λευτεριά στο χύμα τσίπουρο - ο φασισμός του ΟΟΣΑ δεν θα περάσει!
Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Δηλώσεις μαθημάτων

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η - Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η
Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ
ΑΠΟ ΤΗΝ 25/11/2015 στις 11:00  ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 15/12/2015 στις 23:59
ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

  1. Ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων υποβάλλουν μόνο όσοι έχουν εγγραφεί στο Τμήμα Νομικής από το 1993 και μετά καθώς και τυχόν παλαιότεροι, αυτοί όμως μόνο εφόσον έχουν ενταχθεί, μετά από αίτησή τους, στο νέο πρόγραμμα σπουδών. Όλοι οι παραπάνω πρέπει προηγουμένως να έχουν υποβάλει και ηλεκτρονική δήλωση εγγραφής εξαμήνου.
  1. Κατά τα λοιπά, φοιτητές που έχουν εγγραφεί πριν το 1993 υποβάλλουν χειρόγραφη δήλωση μαθημάτων στη Γραμματεία του Τμήματος σε ημέρες που θα οριστούν με χωριστή ανακοίνωση. Ταυτόχρονα εκεί υποβάλλουν και χειρόγραφη δήλωση εγγραφής εξαμήνου.
  1. Οι φοιτητές που εγγράφηκαν το ακαδημαϊκό έτος 2015/16 στο 1ο εξάμηνο σπουδών μπορούν, σύμφωνα με τον κανονισμό προπτυχιακών σπουδών, να δηλώσουν για το χειμερινό εξάμηνο 2015/16 μέχρι 12 μαθήματα από αυτά που στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προβλέπονται για το 1ο εξάμηνο (6 μαθήματα) ή και το 3ο εξάμηνο (6 μαθήματα). Γι αυτούς, η συμμετοχή στις εξετάσεις του μαθήματος «Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου» προϋποθέτει την προηγούμενη παρακολούθηση του «Σεμιναρίου νομικής βιβλιογραφικής έρευνας και πληροφοριακής παιδείας» που διοργανώνει η  Περιφερειακή Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής.
  1. Οι φοιτητές που έχουν εγγραφεί στη Σχολή από το ακαδ. έτος 1993/94 έως και το ακαδ. έτος 2014/15 καθώς και όσοι εγγράφηκαν το ακαδ. έτος 2015/16 αλλά σε εξάμηνο μεγαλύτερο του 1ου (λ.χ. λόγω μεταφοράς θέσης από άλλο ΑΕΙ) μπορούν, όλως κατ’ εξαίρεση λόγω μεταβατικού σταδίου, να δηλώσουν μέχρι και 24 μαθήματα της επιλογής τους από το νέο πρόγραμμα σπουδών, με τις ακόλουθες διευκρινίσεις: Α) Μπορούν να δηλώσουν για εξέταση οποιοδήποτε υποχρεωτικό μάθημα του νέου προγράμματος σπουδών, ανεξαρτήτως του αν αυτό προσφέρεται για διδασκαλία στο τρέχον εξάμηνο. Δεν ισχύει το ίδιο για τα μαθήματα επιλογής που πρέπει οπωσδήποτε να διδάσκονται στο τρέχον εξάμηνο (Στο σημείο αυτό επισημαίνεται, όμως, ότι από το εαρινό εξάμηνο 2016 μέχρι και το Σεπτέμβριο 2017 οπότε παύει πλέον το μεταβατικό στάδιο, η συμμετοχή σε εξετάσεις υποχρεωτικών μαθημάτων που δεν προσφέρονταν για διδασκαλία στο συγκεκριμένο κάθε φορά εξάμηνο, θα μπορεί να γίνει μόνον εφόσον τα μαθήματα αυτά είχαν περιληφθεί τουλάχιστον μια φορά στο παρελθόν σε δήλωση του φοιτητή. Άρα, όσοι προτίθενται να εξεταστούν τον Ιούνιο ή το Σεπτέμβριο 2016 σε μάθημα που διδάσκεται μεν στο τρέχον χειμερινό εξάμηνο 2015/16 αλλά δεν θα διδάσκεται στο εαρινό εξάμηνο 2016, θα πρέπει να προνοήσουν και να το περιλάβουν στη δήλωση των μέχρι 24 μαθημάτων που θα υποβάλουν τώρα ). Β) Υπενθυμίζεται ότι από τα 13 μαθήματα επιλογής  που απαιτούνται συνολικά  για τη λήψη πτυχίου, τα 4 πρέπει οπωσδήποτε να είναι από οποιεσδήποτε διαφορετικές ενότητες είτε μαθημάτων ειδικής επιλογής του παλαιού προγράμματος είτε περιορισμένης επιλογής (ΠΕ) του νέου προγράμματος είτε από συνδυασμό και των δύο. Όσοι έχουν επιτύχει ήδη σε 13 ή περισσότερα μαθήματα επιλογής μέχρι και την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2015 δεν έχουν δικαίωμα να δηλώσουν επιπλέον μαθήματα επιλογής. Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει τα 13 μαθήματα επιλογής έως και την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2015, έχουν δικαίωμα να δηλώσουν τώρα τόσα μόνο μαθήματα επιλογής όσα απαιτούνται για τη συμπλήρωση του αριθμού των 13 και δεν επιτρέπεται με τη δήλωσή τους να υπερβούν τον παραπάνω αριθμό μαθημάτων. Γ) Όσοι μέχρι και την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2015 έχουν επιτύχει στα μαθήματα «Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου» ή/και «Γενικό Εμπορικό-δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας» μπορούν να δουν στον ιστοχώρο της Σχολής την αναλυτική ανακοίνωση για την εφάπαξ δυνατότητα εξέτασης για βελτίωση βαθμού στα νέα μαθήματα 1) Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου (Υ1) και 2) Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Υ21). Δ) Όσοι από τους φοιτητές της παραπάνω κατηγορίας οφείλουν το μάθημα «Γενικές αρχές Αστικού Δικαίου (Υ5)» και με βάση τον Κανονισμό σπουδών δικαιούνται επιτυγχάνοντας στο συγκεκριμένο μάθημα να θεωρούνται επιτυχόντες και στο μάθημα «Εισαγωγή στην επιστήμη του Δικαίου (Υ1)» πρέπει στη δήλωση μαθημάτων να συμπεριλάβουν και τα δύο παραπάνω μαθήματα (θα εξετασθούν όμως μόνο στο μάθημα των Γενικών Αρχών).
  1. Μπορείτε να ξαναμπείτε και να αλλάξετε τη δήλωση σας μόνο κατά την περίοδο των δηλώσεων.
  1. Η δυνατότητα εκτύπωσης αποδεικτικού της δήλωσης μαθημάτων από το τρέχον εξάμηνο 2015-2016 δεν θα είναι διαθέσιμη από τις υπηρεσίες του ΑΠΘ, λόγω κεντρικής μεταβολής του μηχανογραφικού συστήματος. Αντ’ αυτού υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο επαλήθευσης της δήλωσης μαθημάτων από τους φοιτητές, διαδικασία απαραίτητη για τη διασφάλιση της υποβολής και του περιεχομένου της δήλωσης.
  1. Δηλώσεις μετά την 15/12/2015 δεν θα γίνουν δεκτές.
  1. Αναλυτικές οδηγίες εδώ.
  1. ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια καταχώρησης της δήλωσης μαθημάτων πρέπει να γίνει ένας πολύ προσεκτικός έλεγχος των μαθημάτων στα οποία έχετε εξεταστεί επιτυχώς και υπάρχουν καταχωρημένα στις ατομικές μερίδες σας. Για  διευκόλυνση του ελέγχου, στη μερίδα σας, και ειδικότερα στο μενού ΔΗΛΩΣΕΙΣ- ΠΡΟΒΟΛΗ, θα φαίνονται τόσο τα μαθήματα του παλαιού προγράμματος (με τον παλαιό κωδικό), όσο και τα μαθήματα του νέου προγράμματος (με το νέο κωδικό). Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία.
Συνημμένα αρχεία: 

Δεν υπάρχουν σχόλια: