η συντακτική ομάδα του nomikithess.gr καταγγέλλει τη διακοπή της δωρεάν διανομής συγγραμμάτων
Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.
ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΞΑΜΗΝΟ        ΤΜΗΜΑ        ΗΜΕΡΕΣ        ΩΡΑ        ΑΙΘΟΥΣΑ        ΔΙΔΑΣΚΩΝ
         Ζ                    1                    ΤΡΙΤΗ       2-4μμ     πολυμέσων     ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ

Διδακτικό βιβλίο:
Ευ. Βασιλακάκης/Σ. Παπασάββας, Στοιχεία Κυπριακού Δικαίου, εκδ.
Σάκκουλας, Αθήνα/Θεσσαλονίκη 2002/1η
έδοση. Κωδικός Βιβλίου στον
ΕΥΔΟΞΟ: 25085

Ύλη: Ιστορική πορεία του κυπριακού δικαίου. Ο δικαιικός προσανατολι-
σμός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η πολυδικαιικότητα στο κυπριακό δί-
καιο. Το πρόβλημα της γλώσσας. Πηγές και μέθοδοι του κυπριακού δικαί-
ου. Κυπριακή συνταγματική ιστορία. Ο δικαστικός έλεγχος της συνταγματι-
κότητας των νόμων. Δεσμευτικότητα των αγγλικών δικαστικών αποφάσε-
ων. Η νομολογία στο κυπριακό δίκαιο. Ανάλυση κυπριακών δικαστικών
αποφάσεων (Mustafa Ibrahim κ.λπ.). Σύστημα απονομής της δικαιοσύνης.
Πρόσφατες τροποποιήσεις του οικογενειακού δικαίου. Αποφάσεις Ευρωπα-
ϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σχετικές με την Κύπρο. Γί-
νεται σύγκριση των θεσμών του κυπριακού δικαίου με τους αντίστοιχους

ελληνικούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: