Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.

Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2015

Ύλη και προφορικά για το πτωχευτικό

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: 1. Ορισμός 2. Πηγές 3. Σκοπός (άρθρο 1) 4. Περιεχόμενο
Α’ ΜΕΡΟΣ: ΚΗΡΥΞΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Ι. Ουσιαστικές προϋποθέσεις: 1. Η πτωχευτική ικανότητα. 2. Η παύση πληρωμών και η επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης.
ΙΙ. Δικονομικές προϋποθέσεις:
  1. Τήρηση προδικασίας ( α. Αίτηση, β. Λόγοι απόρριψης της αίτησης, γ. Προληπτικά μέτρα).
  2. Δίκη ( α. Αρμόδιο δικαστήριο, β. Διαδικασία, γ. Δικαστική απόφαση, δ. Ένδικα μέσα).
ΙΙΙ. Συνέπειες της κήρυξης της πτώχευσης:
  1. Ως προς τον οφειλέτη (πτωχό) (προσωπικές και περιουσιακές).
  2. Ως προς τους πιστωτές.
  3. Ως προς τρίτους (σύζυγο, συνοφειλέτες, εγγυητές και άλλους).
  4. Ως προς τις εκκρεμείς συμβάσεις.
  5. Ως προς αντικείμενα και δικαιώματα μη ανήκοντα στην πτωχευτική περιουσία (αποχωρισμός και πτωχευτική διεκδίκηση).
  6. Ως προς τις πράξεις του πτωχού κατά την ύποπτη περίοδο (πτωχευτική ανάκληση).

Προφορικά για β τμήμα

Δεν υπάρχουν σχόλια: