η συντακτική ομάδα του nomikithess.gr καταγγέλλει τη διακοπή της δωρεάν διανομής συγγραμμάτων
Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.
ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΟ        ΤΜΗΜΑ         ΗΜΕΡΕΣ            ΩΡΑ            ΑΙΘΟΥΣΑ           ΔΙΔΑΣΚΩΝ
        Ζ                      1          ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ         4-6μμ               320                ΚΟΥΡΤΗΣ

Διδακτικά βιβλία:
1. Ζ. Παπασιώπη-Πασιά (με συνεργασία Β. Κούρτη), Δίκαιο Αλλοδα-
πών, εκδ. Σάκκουλας, 4η έκδ., 2015 (κωδικός στον ΕΥΔΟΞΟ
50658928).
2.Σ. Βρέλλης, Δίκαιο Αλλοδαπών, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2η έκδ.,
2003 (κωδικός στον ΕΥΔΟΞΟ 10487).


Ύλη: Εισαγωγή στα προβλήματα του μεταναστευτικού φαινομένου από
νομικής απόψεως και ενασχόληση με ειδικότερα ζητήματα που οι αλλοδα-
ποί συνήθως αντιμετωπίζουν διαμένοντας νόμιμα ή παράνομα στην ελλη-
νική επικράτεια. Έννοιες του αλλοδαπού. Γενικές αρχές του δικαίου των
αλλοδαπών. Το νομικό καθεστώς των αλλοδαπών φυσικών προσώπων
στην Ελλάδα (υπηκόων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπηκόων
τρίτων χωρών, ομογενών). Διεθνής, ευρωπαϊκή και συνταγματική προ-
στασία των αλλοδαπών. Ετεροδικία. Είσοδος, έξοδος, διαμονή, εγκατά-132
σταση, εργασία, απέλαση, έκδοση αλλοδαπών. Διαδικασία αναγνώρισης
πολιτικών προσφύγων. Παράνομοι αλλοδαποί, ασυνόδευτοι ανήλικοι και
θύματα παράνομης διεθνούς διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων. Άσκηση
ελεύθερων επαγγελμάτων από αλλοδαπούς και απαγόρευση κτήσης ακινή-

των σε παραμεθόριες περιοχές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: