Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.

Εγγραφή στο μεταπτυχιακό της Νομικής ΑΠΘ

Οι εγγραφές των εισακτέων στο ΠΜΣ θα πραγματοποιηθούν από την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου ως και τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου από τις θυρίδες της Γραμματείας της Σχολής κατά το ωράριο: 09:00-10:30. Οι υποψήφιοι, θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου τρίτου προσώπου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:
2.    Μία (1) φωτογραφία
3.    Απόδειξη κατάθεσης τελών εγγραφής
4.    Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας, ή Διαβατηρίου

Τα τέλη έγγραφης για το ακ. έτος 2017-2018 είναι 200 ευρώ. Η κατάθεση του ποσού γίνεται σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στο λογαριασμό:
IBAN: GR78 0172 2020 0052 0207 2402 286

Δικαιούχος: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΚΕ.Δ.Ε.Α.– 3ης Σεπτεμβρίου Πανεπιστημιούπολη, 54636 Θεσσαλονίκη (Code Bic SWIFT address PIRBGRAA).

Στο καταθετήριο θα πρέπει να αναγράφεται το Ονοματεπώνυμο και το Πατρώνυμο του εισακτέου στο ΠΜΣ καθώς και η ένδειξη Κ.Ε. 91607 (κωδικός έργου ΕΛΚΕ ΑΠΘ).
Ο ΕΛΚΕ του ΑΠΘ θα εκδώσει αποδείξεις παροχής υπηρεσιών για την καταβολή των τελών εγγραφής. Όποιος εισακτέος επιθυμεί την έκδοση τιμολογίου θα πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως τα παρακάτω στοιχεία:
Επωνυμία εταιρείας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση έδρας εταιρείας, τηλέφωνο επικοινωνίας, ονοματεπώνυμο παραλήπτη, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας email (για την περίπτωση της ηλεκτρονικής αποστολής).  

Η Σχολή απονέμει «έπαινο αριστείας» στον πρώτο εισαχθέντα κάθε κατεύθυνσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με βάση τα μόρια που συγκέντρωσε. Απονέμει επίσης σε αυτόν και εφάπαξ «υποτροφία αριστείας», η οποία συνίσταται στην απαλλαγή από το τέλος εγγραφής του πρώτου έτους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: