Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.

Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α΄. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

-Εισαγωγή στην Οργάνωση της Διεθνούς Κοινωνίας
Για την ημέρα και ώρα συνεννόηση με τον κ. Καθηγητή

Τετάρτη 16-1-2013

-Ειδικά Μαθήματα Εμβάθυνσης στο Ποινικό Δίκαιο και στην Ποινική Δικονομία
8 π.μ.– 11 π.μ. Αμφ. «Δ. Ευρυγένης» + Β αμφ+ αίθ. 1-8
Φορολογικό Δίκαιο (Γενικό -Ειδικό)
11π.μ.- 2 μ.μ. Αμφ.Δ.Ευρυγένης + Β΄αμφ. + αίθ. 1-8
-Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε.)
2 μ.μ.–5 μ.μ.Τμήμα(1):Αμφ. «Δ.Ευρυγένης» + αιθ.1-4
2 μ.μ.–5 μ.μ. Τμήμα(2): Β΄αμφ.+ αίθ. 5-8
5μ.μ.-8μ.μ. Τμήμα (3): Αμφ «Δ. Ευρυγένης»+Β Αμφ
Παρασκευή 18-1-2013
-Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Γενικό μέρος- απόδειξη)
8 π.μ. – 11π.μ. Αμφ. « Δ.Ευρυγένης» + Β΄αμφ. + αίθ. 1-8
-Ενοχικό Δίκαιο (Γενικό Μέρος)
11π.μ.–2μ.μ.Τμήμα(1): Αμφ.Δ.Ευρυγένης + αίθ. 1-4
11π.μ.-2μ.μ.Τμήμα(2): + Β΄αμφ. +αίθ. 5-8
2μμ-5μμ Τμήμα(3): Αμφ «Δ.Ευρυγένης»+Β.αμφ
Δευτέρα 21-1-2013
Πτωχευτικό Δίκαιο
8π.μ.–11π.μ. Αμφ. « Δ.Ευρυγένης» + Β΄αμφ. + αίθ. 1-8
-Ιστορία Ελληνικού και Ρωμαϊκού Δικαίου
Τμήμα(1)Α-Λ: 11π.μ. – 2μ.μ. Αμφ. «Δ.Ευρυγένης» +Β΄αμφ.
Τμήμα(2)Μ-Ω: 2μ.μ.-5μμ Αμφ. «Δ.Ευρυγένης» + Β΄αμφ.
Εμπορικό Δίκαιο (Γενικό Εμπορικό-Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας)
5μ.μ. – 8μ.μ. Αμφ. «Δ. Ευρυγένης» + Β΄αμφ.+ αιθ 1-7
Εμπορικό Δίκαιο Στοιχεία Χερσαίου και Θαλάσσιου Εμπορίου και Δίκαιο Ανταγωνισμού
5 μ.μ. – 8 μ.μ. αίθ. 8
Τετάρτη 23-1-2013
-Ειδικά Μαθήματα Εμβάθυνσης στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο

Τμήμα(1): 8 π.μ. – 11 π.μ. Αμφ. « Δ. Ευρυγένης»

Τμήμα(2): 8 π.μ. – 11 π.μ. Β΄Αμφ.
Τμήμα(3): 8 π.μ.-11π.μ. αίθ 1-8
Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο (Γενικό Μέρος)
11π.μ.-2 μ.μ. Αμφ. «Δ.Ευρυγένης» + Β΄αμφ. +αίθ. 1-8
Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών (Αξιόγραφα-Ασφαλιστικό)
2μ.μ.–5:30 μ.μ. Αμφ. « Δ. Ευρυγένης» + Β΄αμφ. + αίθ. 1-8
Παρασκευή 25-1-2013
Ενοχικό Δίκαιο (Ειδικό Μέρος)
8 π.μ.-11 π.μ. Τμήμα(1):Αμφ.Ερυγένης+αίθ 1-4
8 π.μ.-11 π.μ. Τμήμα(2):Β΄αμφ. + αίθ. 5-8
11π.μ-2μμ Τμήμα(3):Αμφ.«Δ.Ευρυγένης»+Β αμφ


Συνταγματικές Ελευθερίες
2μ.μ.-5μ.μ. Αμφ. «Δ. Ευρυγένης» +Β Αμφιθέατρο
Δίκαιο της Δικαιοπραξίας
5μ.μ. - 8 μ.μ. Αμφ. « Δ.Ευρυγένης» + Β΄αμφ.
Δευτέρα 28-1-2013
Κληρονομικό Δίκαιο
Τμήμα(1):8 π.μ. – 11 π.μ. Αμφ. « Δ. Ευρυγένης» + 1-4
Τμήμα(2): 8 π.μ. – 11 π.μ. Β Αμφιθέατρο + αίθ. 5-8
Τμήμα(3): 11 π.μ. - 2 μ.μ. Αμφιθ. Α+Β
Γενική Θεωρία της Ποινής και Στοιχεία Σωφρονιστικού Δικαίου
Τμήμα 1: 2 μ.μ.-5 μ.μ.:« Αμφ.Δ.Ευρυγένης» + αίθ. 1-4
Τμημα2:2μμ-5μμ Β Αμφιθέατρο+αίθ. 5-8
Τμήμα 3:5μμ-8μμ Αμφ. Δ Ευρυγένης+ Β’ Αμφ
Παρασκευή 1-2-2013
-Ειδικά Μαθήματα Εμβάθυνσης στο Αστικό Δίκαιο
8 π.μ.–11 π.μ.Τμήμα(1): « Αμφ.Δ.Ευρυγένης» + αίθ. 1-4
8π.μ.-11π.μ. Τμήμα(2): Β Αμφ+ αίθ. 5-8
Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο
11 π.μ- 2μ.μ.: Αμφ «Δ. Ευρυγένης+ Β’ Αμφ+αίθ 1-8
-Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Ένδικα Μέσα-Αναγκαστική Εκτέλεση)
2μ.μ.-5μμ.μ.Αμφ. «Δ. Ευρυγένης» + Β αμφ+ αίθ. 1-8
Οικογενειακό Δίκαιο
5 μ.μ. - 8 μ.μ. Αμφ. «Δ.Ευρυγένης» + Β΄αμφ.Δευτέρα 4-2-2013
Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου
8 π.μ.–11 π.μ.Τμήμα(1): Αμφ. «Δ.Ευρυγένης» + αίθ. 1-4
8 π.μ.–11 π.μ.Τμήμα(2):Β΄αμφ. + αίθ. 5-8
11 π.μ.-2μ.μ.Τμήμα(3):Αμφ. «Δ.Ευρυγένης»+ Β΄αμφ.
Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο (Ειδικό Μέρος)
Τμήμα(1): 2 μ.μ. – 5 μ.μ. Αμφ. «Δ.Ευρυγένης» + αίθ. 1-4
Τμήμα(2): 2 μ.μ. – 5 μ.μ. Β΄αμφ. + αίθ. 5-8
Τετάρτη 6-2-2013
-Εμπράγματο Δίκαιο
Τμήμα(1): 8π.μ. – 11π.μ. Αμφ. «Δ.Ευρυγένης»+Β’ αμφ. + αίθ. 1-8
Τμήμα(2): 11π.μ. - 2 μ.μ. Αμφ «Δ.Ευρυγένης»+Β΄αμφ.+ αίθ. 1-8
-Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο Ι (Γενικό Μέρος)
2 μ.μ.-5 μ.μ. Αμφ. «Δ.Ευρυγένης» + Β΄αμφ.
Παρασκευή 8-2-2013
Ειδικά Μαθήματα Εμβάθυνσης στο Συνταγματικό και Διοικητικό Δίκαιο
8 π.μ. – 11 π.μ. Αμφ. «Δ.Ευρυγένης» + Β΄αμφ. + αίθ.1-8
Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο
11 π.μ-2μμ. Αμφ. «Δ.Ευρυγένης» +Β Αμφ+ αίθ. 1-8
Δευτέρα 11-2-2013
Συνταγματικό Δίκαιο
8 π. μ.-11π.μ. Αμφ. «Δ.Ευρυγένης» + Β΄αμφ. + αίθ. 1-8
-Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
11π.μ. - 2 μ.μ. Αμφ. «Δ.Ευρυγένης» + Β΄αμφ.+αίθ. 1-8
-Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών
2 μ.μ. - 5 μ.μ. Αμφ. «Δ.Ευρυγένης» + Β΄αμφ.+αιθ.1-8

Τετάρτη 13-2-2013
Εργατικό Δίκαιο
Τμήμα(1): 8 π. μ.- 11 π.μ. Αμφ. «Δ.Ευρυγένης» + Β΄αμφ.
+ αίθ. 1-8
Τμήμα(2): 11π.μ.- 2 μ.μ. Αμφ. «Δ.Ευρυγένης» + Β΄αμφ.
+ αίθ. 1-8
Δίκαιο Ανταγωνισμού και Προστασία Καταναλωτή στα Πλαίσια του Εμπορικού Δικαίου
2μ.μ.-5μ.μ. «Δ.Ευρυγένης» + Β΄αμφ.+αιθ.1-8
Παρασκευή 15-2-2013
-Ειδικά Μαθήματα Εμβάθυνσης στο Εμπορικό Δίκαιο
8 π.μ.- 11 π.μ. Αμφ. « Δ.Ευρυγένης» + Β΄ αμφ. + αίθ.1- 8
Διοικητικό Δίκαιο (Γενικό Μέρος)
11π.μ.–2 μ.μ. Αμφ. « Δ. Ευρυγένης» + Β΄αμφ. + αίθ. 1-8

Β΄ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Παρασκευή 18-1-2013
-Στοιχεία Δημόσιας Οικονομικής
5-7 μ.μ. Αμφ. «Δ.Ευρυγένης» + αίθ. 1-4
Γενική Κοινωνιολογία
5-7 μ.μ. αίθ. 8
-Δίκαιο Ηλεκτρονικού Εμπορίου
7-9μ.μ. Αμφ. «Δ. Ευρυγένης»
-Ναυτικό Δίκαιο
7-9 μ.μ. αίθουσες 5-8
- Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας
7-9 μ.μ. Β Αμφιθέατρο
Τρίτη 23-1-2013
Συλλογικές Σχέσεις Εργασίας: Συνδικαλιστικές Ελευθερίες,
Συλλογικές Διαφορές
6-8 μ.μ. Β΄αμφ.
-Συλλογικές Σχέσεις Εργασίας: Συνδικαλιστικές Ελευθερίες, Δίκαιο Εκμετάλλευσης
6-8μ.μ.Αμφ. «Δ.Ευρυγένης»
Παρασκευή 25-1-2013
-Υπαλληλικό Δίκαιο-Δίκαιο Παιδείας
8 μ.μ. Αμφ. «Δ. Ευρυγένης»
-Δίκαιο Περιβάλλοντος-Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο
8 μ.μ. Β΄ αμφ.
-Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο
8 μ.μ. αίθ.1-4
Δευτέρα 28-1-2013
-Νεώτερη Ελληνική Πολιτική και Συνταγματική Ιστορία (1821-1940)
8 μ.μ. Αμφ. «Δ.Ευρυγένης» + Β΄αμφ.
Πολιτική Επιστήμη
8 μ.μ. αίθ. 7,8
Πολιτειολογία
8 μ.μ. αίθ. 5,6
Παρασκευή 1-2-2013
Κοινωνιολογία του Δικαίου
8 μ.μ. Αμφ. «Δ.Ευρυγένης»
-Φιλοσοφία και Μεθοδολογία του Δικαίου
8 μ.μ. Β΄αμφ.
Παρασκευή 8-2-2013
Εκκλησιαστικό Δίκαιο
5-7μ.μ. Β΄αμφ.
Εισηγήσεις Ρωμαϊκού Δικαίου
5-7 μ.μ. αίθ.5

-Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο ΙΙ (Ειδικό Μέρος)
7 .μ.μ. Β Αμφιθέατρο
-Εισαγωγή στο Συγκριτικό Δίκαιο
7μ.μ. αίθ. 1-4
-Ειδικά Μαθήματα Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
7 μ.μ. αίθ. 5-8
-Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο+Interntational Trade Law
7μ.μ. « Αμφ Δ. Ευρυγένης»
Παρασκευή 15-2-2013
Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι
8 μ.μ. αίθ. 7,8
Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο
8 μ.μ. αίθ. 5
Θέματα Ειδικού Ποινικού Δικαίου
8 μ.μ. αίθ. 6
ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/12/2012

ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: