λευτεριά στο χύμα τσίπουρο - ο φασισμός του ΟΟΣΑ δεν θα περάσει!
Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.

Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013

Ύλη για Δίκαιο Διεθνούς Εμπορίου, Εισαγωγή στο Συγκριτικό Δίκαιο, Διεθνές Ομοιόμορφο Δίκαιο, Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο, Δίκαιο αθλητικών ανωνύμων εταιριών, Χερσαία Μεταφορά

Δίκαιο Διεθνούς Εμπορίου
Εισαγωγικές γνώσεις, δίκαιο καταστάσεως αλλοδαπών εμπόρων και ιθαγενείας εταιριών, δίκαιο συγκρούσεως νόμων, διεθνές ομοιόμορφο δίκαιο, ευρωπαϊκή ανώνυμη εταιρία.

Εισαγωγή στο Συγκριτικό Δίκαιο
Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου: Εισαγωγή στο Συγκριτικό Δίκαιο,  Εκδόσεις Σάκκουλα A.E., Aθήνα - Θεσσαλονίκη 1997 / 1η έκδοση, όλο το βιβλίο
Φαίδων Κοζύρης : Εισαγωγή στο Αμερικανικό Δίκαιο - Συγκριτικό Δίκαιο,  Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2002 /1η έκδοση, σελίδες 35-91 (οι σελίδες θα αναρτηθούν στο Blackboard).

Διεθνές Ομοιόμορφο Δίκαιο
Corpus Σημειώσεων (στα ελληνικά) που θα το προμηθευτείτε από το φωτοτυπείο COPY CITY
(Κίτρους Ν. Επισκόπου 7- κοντά στην Ροτόντα)

Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο

Το μάθημα Ειδικής Επιλογής ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (επαναληπτικό κατά το τρέχον εξάμηνο) είναι αφιερωμένο στο Δίκαιο των  Ξένων Επενδύσεων. Η εξεταστέα ύλη καλύπτεται από τα ακόλουθα κεφάλαια, στα οποία παραπλεύρως αναγράφονται οι σελίδες από το βιβλίο του κ. Π. Γκλαβίνη, «Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο»: (Παναγιώτης Γκλαβίνης: «Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο (γενικές αρχές, διεθνές εμπόριο, ξένες επενδύσεις)», Εκδόσεις Σάκκουλα Ε.Ε., Θεσσαλονίκη 2009 /1η έκδοση).
        Δίκαιο των Ξένων Επενδύσεων                          σελίδες
1. Η έννοια της ξένης άμεσης επένδυσης               349 - 414
2. Εθνικοί επενδυτικοί κώδικες και η περίπτωση   
της Ελλάδας                                                      431 - 439
3. Οι διμερείς συμβάσεις                                     445 - 452
4. Τεχνικές προώθησης και προστασίας των ξένων
επενδύσεων                                                      515 - 526
5. Η προώθηση των ξένων επενδύσεων                 526 - 542
6. Η προστασία των ξένων επενδύσεων                 603 - 667
7. Οι διαιτητικοί μηχανισμοί επίλυσης των διεθνών
επενδυτικών διαφορών                                      708 - 731
Blackboard


Καλούνται οι φοιτητές να επισκεφθούν την ιστοσελίδα Blackboard του μαθήματος International Investment Law, στο σημείο Assignments --> Past Exams είναι αναρτημένα τα θέματα όλων των παλιών εξεταστικών, καθώς και οι προτεινόμενες λύσεις τους.
Δεν χρειάζεσθε κωδικό για να έχετε πρόσβαση σε αυτό το μάθημα και στο περιεχόμενό του. Η πρόσβαση είναι ελεύθερη.
Θεσσαλονίκη 26.4.2013

Δίκαιο αθλητικών ανωνύμων εταιριών
Ίδρυση, λειτουργία και διαχείριση Τμημάτων Αμειβόμενων Αθλητών. Σύσταση και νομική μορφή αθλητικής ανώνυμης εταιρείας. Σκοπός, επωνυμία, έδρα, σήμα αθλητικών ανωνύμων εταιρειών. Απαγόρευση εισφοράς αθλητικών εγκαταστάσεων. Μετοχικό κεφάλαιο, μέτοχοι, περιορισμοί στην απόκτηση μετοχών, απαγόρευση πολυϊδιοκτησίας, επιπλέον προϋποθέσεις για απόκτηση ποσοστών Α.Α.Ε. Εισφορά σε είδος, πάγιο μέρισμα, αποθεματικό. Υποκατάσταση των εταιρειών στις υποχρεώσεις και στα δικαιώματα των αθλητικών σωματείων. Διοικητικό Συμβούλιο, εταιρική χρήση, εποπτεία, έλεγχος, συγχωνεύσεις Α.Α.Ε. Αποτίμηση αξίας αθλητών. Eπιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και αρμοδιότητές της.


Χερσαία Μεταφορά
Ι. Από το βιβλίο «Στοιχεία του Δικαίου της Χερσαίας Μεταφοράς» οι εξής σελίδες:
  • § 4 σελ. 21 - 25 (η σελ. 22 αντικαθίσταται με φωτοτυπία)
  • § 12 επ. σελ. 45 - 88
  • § 28 επ. σελ. 93 - 117
  • § 38 επ. σελ. 120 - 130
ΙΙ. Από το βιβλίο «Η ευθύνη στη συνδυασμένη μεταφορά εμπορευμάτων (εθνική και διεθνή) οι ακόλουθες σελίδες:
  • § 2 σελ. 19 - 22
  • § 4 σελ. 26 - 28, 31 - 36, 43 - 45, 48 - 61
  • § 5 σελ. 63 - 84.

Δεν υπάρχουν σχόλια: