λευτεριά στο χύμα τσίπουρο - ο φασισμός του ΟΟΣΑ δεν θα περάσει!
Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.
                              ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΜΗΜΑ
ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ζ
1
ΠΕΜΠΤΗ
8-10πμ
407
ΜπεχλιβάνηςΔιδάσκει: Αχ. Μπεχλιβάνης
Ως μάθημα ελεύθερης επιλογής ειδικών γνώσεων στο χειμερινό εξά-
μηνο): Αχ. Μπεχλιβάνης

Διδακτικό βιβλίο:
1. (25056 - Εύδοξος) Ναυτικό Δίκαιο, τόμος Ι, 2005, 5η έκδοση.
Συγγραφέας: Κιάντου-Παμπούκη, Αλίκη.

Ύλη: Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και πηγές ναυτικού δικαίου. Έννοια, νομι-
κή φύση και εθνικότητα του πλοίου. Πλωτά ναυπηγήματα. Τρόπος απόκτη-
σης κυριότητας πλοίου (π.χ. ναυπήγηση, συμβατική μεταβίβαση). Φορείς
ναυτιλιακής επιχείρησης. Συλλογική εκμετάλλευση του πλοίου. Συμβάσεις
ναυτικής εργασίας (πλοιάρχου - πληρώματος). Πλοηγός και ναυτικός πρά-
κτορας. Νομικό καθεστώς της σύμβασης ναυλώσεως. Ειδικοί τύποι ναύ-


λωσης.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: