η συντακτική ομάδα του nomikithess.gr καταγγέλλει τη διακοπή της δωρεάν διανομής συγγραμμάτων
Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΜΗΜΑ
ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Ζ
1
ΤΡΙΤΗ
10-12πμ
313
Καϊδατζής
Διδάσκει: Α. Καϊδατζής

Διδακτικά βιβλία:
1. Γιώργος Ολ. Αναστασιάδης, Οι δημοκρατικοί θεσμοί των Ελλήνων
- Δοκιμές πολιτικής και συνταγματικής ιστορίας (19ος και 20ος αι.),
Εκδ. Σάκκουλα ΑΕ, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2013 - ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ
ΕΥΔΟΞΟ: 41959644
2. Γιώργος Ολ. Αναστασιάδης, Πολιτική και συνταγματική ιστορία
της Ελλάδας 1821-1941, 2η έκδ., Εκδ. Σάκκουλα, 2001 - ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ: 25074
3. Γιώργος Ολ. Αναστασιάδης, Ιστορία των πολιτικών και συνταγμα-
τικών θεσμών, Εκδ. Σάκκουλα, 1995 - ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ:
25049
4. Νίκος Κ. Αλιβιζάτος, Το σύνταγμα και οι εχθροί του στη νεοελλη-
νική ιστορία, 1800-2010, Εκδ. Πόλις, 2011 - ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥ-
ΔΟΞΟ: 12807229
5. Γιώργος Ολ. Αναστασιάδης, Σύγχρονη ελληνική πολιτική και συ-
νταγματική ιστορία 1940-1986, 2η έκδ., Εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονί-
κη 1998 - ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ: 34568
6. Γιώργος Ολ. Αναστασιάδης, Κοινοβούλιο και μοναρχία στην Ελ-
λάδα, Εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 1995 - ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥ-
ΔΟΞΟ: 34502
7. Ιφιγένεια Καμτσίδου, Το κοινοβουλευτικό σύστημα, Εκδ. Σαββά-
λας, 2011 - ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ: 22767594

Ύλη: Τα Συντάγματα του Αγώνα 1822-1827. - Η Καποδιστριακή Πολιτεία.
- Η απόλυτη μοναρχία 1833-1843. - Η συνταγματική μοναρχία 1844-1862.
- Η βασιλευομένη Δημοκρατία 1864-1924. - Η αβασίλευτη Δημοκρατία
1924-1935. - Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936. -Πόλεμος και κατοχή
1940-1944 - Απελευθέρωση και εμφύλιος πόλεμος 1944-1949 - Σύνταγμα
του 1952, "παρασύνταγμα", πολιτικές δυνάμεις και εκλογές 1952-1967 -
Απριλιανή δικτατορία 1967-1974, δικτατορικά "ψευδοσυντάγματα" - Η με-
ταπολίτευση του 1974, δημοψήφισμα για το πολιτειακό, το Σύνταγμα του


1975.

Δεν υπάρχουν σχόλια: