λευτεριά στο χύμα τσίπουρο - ο φασισμός του ΟΟΣΑ δεν θα περάσει!
Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.
Δίκαιο Κτηματολογίου, Οριζόντια-κάθετη ιδιοκτησία


Α/Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΜΗΜΑ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

1
ΔΙΚΑΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ-ΚΑΘΕΤΗ   ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Ζ

1

ΤΡΙΤΗ

2-4μμ

320

Καρυμπαλη/ΔιαμαντοπουλοςΑ/Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΜΗΜΑ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

2
ΔΙΚΑΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ,ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ- ΚΑΘΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΣΤ

1

ΤΕΤΑΡΤΗ

6-8μμ

312

Διαμαντοπουλος


Διδάσκει: Γ. Διαμαντόπουλος
Ως μάθημα ελεύθερης επιλογής ειδικών γνώσεων στο χειμερινό εξάμηνο: Γ. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου/Γ. Διαμαντόπουλος
Διδακτικά βιβλία:
Γ.Καρύμπαλη-Τσίπτσιου/Γ.Διαμαντόπουλος, Δίκαιο Κτη ματολογίουεκδΣάκκουλας, Αθήνα/Θεσσαλονίκη 2013. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ- ΔΟΞΟ: 33134094

΄Υλη: Εξετάζονται οι νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν στις κτη ματολο- γικές σχέσεις, όπως αυτές αναπτύσσονται στο στάδιο τη ς κτη ματογράφησης (Ν. 2308/1995, όπως τροποποιη μένος ισχύει) και στο στάδιο λειτουργούντος Κτη ματολογίου (Ν 2664/1998, όπως τροποποιη μένος ισχύει). Εξάλλουκατά τη διδασκαλία του δικαίου τη ς οριζόντιας και τη ς κάθετης ιδιοκτησίας, με γνώμονα τις ρυθμίσεις του αστικού κώδικα και των νόμων 3741/1929 και 1024/1971, προσεγγίζονταιιδίως, η έννοια, η σύσταση , τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και η προστασία τουςΈμφ αση δίνεται στα ζη τή ματα που έχουν απασχολή σει τη νομολογία, τα οποία  προσεγγίζονται τόσο από τη σκοπιά του ουσιαστικού δικαίου όσο και από εκείνη του δικονομικού δικαίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: