λευτεριά στο χύμα τσίπουρο - ο φασισμός του ΟΟΣΑ δεν θα περάσει!
Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.

Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

Διάγραμμα ύλης του μαθήματος: Δίκαιο αθλητικών ανωνύμων εταιριών


Διάγραμμα ύλης του μαθήματος: Δίκαιο αθλητικών ανωνύμων εταιριών
Ίδρυση, λειτουργία και διαχείριση Τμημάτων Αμειβόμενων Αθλητών. Σύσταση και νομική μορφή αθλητικής ανώνυμης εταιρείας. Σκοπός, επωνυμία, έδρα, σήμα αθλητικών ανωνύμων εταιρειών. Απαγόρευση εισφοράς αθλητικών εγκαταστάσεων. Μετοχικό κεφάλαιο, μέτοχοι, περιορισμοί στην απόκτηση μετοχών, απαγόρευση πολυϊδιοκτησίας, επιπλέον προϋποθέσεις για απόκτηση ποσοστών Α.Α.Ε. Εισφορά σε είδος, πάγιο μέρισμα, αποθεματικό. Υποκατάσταση των εταιρειών στις υποχρεώσεις και στα δικαιώματα των αθλητικών σωματείων. Διοικητικό Συμβούλιο, εταιρική χρήση, εποπτεία, έλεγχος, συγχωνεύσεις Α.Α.Ε. Αποτίμηση αξίας αθλητών. Eπιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και αρμοδιότητές της.

Δεν υπάρχουν σχόλια: