η συντακτική ομάδα του nomikithess.gr καταγγέλλει τη διακοπή της δωρεάν διανομής συγγραμμάτων
Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.

Πέμπτη, 18 Απριλίου 2013

Ανακοίνωση τμήματος Νομικής ΑΠΘ για Ανώτατο όριο σπουδών


ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 80  ΠΑΡ. 9 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4009/2011 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ  ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ αρ. 1663,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:
Ι. ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΩΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2010-11:
Α. Εφόσον στις 31-8-2012 έχουν συμπληρώσει:
- 18 εξάμηνα σπουδών και άνω (εισαχθέντες έως και το πανεπιστημιακό έτος 2003-04 στο Α' εξάμηνο σπουδών) χάνουν τη φοιτητική τους ιδιότητα με τη λήξη του πανεπιστημιακού έτους 2013-14 (συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου του 2013-14).
- 12 έως 16 εξάμηνα σπουδών (εισαχθέντες τα πανεπιστημιακά έτη 2004-05, 2005-06 και 2006-07 στο Α' εξάμηνο σπουδών) χάνουν τη φοιτητική τους ιδιότητα με τη λήξη του πανεπιστημιακού έτους 2014-15 (συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου του 2014-15).
Β. Οι λοιποί φοιτητές (έτος εισαγωγής 2007-08 έως και 2010-11, στο Α' εξάμηνο σπουδών) χάνουν τη φοιτητική τους ιδιότητα όταν συμπληρώσουν 16 εξάμηνα σπουδών.
Γ. Διακοπή (αναστολή) φοίτησης μέχρι 8 εξάμηνα (εφάπαξ ή σταδιακά) επιτρέπεται μόνο στην τελευταία (υπό Β) κατηγορία φοιτητών. Για τη διακοπή απαιτείται έγγραφη αίτηση του φοιτητή προς τη Γραμματεία της Σχολής, στην οποία να καθορίζεται ο αριθμός των εξαμήνων διακοπής (άρθρο 80 παρ. 9 περ. α-δ του Ν 4009/2011).
ΙΙ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ  ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2011-12 ΚΑΙ ΕΝΤΕΥΘΕΝ οι προϋποθέσεις διακοπής της φοίτησης καθορίζονται από το άρθρο 33 παρ. 4 του Ν 4009/2011, ενώ η ανώτατη διάρκεια των σπουδών καθορίζεται από την παρ. 11 α) του ίδιου άρθρου του συγκεκριμένου νόμου.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: