Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.

Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2012

ELSA

Ποιοι είμαστε

Η ELSA (European Law StudentsAssociation) είναι η μεγαλύτερη οργάνωση φοιτητών Νομικής στον κόσμο : συναντάται σε 300 νομικές σχολές σε 42 χώρες στην Ευρώπη και αριθμεί πάνω από 38.000 μέλη. Η ELSA είναι μια διεθνής, ανεξάρτητη, μη πολιτική, μη κερδοσκοπική και μη κυβερνητική Οργάνωση. Σκοπός της η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των φοιτητών Νομικής και νέων δικηγόρων σε όλη την Ευρώπη, σε συνδυασμό με  την κατάρτιση τους πάνω σε νομικά θέματα καθώς και την εξοικείωσή τους με αλλοδαπά νομικά συστήματα.

Το δίκτυο της ELSA είναι οργανωμένο σε διεθνές, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Η ELSA Greece αποτελείται από τα τοπικά παραρτήματα της Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Κομοτηνής, όπου και υπάρχουν οι αντίστοιχες νομικές σχολές.

Η ELSA Thessaloniki, είναι το τοπικό παράρτημα του τμήματος Νομικής του ΑΠΘ. Συστάθηκε το 1998 ως σωματείο και διοικείται, όπως και κάθε παράρτημα, από επταμελές διοικητικό συμβούλιο με ετήσια θητεία. Σήμερα αριθμεί πάνω από 200 μέλη.


Τι κάνουμε

1) Σεμινάρια και Συνέδρια

i) Στο εσωτερικό:
·         Ημερίδες με θεματικές εξειδικευμένου νομικού περιεχομένου ή τρέχουσας νομικής επικαιρότητας, με τη συμβολή καθηγητών και ειδικών από αρμόδιους φορείς.  Ανάλογες ημερίδες διοργανώνονται όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στις Νομικές Σχολές της Αθήνας και της Κομοτηνής, στις οποίες είναι δυνατή η παρουσία κάθε ενδιαφερόμενου.
·         Ημερίδες όπου αποκλειστικοί ομιλητές είναι οι ίδιοι οι φοιτητές. Η επιλογή του θέματος των εν λόγω ημερίδων αποφασίζεται κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές που εκδηλώνουν ενδιαφέρον ενασχόλησης με συγκεκριμένο νομικό ζήτημα.

ii)Στο εξωτερικό:
·         Διεθνή Συνέδρια σε πόλεις της Ευρώπης διάρκειας 2 έως 10 ημερών.
·         Θερινά Σχολεία (Summer Schools) διάρκειας συνήθως μιας εβδομάδας, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. 
·         Επισκέψεις (Study Visit) σε κάποιο άλλο τοπικό παράρτημα της ELSA, ή υποδοχή φοιτητών στη Θεσσαλονίκη.
·         Αντιπροσώπευση της ELSA ενώπιον Διεθνών Οργανισμών (ELSA Delegations). Η ELSA απολαμβάνει συμβουλευτικό καθεστώς σε όργανα και επιτροπές του ΟΗΕ, όπως UN ECOSOC (Economic Social Council), UNCITRAL (Commission on International Trade Law) και στην UNESCO, συμμετοχικό καθεστώς στο Συμβούλιο της Ευρώπης (Council of Europe), καθεστώς παρατηρητή στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (WIPO), ενώ έχει υπογράψει και συμφωνία συνεργασίας με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Η συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες, πιστοποιείται πάντα με τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης παρακολούθησης.

2) Ακαδημαϊκές δραστηριότητες

Με τις Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες η ELSA συνεισφέρει με τον πιο άμεσο τρόπο στη νομική κατάρτιση.
Στον τομέα αυτό περικλείονται δραστηριότητες που αφορούν συγκεκριμένα :

i)             Ετήσια διοργάνωση του διαγωνισμού εικονικής δίκης ELSA Moot Court Competition. Ο διαγωνισμός αποτελεί την μοναδική, παγκοσμίως, προσομοίωση της διαδικασίας επίλυσης διαφορών ενώπιον των δικαιοδοτικών τμημάτων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).
ii)            Διοργάνωση διαγωνισμών δοκιμίων με συγκεκριμένη θεματική (ELSA IFP Essay Competition).
iii)           Δημοσιεύσεις νομικών περιοδικών σε ευρωπαϊκή (Synergy) ή εθνική κλίμακα (Expressis Verbis). 
iv)           Επισκέψεις σε χώρους νομικού αντικειμένου και ενδιαφέροντος (νομικά τμήματα, δικηγορικές εταιρίες, οργανισμοί, δικαστικές αρχές).

3) Πρόγραμμα για πρακτική Άσκηση στο Εξωτερικό

Μια από τις συναρπαστικότερες δυνατότητες που σου προσφέρει η ELSA είναι η πρακτική άσκηση στο εξωτερικό: το STEP (Student Trainee Exchange Programme). Είναι ένα πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών-ασκουμένων με το οποίο τα μέλη της ELSA έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν στο εξωτερικό καταλαμβάνοντας μία θέση πρακτικής, με διάρκεια από 2 εβδομάδες έως 18 μήνες. Η πρακτική μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε χώρο νομικού ενδιαφέροντος, όπως δικηγορικές εταιρίες και δικαστήρια, καθώς και μη κυβερνητικές οργανώσεις και ινστιτούτα.
Το τοπικό παράρτημα της ELSA στην πόλη που θα λάβει χώρα η πρακτική άσκηση, αναλαμβάνει κάθε είδους βοήθεια σχετικά με την εύρεση χώρου διαμονής και την ομαλή προσαρμογή στο νέο περιβάλλον.
Τις περισσότερες φορές καταβάλλεται κάποια αμοιβή στον ασκούμενο, με το ύψος της εξαρτάται από τον εκάστοτε φορέα.
Δύο φορές το χρόνο δημοσιεύεται σε όλη την Ευρώπη το STEP Newsletter με τις τρέχουσες θέσεις πρακτικής άσκησης καθώς και τις επιμέρους λεπτομέρειες της κάθε θέσης.

4) “Expressis Verbis

Αποτελεί το νέο νομικό περιοδικό της ELSA Thessaloniki και προσφέρει το αναγκαίο βήμα σε κάθε ενδιαφερόμενο, φοιτητή,-τρια αλλά και στα μέλη του διδακτικού προσωπικού, να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις και τους προβληματισμούς τους πάνω σε φλέγοντα νομικά ζητήματα και να συμβάλλουν και οι ίδιοι στην δημιουργία μιας διαρκούς εστίας γόνιμης επιστημονικής τριβής και αντιπαράθεσης νομικών επιχειρημάτων.

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλη μας, να εμπλουτίσετε τις επιστημονικές σας γνώσεις, να εκφράσετε τις απόψεις σας, αλλά και να αισθανθείτε το περίφημο “ELSA Spirit” , μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες, καθώς και να μας βρείτε διαδικτυακά:

στέλνοντας e-mail στο thessaloniki@elsa-greece.org

στο blog μας  Elsathessaloniki.blogspot.com

στο Facebook: ELSA Thessaloniki (page)
                  ELSA Thessaloniki- the European Law Students' Association, AUTH (group)

ή από κοντά, σε κάποια από τις συναντήσεις ή δραστηριότητές μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: