λευτεριά στο χύμα τσίπουρο - ο φασισμός του ΟΟΣΑ δεν θα περάσει!
Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.

Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2013

Ομόφωνο ψήφισμα της Έκτακτης Συνεδρίασης της Συγκλήτου ΑΠΘ: τριήμερη αναστολή των λέιτουργιών του πανεπιστημίου

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ συνήλθε σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου 2013, με μόνο θέμα την αντιμετώπιση των εξελίξεων στο ζήτημα της διαθεσιμότητας 169 διοικητικών υπαλλήλων του ΑΠΘ.

Η Σύγκλητος, αφού ενημερώθηκε αναλυτικά για τα τεκταινόμενα, εκτιμά ότι, εξαιτίας της διαθεσιμότητας μελών του διοικητικού του προσωπικού, το ΑΠΘ οδηγείται σε πλήρη αδυναμία λειτουργίας του και, για το λόγο αυτό, αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα:

1. Να ζητηθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία η άμεση και οριστική ανάκληση της εκδοθείσας σχετικής ΚΥΑ.

2. Να ασκηθεί άμεσα εκ μέρους του ΑΠΘ, σε συνεργασία με όλα τα θιγόμενα ΑΕΙ της χώρας, αίτηση ακυρώσεως της εν λόγω ΚΥΑ ενώπιον του ΣτΕ καθώς και αίτηση αναστολής εκτελέσεως της, λόγω της βέβαιης αντίθεσής της σε ποικίλες πτυχές του Συντάγματος.

3. Διαπιστώνεται ότι, έτσι όπως έχει δημιουργηθεί σήμερα η κατάσταση στο Ίδρυμα, με τις συνεχείς απεργίες των διοικητικών υπαλλήλων και την αναταραχή στο σύνολο του προσωπικού, λόγω της ανασφάλειας ως προς τη διατήρηση των θέσεων εργασίας τους, το Ίδρυμα έχει περιέλθει, στην ουσία, σε κατάσταση πραγματικής αδυναμίας λειτουργίας στις περισσότερες πτυχές των διοικητικών και ακαδημαϊκών του δομών. Η κατάσταση της αδυναμίας αυτής αποφασίζεται να αναδειχθεί περαιτέρω με τη θέση του Ιδρύματος σε τριήμερη συμβολική αναστολή των λειτουργιών του, μέχρι την Παρασκευή 27.09.2013.

4. Να εξουσιοδοτηθεί ο Πρύτανης του ΑΠΘ, να περιλάβει, στην προσπάθειά του για ανατροπή των δυσμενών εξελίξεων που σημειώθηκαν, ως σοβαρό ενδεχόμενο την υποβολή των παραιτήσεων όλων των διοικητικών οργάνων του Ιδρύματος από τα διοικητικά τους αξιώματα, από κοινού με τα αντίστοιχα όργανα διοίκησης όλων των θιγόμενων ΑΕΙ.

5. Η Σύγκλητος του ΑΠΘ να απευθυνθεί στην κοινωνία, με ποικίλες εκδηλώσεις, επισημαίνοντας ότι οι δυσμενέστατες συνέπειες στο επίπεδο λειτουργίας και στην ποιότητα των παρεχόμενων από το Ίδρυμα εκπαιδευτικών υπηρεσιών θα είναι ανεπανόρθωτες και μη αναστρέψιμες για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.

6. Να παραμείνει η Σύγκλητος, από σήμερα, σε διαρκή λειτουργία μέχρι νεωτέρας, για άμεση αντιμετώπιση περαιτέρω εξελίξεων.

7. Τέλος, η Σύγκλητος του ΑΠΘ δηλώνει απερίφραστα ότι συμπαραστέκεται και θα σταθεί αλληλέγγυα στον αγώνα των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος, αγώνα που είναι κοινός με αυτόν της Συγκλήτου για τη διατήρηση του ελληνικού δημόσιου Πανεπιστημίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: