η συντακτική ομάδα του nomikithess.gr καταγγέλλει τη διακοπή της δωρεάν διανομής συγγραμμάτων
Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.

Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου

Διδάσκεται
Χειμερινό εξάμηνο 2015Διδάσκουν:
1
ο Τμήμα (Α-Κα): Κώστας Σταμάτης
2οΤμήμα (Κε-Πα): Ανδρέας Τάκης
3οΤμήμα (Πε-Ω): Κώστας Σταμάτης, Ανδρέας Τάκης

Ύλη:
Η δομή του μαθήματος είναι τριμερής:
α) Σε έναν πρώτο κύκλο πα-
ραδόσεων παρουσιάζεται το θετικό δίκαιο ως δεσμευτική ρυθμιστική βαθ-
μίδα του κοινωνικού βίου.
β) Ακολουθεί η κεντρική διάκριση του δικαίου σε
ιδιωτικό και δημόσιο, τόσο σε εγχώριο όσο
και σε διεθνές επίπεδο.
γ) Και έπεται το ζήτημα της ερμηνείας και εφαρμογής του δικαίου, στη βάση μεθό-
δων που προσιδιάζουν στο σκέπτεσθαι νομικά. Καθένα από αυτά τα τρία
μέρη συμπεριλαμβάνει πληθώρα από αλληλένδετες θεματικές ενότητες, οι
οποίες διαφωτίζουν κομβικές λειτουργίες της έννομης τάξης. Καθ’ οδόν γί-
νονται καίριες προβολές σε ειδικότερες περιοχές της επιστήμης του δικαίου,
ώστε το φοιτητικό κοινό να εξοικειωθεί με τη διασύνδεση γενικού και ειδι-
κού, καθολικού και ιδιαίτερου στη νομική σκέψη.

* Σεμινάριο νομικής βιβλιογραφικής έρευνας και πληροφοριακής παιδείας: Αποτελεί
προαπαιτούμενο, με υπογραφή παρακολούθησης, προκειμένου να έχει δικαίωμα ο/η φοιτητής/τρια που εγγράφηκε από το ακαδημαϊκό έτος 2015/16 και μετά να λάβει μέρος στις εξετάσεις του υποχρεωτικού μαθήματος «Εισαγωγή στην επιστήμη του Δικαίου»

Δεν υπάρχουν σχόλια: