λευτεριά στο χύμα τσίπουρο - ο φασισμός του ΟΟΣΑ δεν θα περάσει!
Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.

Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015

Εξεταστέα ύλη στο μάθημα 'Δίκαιο Ηλεκτρονικού Εμπορίου'

Η ύλη για το μάθημα «Δίκαιο Ηλεκτρονικού Εμπορίου» είναι η εξής:
        1.  Προσφερόμενες στο διαδίκτυο υπηρεσίες
Α. Παγκόσμιος ιστός
Β. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο – ταχυδρομικοί κατάλογοι – ομάδες συζητήσεων
Γ. Πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων
Δ. Μηχανές αναζήτησης
Ε. Εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων
Στ. . Άλλα είδη παρεχόμενων υπηρεσιών
  1. Η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο
  1. Το π.δ. 131/2003 για το ηλεκτρονικό εμπόριο
Α. Πεδίο εφαρμογής του π.δ. 131/2003
Β. Τομείς εξαιρούμενοι από την εφαρμογή του π.δ. 131/2003
Γ. Τρόπος ερμηνείας των διατάξεων του π.δ. 131/2003.
  1. Αρχές που διέπουν  την παροχή υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας
Α. Αρχή απαγόρευσης των περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας
Β. Αρχή της χώρας εγκατάστασης του φορέα
Γ. Αρχή απαγόρευσης επιβολής καθεστώτος προηγούμενης άδειας
  1. Η ηλεκτρονικά καταρτιζόμενη σύμβαση
Α. Σύναψη Β. Ηλεκτρονική υπογραφή Γ. Εφαρμογή Ν. 2251/94 στις ηλεκτρονικά καταρτιζόμενες συμβάσεις
  1. Η πληρωμή στις συναλλαγές μέσω του διαδικτύου
  1. Η ευθύνη των μεσαζόντων παροχής υπηρεσιών
  1. Μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία

Δεν υπάρχουν σχόλια: