λευτεριά στο χύμα τσίπουρο - ο φασισμός του ΟΟΣΑ δεν θα περάσει!
Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.

Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

Εξεταστέα ύλη στο μάθημα «Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο I (Γενικό Μέρος)»

Από τον Τομέα Διεθνών Σπουδών ανακοινώνεται, ότι η εξεταστέα ύλη για το υποχρεωτικό μάθημα «Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο I (Γενικό Μέρος)» περιλαμβάνει τις θεματικές ενότητες των τριών προτεινόμενων διδακτικών εγχειριδίων που αντιστοιχούν:
  • Στην ιστορική διαδρομή και εξέλιξη του Διεθνούς Δικαίου.
  • Την έννοια του κράτους και τις μορφές της κυριαρχίας, την αναγνώριση, την ευθύνη και τις ασυλίες του κράτους.
  • Τις τυπικές και τις άτυπες πηγές του διεθνούς δικαίου (διεθνές εθιμικό και συμβατικό δίκαιο, γενικές αρχές, νομολογία, επιστήμη, αποφάσεις διεθνών οργανισμών, soft law κ.λπ.) και ειδικές κατηγορίες κανόνων δικαίου (επιτακτικό δίκαιο/jus cogens, υποχρεώσεις έναντι πάντων/erga omnes κ.λπ.).
  • Τα υποκείμενα, φορείς & χρήστες των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.
  • Τις σχέσεις εσωτερικού και διεθνούς δικαίου (μονισμός και δυαδισμός, ένταξη του διεθνούς δικαίου στις εσωτερικές έννομες τάξεις κ.λπ.).
  • Το δίκαιο της θάλασσας (βασικές αρχές του δικαίου της θάλασσας, θαλάσσιες ζώνες και δικαιώματα επ' αυτών).
  • Την έννομη τάξη των Ηνωμένων Εθνών, τη ρύθμιση της χρήσης βίας και την ειρηνική επίλυση των διαφορών.
Τονίζεται ιδιαίτερα η σημασία της νομολογίας που παρατίθεται στα προτεινόμενα διδακτικά εγχειρίδια για την καλύτερη κατανόηση των υπό εξέταση θεματικών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: