η συντακτική ομάδα του nomikithess.gr καταγγέλλει τη διακοπή της δωρεάν διανομής συγγραμμάτων
Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.
        ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΜΗΜΑ
ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟ ΜΜΕ
Ζ
1
ΤΡΙΤΗ
2-4μμ
110
Μαντζούφαςς
Διδάσκει: Π. Μαντζούφας
Ως μάθημα ελεύθερης επιλογής ειδικών γνώσεων στο εαρινό εξάμη-
νο: Π. Μαντζούφας

Διδακτικό βιβλίο:
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΜΜΕ
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22768526
Έκδοση: 1η/2012.Συγγραφείς: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ
ISBN: 978-960-272-991-5. Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ

Ύλη: Εισαγωγή στο φαινόμενο της επικοινωνίας και ειδικότερα της επιρ-
ροής της τηλεόρασης στη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος (κοι-
νωνιολογία της τηλεόρασης). Συνταγματικό πλαίσιο της ραδιοτηλεόρασης.
Διοικητικές διαδικασίες ραδιοτηλεοπτικής αδειοδότησης και ελέγχου λει-
τουργίας των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών από το Εθνικό Συμβούλιο Ρα-
διοτηλεόρασης. Ευρωπαϊκό Πλαίσιο της Ραδιοτηλεόρασης. Προσβολές
προσωπικότητας μέσω των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και αναλυτική

παρουσίαση της συναφούς νομολογίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: