Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.

Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012

Ειδικά Μαθήματα Δικαίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων1. Ύλη μαθήματος

Τα Ειδικά Μαθήματα Δικαίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης χωρίζονται σε δύο ενότητες. Στην πρώτη, αντικείμενο διδασκαλίας αποτελεί η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, οι κοινοτικές, δηλαδή, προσπάθειες για τη δημιουργία τελωνειακής ένωσης, για τη θέσπιση κοινού εξωτερικού δασμολογίου καθώς και για την κατάργηση των δασμών, των ποσοτικών περιορισμών και των μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος προς δασμούς και ποσοτικούς περιορισμούς κατά τη διακίνηση των εμπορευμάτων. Η δεύτερη ενότητα είναι αφιερωμένη στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Μεταξύ άλλων εξετάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, της ελευθερίας εγκατάστασης και της παροχής υπηρεσιών καθώς και οι εξαιρέσεις των κανόνων αυτών (ιδίως η συνδρομή λόγων δημόσιας τάξης, ασφάλειας, υγείας, η απασχόληση στη δημόσια διοίκηση κλπ.). Εξετάζονται επίσης και οι σημαντικές μεταβολές που επήλθαν στο χώρο της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας. Το κύριο μέρος της διδασκαλίας βασίζεται στη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης σε τυχόν μεταστροφές ή και εξελίξεις της.


2. Πότε εξετάζεται;

Παρασκευή 31-1-2014
8 π.μ. – 10 π.μ. Αίθ. Τυπογραφείου (ή στο γραφείο του κ. Καθηγητή σε συνεννόηση μαζί του)


Δεν υπάρχουν σχόλια: