λευτεριά στο χύμα τσίπουρο - ο φασισμός του ΟΟΣΑ δεν θα περάσει!
Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.
Ασφαλιστικά μέτρα

Α/Α
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΜΗΜΑ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΔΙΔΑΣΚΩΝΑπαλαγάκη

διδάσκεται κάθε Τετάρτη 10-12π.μ. στην αίθουσα 313.
Έναρξη μαθημάτων την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, ώρα 10-12π.μ., αίθουσα 313.

Α/Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΜΗΜΑ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

3

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΣΤ

1

Πέμπτη

4-6μμ

7

Πιψου

Διδάσκει: Λ.Μ. Πίψου
Ως μάθημα ελεύθερης επιλογής ειδικών γνώσεων στο χειμερινό εξάμηνο: καθ. Χ. Απαλαγάκη
Διδακτικό βιβλίο: Σημειώσεις διδάσκοντος

Ύ λη: Το μάθη μα περιλαμβάνει τη διδασκαλία των γενικών προϋποθέσεων παροχή ς προσωρινή ς δικαστικής προστασίας (άρθρα 682 -703 ΚΠολΔ) καθώς και των κατ’ ιδίαν ασφαλιστικών μέτρων (εγγυοδοσία, προση μείωση υποθή κη ςσυντη ρητική κατάσχεση δικαστική μεσεγγύησησφράγισηαποσφράγιση , απογραφή , δημόσια κατάθεση , προσωρινή επιδίκαση απαιτή σεων και προσωρινή ρύθμιση καταστάσεων), με βάση ση μειώσεις, πρακτικές ασκή σεις και αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: