η συντακτική ομάδα του nomikithess.gr καταγγέλλει τη διακοπή της δωρεάν διανομής συγγραμμάτων
Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.

Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015

Ύλη εξετάσεων μαθήματος "Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο"

 Ανακοίνωση

Προς διευκόλυνση των εξεταζόμενων στο μάθημα του Οικονομικού Ποινικού Δικαίου, επισημαίνεται ότι οι επιμέρους θεματικές ενότητες που αναλύθηκαν στις προφορικές παραδόσεις του μαθήματος εξετάζονται:
Ι. Στο σύνολο του συγγράμματος του κ. Β. Ζησιάδη, Η οικονομική εγκληματικότητα, 2001.
ΙΙ. Στο σύνολο του συγγράμματος του κ. Ν. Κουράκη «Τα οικονομικά Εγκλήματα Ι, Γενικό Μέρος», 2007.
ΙΙΙ. Στο σύνολο του συγγράμματος της κ. Α. Πιτσελά, Η εγκληματολογική προσέγγιση του οικονομικού εγκλήματος, 2010.
ΙV. Από το σύγγραμμα του κ. Θ. Παπακυριάκου, Φορολογικό Ποινικό Δίκαιο, 2005, στις σελ. 1-19, 33-53, 91-94, 119-150, 151-188, 189-209, 215-262, 287-299, 312-343 και 361-390. Για μία σύνοψη των αλλαγών που επήλθαν στα φορολογικά ποινικά αδικήματα με τους Ν. 3888/2010 και 3943/2011 προτείνονται ιδίως οι ακόλουθες μελέτες: Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Οι επιλογές του Ν. 3943/2011 για την οριοθέτηση του αξιοποίνου των φορολογικών αδικημάτων, ΠοινΔικ 2012, 1307 επ., Λ. Μαργαρίτης / Θ. Παπακυριάκου, Η δικονομική μεταχείριση των αδικημάτων φοροδιαφυγής του Ν. 2523/1997 στο πλαίσιο του νέου άρθρου 308Α ΚΠΔ μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις των προϋποθέσεων δίωξής τους με τους νόμους 3888/2010 και 3943/2011  σελ. 139 επ. (Μέρος ΙΙ).
Οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να φροντίσουν να έχουν μαζί τους Ποινικό Κώδικα και συλλογή Ειδικών Ποινικών Νόμων όπου, μεταξύ άλλων, να συμπεριλαμβάνονται ο Ν. 2523/1997 (Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις, άρθρα 17 επ.), ο Ν. 2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας, άρθρα 155 επ.), ο Ν. 1882/1990 (Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής, άρθρο 25) και ο Ν. 2803/2000 (κοινοτική απάτη, άρθρο τέταρτο και επόμενα).
                                                                                       
                                                                                            Οι διδάσκοντες του μαθήματος

Δεν υπάρχουν σχόλια: