Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.

Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2015

Προφορικά και ύλη για το εργατικό

Η εξεταστέα ύλη στο μάθημα «Εργατικό Δίκαιο» για όλες τις εξεταστικές περιόδους του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

=>Από το διανεμόμενο βιβλίο του καθηγητή κ. Ι. Κουκιάδη, Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, Ζ’εκδ. Σάκκουλα, 2014:
Σελ. 214-239 Γενική θεώρηση της ατομικής σχέσης εργασίας
Σελ. 265-271 Εννοιολογικοί διαχωρισμοί
Σελ. 277-323 Γενικά για τη διάκριση των μισθωτών σε κατηγορίες
Σελ. 126-129 Εργατικό έθιμο και επιχειρησιακές συνήθειες.
Σελ. 839-853 Η υποχρέωση για ίση μεταχείριση.
Σελ. 332-355, 820-827 Η απαγόρευση διακρίσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών.
Σελ. 430-457 Η σύναψη της σύμβασης εργασίας
Σελ. 246-262 Το πρόβλημα της γένεσης της σχέσης εργασίας
Σελ. 467-473 Ο ρόλος του διευθυντικού δικαιώματος
Σελ. 640-665, 686-695 Οι υποχρεώσεις του μισθωτού.
Σελ. 665-674 Η ανώμαλη εξέλιξη της υποχρέωσης για παροχή εργασίας.
Σελ. 695-804 Η υποχρέωση για παροχή μισθού και η γενική θεωρία για το μισθό.
Σελ. 674-686 Η υπερημερία εργοδότη ως δανειστή.
Σελ. 804-871 Οι υπόλοιπες υποχρεώσεις του εργοδότη.
Σελ. 473-571 Ο χρόνος εργασίας.
Σελ. 571-614 Η άδεια αναψυχής.
Σελ. 883-886 Η λύση της σχέσης εργασίας.
Σελ. 886-1035 Η καταγγελία της σχέσης εργασίας αορίστου χρόνου.
Σελ. 1035-1055 Η παραίτηση του μισθωτού.
Σελ. 1056-1118 Η λύση της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου
Σελ. 404-420 Μεταβολή του προσώπου του εργοδότη.
=>Από το διανεμόμενο βιβλίο του καθηγητή κ. Δ. Ζερδελή, Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, Δ έκδ. Σάκκουλα, 2014
Παρ.1 Η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (σελ. 1-25)
Παρ.2 Η διάκριση της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας από συγγενείς συμβάσεις (σελ. 26-32)
Παρ.3 Κατηγορίες εργαζομένων (σελ. 33-47)
Παρ.6 Η πρακτική της εκμετάλλευσης (σελ. 123-139)
Παρ.7 Η αρχή της ίσης μεταχείρισης (σελ. 140-178)
Παρ.8 Απαγορεύσεις διακρίσεων (σελ. 179-230)
Παρ.9 Η σύναψη της σύμβασης εργασίας (σελ. 231-273)
Παρ.10 Η ελαττωματική σύμβαση εργασίας (σελ. 274-297)
Παρ.11 Η διάρκεια της σύμβασης εργασίας (σελ. 298-344)
Παρ.13 Η υποχρέωση παροχής εργασίας και το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη (σελ. 374-429)
Παρ.14 Οι παρεπόμενες υποχρεώσεις του εργαζομένου (σελ. 430-454)
Παρ.15 Η μη εκπλήρωση της παροχής εργασίας, η πλημμελής εκπλήρωση και η ευθύνη του εργαζομένου (σελ. 455-476)
Παρ.16 Η υποχρέωση παροχής μισθού (σελ. 477-542)
Παρ. 17 Μισθός χωρίς παροχή εργασίας (σελ. 543-573)
Παρ.18 Οι παρεπόμενες υποχρεώσεις του εργοδότη (σελ. 574-616)
Παρ.20 Τα χρονικά όρια εργασίας (σελ. 631-671)
Παρ.21 Η άδεια αναψυχής (σελ. 672-694)
Παρ.22 Τρόποι λύσης της σύμβασης εργασίας (σελ. 695-697)
Παρ.23 Η καταγγελία (σελ. 698-710)
Παρ.24 Η γενική προστασία από την καταγγελία- Εισαγωγή (σελ. 711-713)
Παρ.25 Τυπικοί περιορισμοί της εργοδοτικής καταγγελίας (σελ. 714-758)
Παρ.26 Ουσιαστικοί περιορισμοί της καταγγελίας (σελ. 759-807)
Παρ.27 Συνέπειες άκυρης απόλυσης (σελ. 808-812)
Παρ.28 Ομαδικές απολύσεις (σελ. 813-843)
Παρ.30 Καταγγελία σύμβασης εργασίας από τον εργαζόμενο (σελ. 869-882)
Παρ.31 Η έκτακτη καταγγελία της σύμβασης εργασίας (σελ. 882-918)
Παρ.32 Μεταβίβαση επιχείρησης και συνέπειες για τις εργασιακές σχέσεις (σελ. 919-966)

Η ίδια ακριβώς ύλη ισχύει και για όσους χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε άλλο σύγγραμμα.

ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ Α ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ Β ΤΜΗΜΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: