, θα πρέπει να εκπονήσουν αναλυτική εργασία για κάθε εξαμηνιαίο μάθημα με εμβάθυνση στο θέμα αναφοράς, με επαρκή βιβλιογραφική κάλυψη και επεξεργασία δεδομένων της εθνικής ή/και διεθνούς νομολογίας καθώς και κριτικό διάλογο αναφορικά με αυτά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: