η συντακτική ομάδα του nomikithess.gr καταγγέλλει τη διακοπή της δωρεάν διανομής συγγραμμάτων
Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.

Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2016

Ανακοίνωση για την εξεταστική Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου '16

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016
(Προσοχή: Η συγκεκριμένη ανακοίνωση δεν αφορά τους φοιτητές που γράφτηκαν στη Σχολή το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016)

Σύμφωνα με το άρθρο 6  παρ. 3 της πρόσφατης  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 30/12/2015 Του Υπουργείου Παιδείας "  Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου του τρέχοντος  ακαδημαϊκού  έτους 2015-2016 σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο".
Προϋπόθεση για τη δυνατότητα συμμετοχής στην εξέταση των συγκεκριμένων μαθημάτων είναι να τα έχουν συμπεριλάβει σε κάποια από τις δηλώσεις μαθημάτων τους κατά το παρελθόν.
Ειδικά στη Σχολή μας, λόγω της μετάπτωσης από το νέο πρόγραμμα σπουδών, ισχύει ούτως ή άλλως, μέχρι τον Σεπτέμβριο 2017, η δυνατότητα εξέτασης σε όλα τα υποχρεωτικά  μαθήματα σε όλες τις εξεταστικές  περιόδους.
Το ίδιο ισχύει και για όσα μαθήματα επιλογής διδάσκονται και στα δύο εξάμηνα (στο ένα ως ΠΕ και στο άλλο ως ΕΛΕ). Αυτά που απομένουν-για  τα  οποία θα πρέπει να γίνει πρόσθετη πρόβλεψη εξέτασης και  στα δύο εξάμηνα προκειμένου να ανταποκριθούμε στην πρόσθετη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου,- είναι  ορισμένα από τα μαθήματα επιλογής που στον Οδηγό Σπουδών αναφέρονται ως πρόσθετες δυνατότητες ελληνόγλωσσων επιλογών (βλ. Οδηγό Σπουδών 2015/16 σελ. 49),  και που για την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2016 είναι τα ακόλουθα:
1)ΕΛΕ 56 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-(Παλιός Κωδικός ΓΕΕ15- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
2)ΕΛΕ 57 ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ-­(Παλιός Κωδικός ΓΕΕ19)
3)ΕΛΕ58  ΣΥΓΧ. ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ-ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ-(Παλιός Κωδικός ΓΕΕ23-ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ)
4)ΕΛΕ 60 ΕΙΔΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ-(Παλιός Κωδικός ΓΕΓ3)
5)ΕΛΕ 61 ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ-(Παλιός Κωδικός ΓΕΑ10)
6) ΕΛΕ 62 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-(Παλιός Κωδικός ΓΕΕ27-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ)
7)ΕΛΕ 64 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-Παλιός Κωδικός ΓΕΒ6)
8)ΕΛΕ 65 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΕ-JEAN MONNET-(Παλιός Κωδικός ΓΕ500)-Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ  JEAN MONNET)
9)EΛΕ 67 ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-(Παλιός Κωδικός ΓΕΖ1- ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ)
Παρακαλούμε να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις της Σχολής προκειμένου να ενημερωθείτε για την ακριβή ημερομηνία και ώρα εξέτασής τους.

Νομική Σχολή-Γραμματεία

Δεν υπάρχουν σχόλια: