λευτεριά στο χύμα τσίπουρο - ο φασισμός του ΟΟΣΑ δεν θα περάσει!
Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.

Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

Εξεταστέα ύλη στα μαθήματα του Τομέα Διεθνών Σπουδών

«ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» 

Το μάθημα Ειδικής Επιλογής ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (επαναληπτικό κατά το τρέχον εξάμηνο) είναι αφιερωμένο στο Δίκαιο των  Ξένων Επενδύσεων. Η εξεταστέα ύλη καλύπτεται από τα ακόλουθα κεφάλαια, στα οποία παραπλεύρως αναγράφονται οι σελίδες από το βιβλίο του κ. Π. Γκλαβίνη, «Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο»: (Παναγιώτης Γκλαβίνης: «Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο (γενικές αρχές, διεθνές εμπόριο, ξένες επενδύσεις)», Εκδόσεις Σάκκουλα Ε.Ε., Θεσσαλονίκη 2009 /1η έκδοση).
        Δίκαιο των Ξένων Επενδύσεων                          σελίδες
1. Η έννοια της ξένης άμεσης επένδυσης               349 - 414
2. Εθνικοί επενδυτικοί κώδικες και η περίπτωση   
της Ελλάδας                                                      431 - 439
3. Οι διμερείς συμβάσεις                                     445 - 452
4. Τεχνικές προώθησης και προστασίας των ξένων
επενδύσεων                                                      515 - 526
5. Η προώθηση των ξένων επενδύσεων                 526 - 542
6. Η προστασία των ξένων επενδύσεων                 603 - 667
7. Οι διαιτητικοί μηχανισμοί επίλυσης των διεθνών
επενδυτικών διαφορών                                      708 - 731                                      ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟ ΔΙΚΑΙΟ
 
Η εξεταστέα ύλη για τις εξετάσεις του μαθήματος
«Διεθνές Ομοιόμορφο Δίκαιο» κατά την περίοδο  Ιουνίου & Σεπτεμβρίου 2013 είναι:
Corpus Σημειώσεων (στα ελληνικά) που θα το προμηθευτείτε από το φωτοτυπείο COPY CITY
(Κίτρους Ν. Επισκόπου 7- κοντά στην Ροτόντα)


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Εξεταστέα ύλη 
 Ιουνίου  &  Σεπτεμβρίου  2013

Η εξεταστέα ύλη  για τις γραπτές εξετάσεις
Ιoυνίου & Σεπτεμβρίου 2013 στο μάθημα ειδικής επιλογής  «Εισαγωγή στο Συγκριτικό Δίκαιο»    είναι: 
Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου: Εισαγωγή στο Συγκριτικό Δίκαιο,  Εκδόσεις Σάκκουλα A.E., Aθήνα - Θεσσαλονίκη 1997 / 1η έκδοση, όλο το βιβλίο
Φαίδων Κοζύρης : Εισαγωγή στο Αμερικανικό Δίκαιο - Συγκριτικό Δίκαιο,  Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2002 /1η έκδοση, σελίδες 35-91 (οι σελίδες θα αναρτηθούν στο Blackboard).

«Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο I (Γενικό Μέρος)»
Εξεταστέα ύλη 
Ioυνίου  &  Σεπτεμβρίου  2013

Από τον Τομέα Διεθνών Σπουδών ανακοινώνεται, ότι η εξεταστέα ύλη για το υποχρεωτικό μάθημα «Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο I (Γενικό Μέρος)» περιλαμβάνει τις θεματικές ενότητες των τριών προτεινόμενων διδακτικών εγχειριδίων που αντιστοιχούν:
  • Στην ιστορική διαδρομή και εξέλιξη του Διεθνούς Δικαίου.
  • Την έννοια του κράτους και τις μορφές της κυριαρχίας, την αναγνώριση, την ευθύνη και τις ασυλίες του κράτους.
  • Τις τυπικές και τις άτυπες πηγές του διεθνούς δικαίου (διεθνές εθιμικό και συμβατικό δίκαιο, γενικές αρχές, νομολογία, επιστήμη, αποφάσεις διεθνών οργανισμών, soft law κ.λπ.) και ειδικές κατηγορίες κανόνων δικαίου (επιτακτικό δίκαιο/jus cogens, υποχρεώσεις έναντι πάντων/erga omnes κ.λπ.).
  • Τα υποκείμενα, φορείς & χρήστες των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.
  • Τις σχέσεις εσωτερικού και διεθνούς δικαίου (μονισμός και δυαδισμός, ένταξη του διεθνούς δικαίου στις εσωτερικές έννομες τάξεις κ.λπ.).
  • Το δίκαιο της θάλασσας (βασικές αρχές του δικαίου της θάλασσας, θαλάσσιες ζώνες και δικαιώματα επ' αυτών).
  • Την έννομη τάξη των Ηνωμένων Εθνών, τη ρύθμιση της χρήσης βίας και την ειρηνική επίλυση των διαφορών.
Τονίζεται ιδιαίτερα η σημασία της νομολογίας που παρατίθεται στα προτεινόμενα διδακτικά εγχειρίδια για την καλύτερη κατανόηση των υπό εξέταση θεματικών.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ  ΘΕΣΜΟΙ
Εξεταστέα ύλη
Iουνίου  &  Σεπτεμβρίου  2013

Από τον Τομέα Διεθνών Σπουδών ανακοινώνεται, ότι η εξεταστέα ύλη για το μάθημα γενικής επιλογής «Διεθνείς Θεσμοί», περιλαμβάνει τις σελίδες 1-197 από το βιβλίο:
Π. Νάσκου-Περράκη: Το Δίκαιο των Διεθνών Οργανισμών: Η Θεσμική Διάσταση, Εκδόσεις «ΘΕΜΙΣ» - Νικ. Α. Σάκκουλας & ΣΙΑ Ο.Ε., 2011 /5η έκδοση (πρώην:5η έκδοση, Αθήνα-Κομοτηνή: Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2011).

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
Εξεταστέα ύλη
Iουνίου & Σεπτεμβρίου 2013

Η εξεταστέα ύλη για τις εξετάσεις του μαθήματος «Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο» κατά την περίοδο Ιουνίου & Σεπτεμβρίου 2013 είναι :  
Α) Α. Γραμματικάκη-Αλεξίου/Ζ. Παπασιώπη-Πασιά/Ε. Βασιλακάκης, «Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο», Εκδόσεις Σάκκουλα Ε.Ε., Θεσσαλονίκη 2012 /5η έκδοση  - η εξεταστέα ύλη είναι οι  σελ. 3-240, 286-356 και 383-557
Β) Για όσους επέλεξαν το βιβλίο του Σ. Βρέλλη «Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2008 /3η έκδοση».
η εξεταστέα ύλη είναι η αντίστοιχη κατά περιεχόμενο. 
Επίσης, η αντίστοιχη με τις σελίδες 489 - 557 ύλη του ανωτέρω υπό Α) βιβλίου μπορεί να αναζητηθεί στο βιβλίο της Ζ. Παπασιώπη-Πασιά, «Δίκαιο Ιθαγένειας», Εκδόσεις Σάκκουλα Ε.Ε., Θεσσαλονίκη 2011/8η έκδοση.
                               
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Εξεταστέα ύλη
Ioυνίου  &  Σεπτεμβρίου  2013
H εξεταστέα ύλη του μαθήματος ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (Προπτυχιακό, γενικής επιλογής) είναι η ακόλουθη:
Ιωάννη Στεφανίδη, ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΗΓΕΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ:ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΩΝ, 1871-1945
Εισαγωγή (σ. 23 - 26)
Κεφάλαια 1-6

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Εξεταστέα ύλη 
  Ioυνίου  &  Σεπτεμβρίου   2013 

Η εξεταστέα ύλη για τις γραπτές εξετάσεις Ιουνίου & Σεπτεμβρίου 2013 στο μάθημα γενικής επιλογής «Διεθνές και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Δίκαιο» περιλαμβάνει τα κείμενα εργασίας και ειδικότερα τα «Άρθρα» (όχι νομολογία και νομοθετήματα) που βρίσκονται αναρτημένα στο BLACKBOARD.  

ΔHMOΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ
     (Ειδικής επιλογής)

Εξεταστέα ύλη
Ιoυνίου  &  Σεπτεμβρίου  2013 

Από τον Τομέα Διεθνών Σπουδών ανακοινώνεται, ότι η εξεταστέα ύλη για το μάθημα ειδικής επιλογής «Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο ΙΙ», περιλαμβάνει:
τις σελίδες 1-147,  245-286  &  365-388  από το βιβλίο
Λίνος-Αλέξανδρος Σισιλιάνος : Η Ανθρώπινη Διάσταση του Διεθνούς Δικαίου : Αλληλεπιδράσεις Γενικού Διεθνούς Δικαίου και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη ΑΕΒΕ, Αθήνα 2010 /1η έκδοση.
Ή
Το σύνολο του βιβλίου
Στέλιος Περράκης :  Διαστάσεις της Διεθνούς Προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: Ηνωμένα ΄Εθνη - Περιφερειακά συστήματα, ΟΗΕ στο κατώφλι της Μεταψυχροπολεμικής Εποχής, Εκδόσεις «ΘΕΜΙΣ» - Νικ. Α. Σάκκουλας & ΣΙΑ Ο.Ε., 2009/1η έκδοση (πρώην: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2009). Δεν υπάρχουν σχόλια: