λευτεριά στο χύμα τσίπουρο - ο φασισμός του ΟΟΣΑ δεν θα περάσει!
Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.
ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΜΗΜΑ
ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ
Ζ
1
ΤΡΙΤΗ
10-12πμ
Τυπογραφείο
ΚουτούπαΔιδάσκει: Ε. Κουτούπα
Ως μάθημα ελεύθερης επιλογής ειδικών γνώσεων στο εαρινό εξάμη-
νο: Ι. Μαθιουδάκης

Διδακτικά βιβλία:
1. Ε.Κουτούπα-Ρεγκάκου, Δίκαιο του περιβάλλοντος, γ έκδ. 2008 Εκ-
δοσεις Σακκουλα (25117)
2. Γ.Σιούτη, Εγχειρίδιο δικαίου περιβάλλοντος, β έκδ., 2011, Εκδο-
σεις Σακκουλα (13218692)
3. Β.Σκουρής, Χωροταξικό και Πολεοδομικό δίκαιο, 1991.Εκδόσεις
Σάκκουλα (25167)

Ύλη: Πηγές και γενικές αρχές Δικαίου Περιβάλλοντος, προστασία του πο-
λιτιστικού περιβάλλοντος, των δασών και του αιγιαλού, διαδικασία έγκρι-
σης περιβαλλοντικών όρων, δικαστική προστασία. Ο χωροταξικός και πο-
λεοδομικός σχεδιασμός με βάση το άρθρ. 24 Συντ. και την κείμενη νομοθε-
σία, διαδικασίες, νομική φύση των πράξεων, εφαρμογή του σχεδιασμού στο
έδαφος, οικοδομικό δίκαιο.


Δεν υπάρχουν σχόλια: