λευτεριά στο χύμα τσίπουρο - ο φασισμός του ΟΟΣΑ δεν θα περάσει!
Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.

Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013

Εξεταστική: πρόγραμμα Δ' έτους (καλό πτυχίο!)Εισαγωγή στην Οργάνωση Διεθνούς Κοινωνίας
Συνεννόηση με τον κ. καθηγητή.

Τρίτη 4-6-2013
Ειδικά Μαθήματα Εμβάθυνσης στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο      (γραπτές εξετάσεις)
Τμήμα1: 8π.μ.-11π.μ. Αμφ. Δ. Ευρυγένης+ αίθ. 1-4
Τμήμα2: 8π.μ.11π.μ. Β' Αμφ. +αίθ 5-8
Τμήμα3: 11π.μ.-2 μ.μ. Αμφ. Δ. Ευρυγένης+ Β΄Αμφ

Πέμπτη 6-6-2013
Κληρονομικό Δίκαιο
8 π.μ.-11π.μ. Αμφ. Δ. Ευρυγένης +Β΄Αμφ+ αίθ. 1-8

Εμπορικό Δίκαιο, Στοιχεία Χερσαίου και Θαλάσσιου Εμπορίου και Δίκαιο Ανταγωνισμού
11π.μ.-2μ.μ. αίθ. 8

Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
2μ.μ.-5μ.μ. Αμφ. Δ. Ευρυγένης+Β' Αμφ.+αίθ. 1-8

Σάββατο 8-6-2013
Υπαλληλικό Δίκαιο-Δίκαιο Παιδείας
8 μ.μ. Αμφ. Δ. Ευρυγένης


Δίκαιο Περιβάλλοντος-Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο
8 μ.μ. Β' Αμφ.

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο    (ύλη) (προφορικά)
8 μ.μ. αίθ. 1-4

Σάββατο 8-6-2013
Ειδικά Μαθήματα Εμβάθυνσης στο Εμπορικό Δίκαιο
11π.μ.-2μ.μ. Αμφ. Δ. Ευρυγένης +Β Αμφ+ αίθ. 1-8

Τρίτη 11-6-2013
Ειδικά Μαθήματα Εμβάθυνσης στο Αστικό Δίκαιο
Τμήμα1:  8 π.μ.-11 π.μ. Αμφ. Δ. Ευρυγένης+ αίθ. 1-4
Τμήμα2: 8 π.μ.-11π.μ. Β' Αμφ.+ αίθ. 5-8
Τμήμα3: 11 π.μ.-2μ.μ. Αμφ. Δ. Ευρυγένης+ Β' Αμφ.  

Πέμπτη 13-6-2013  
Συλλογικές Σχέσεις Εργασίας: Συνδικαλιστικές Ελευθερίες, Δίκαιο της Εκμετάλλευσης
8μ.μ. Αμφ Δ Ευρυγένης +αίθ 1-4

Συλλογικές Σχέσεις Εργασίας: Συνδικαλιστικές Ελευθερίες, Συλλογικές Διαφορές    (ύλη
8 μ.μ. Β Αμφιθέατρο+ αίθ. 5-8                                                                                        (προφορικά)

Πέμπτη 13-6-2013
Πτωχευτικό Δίκαιο           (προφορικά) (ύλη)
8 π μ-11 πμ  Α αμφ +Β' Αμ φ. +αίθ 1-8 

Σάββατο 15-6-2013
Ειδικά Μαθήματα Εμβάθυνσης στο Ποινικό Δικον. Δίκαιο
2 μμ.-5μ.μ. Αμφ. Δ. Ευρυγένης+ Β' Αμφ. + αίθ. 1-8

Τρίτη 18-6-2013
Ειδικά Μαθήματα Εμβάθυνσης στο Συνταγματικό και Διοικητικό Δίκαιο
8 π.μ.-11 π.μ. Αμφ. «Δ. Ευρυγένης» + Β. Αμφ. +αίθ. 1-8            (προφορικά) (προφορικά)

Τρίτη 25-6-2013
Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο ΙΙ (ειδικό μέρος)     (ύλη)
8μμ Β' Αμφ.

Εισαγωγή στο Συγκριτικό Δίκαιο      (ύλη)
8 μ.μ. αίθουσα(5)

Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο      (ύλη)
8μμ Αμφ. Δ. Ευρυγένης

Ειδικά Μαθήματα Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
8 μ.μ. αίθ. 6    

Πέμπτη 27-6-2013
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ( Ένδικα Μέσα-Αναγκαστική Εκτέλεση)    (ύλη)
8π.μ.-11π.μ. Αμφ. Δ. Ευρυγένης + Β' Αμφ. + αίθ. 1-8 Δεν υπάρχουν σχόλια: