Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.

Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2012

Εμβάθυνση Εμπορικού Δικαίου

1. Πότε διδάσκεται;

κάθε Πέμπτη 4 - 6 μ.μ. στην αίθουσα 6.
Έναρξη μαθημάτων την Πέμπτη 17-10-2013.2. Ύλη μαθήματος

Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Αξιόγραφα και Πτωχευτικό Δίκαιο.


3. Ημέρα εξέτασης

Σάββατο 25-1-2014
8 π.μ.- 11 π.μ. Αμφ. Δ.Ευρυγένης + Β΄ αμφ. + αίθ.1- 84. Πρακτικά θέματα

Φεβρουάριος 2013

Οι Α, Β, Γ και Δ ίδρυσαν ομόρρυθμη εταιρία, με την επωνυμία «Βιολογικός Οίνος Ο.Ε» με σκοπό την καλλιέργεια και οινοποίηση βιολογικού κρασιού. Στο καταστατικό υπήρχε ο όρος ότι η διαχείριση της εταιρίας ανήκει σε όλους του εταίρους  και ότι για συναλλαγές πάνω από 50.000 ευρώ θα πρέπει να ενεργούν όλοι οι εταίροι από κοινού. Στις 15 Οκτωβρίου 2011, Ο Α που είναι και γνώστης της οινοποίησης, αγοράζει από τον Κ  200 δρύινα βαρέλια αξίας 80.000 ευρώ. Το τίμημα πιστώνεται για να πληρωθεί σε στις 15 Φεβρουαρίου 2012 και προς εξασφάλιση του τιμήματος εκδίδει στο όνομα της εταιρίας ισόποση επιταγή με ημερομηνία έκδοσης 15 Φεβρουαρίου 2012. Ο Κ αμέσως μεταβιβάζει οπισθογραφώντας την επιταγή στο Λ.

Εν τω μεταξύ ο εργολάβος Χ που είχε πραγματοποίησε στις 10-12-2011 ορισμένες κατασκευές στο οινοποιείο  έχει να λαμβάνει το ποσό των 30.000 ευρώ  το οποίο έπρεπε να πληρωθεί με βάση τη μεταξύ τους συμφωνία στις 20 -6- 2012.

Τον Ιανουάριο του 2012 επιχειρώντας να καταλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς αποφασίζουν να μετασχηματίσουν την εταιρία σε ανώνυμη με την επωνυμία «Βιολογικός Οίνος Α.Ε».  Συντάσσεται νομότυπα το καταστατικό το οποίο καταχωρείται στο ΓΕΜΗ στις 2-2-2012. Δύο μήνες μετά την καταχώρηση και δημοσίευση της εταιρίας, η γενική συνέλευση των μετόχων εκλέγει πενταμελές διοικητικό συμβούλιο το οποίο την ίδια μέρα συνέρχεται και διορίζει διευθύνοντες συμβούλους τους Α και Β. Οι διευθύνοντες σύμβουλοι –σύμφωνα με το οικείο πρακτικό συνεδρίασης του δ.σ – για την έγκυρη κατάρτιση συμβάσεων άνω των 20.000 ευρώ θα πρέπει να συμπράττουν και οι δύο. Στις 4-4-2012 οι Α και Δ που βρέθηκαν σε επαγγελματική έκθεση του κλάδου τους  αγοράζουν από την εταιρία Ψ  ένα σύγχρονο αποστακτήρα αξίας 30.000 ευρώ με συμφωνία εξόφλησης σε τρεις μήνες και παρακράτηση της κυριότητας μέχρι την εξόφληση..

Εν τω μεταξύ ο Λ, νόμιμος πλέον κομιστής της επιταγής, εμφανίζεται στις 10 -2-2012 στην Τράπεζα, ωστόσο, αυτή αρνείται την πληρωμή γιατί αυτή είχε ανακληθεί. Ο Λ προχωρά στην έκδοση διαταγής πληρωμής κατά της εταιρίας «Βιολογικός Οίνος Α.Ε». Η εταιρία ασκεί ανακοπή ισχυριζόμενη  α) ότι δεν δεσμεύεται  από τη αγορά του Α επειδή ενήργησε χωρίς εκπροσωπευτική εξουσία β) ότι τα βαρέλια ήταν ελαττωματικά

Στις 15-6-2012 η ανώνυμη εταιρία κηρύσσεται σε πτώχευση και ο χρόνος παύσης των πληρωμών ορίζεται στις 30-11-2011.  Ο σύνδικος της πτώχευσης Χ επιλέγει τη συνέχιση για λίγο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Α.Ε και μετά την πτώχευση. Ο λογιστής Κ που εργαζόταν στην εταιρία από την αρχή της λειτουργίας της, στις 15-9-2012 λαμβάνει έγγραφο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του χωρίς να καταβληθεί η οριζόμενη στο έγγραφο καταγγελίας αποζημίωση των 15.000 ευρώ.

Ερωτήματα:
1.       α) Πώς κρίνετε την εμφάνιση της επιταγής από τον Λ στις 10-2-2012;  β) Θεωρείτε νόμω βάσιμους του ισχυρισμούς της εταιρίας; γ) Ποιές άλλες δυνατότητες παρέχει ο ν. 5960/1933 περί επιταγής στον Λ;
2.        Πώς μπορεί ο εργολάβος Χ να εισπράξει το οφειλόμενο ποσό των 30.000 ευρώ όταν αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο; (πότε έγινε  ληξιπρόθεσμο; Εναντίον ποίων μπορεί να στραφεί;)
3.       Η  εταιρία Ψ  μόλις πληροφορείται την πτώχευση της «Βιολογικός Οίνος Α.Ε» απευθύνεται στο δικηγόρο της προκειμένου να μάθει ποιές δυνατότητες ικανοποίησης της απαίτησής της υπάρχουν. Τι θα συμβουλεύατε εσείς την εταιρία;
4.       Είναι έγκυρη η καταγγελία της σύμβασης εργασίας του Κ από τον σύνδικο μετά την κήρυξη της πτώχευσης;  Με ποια διαδικασία θα μπορέσει ο Κ να εισπράξει α) τους οφειλόμενους μισθούς, επιδόματα, δώρα, κλπ. για χρονικό διάστημα 5 μηνών πριν την πτώχευση β) την αποζημίωση των 15.000 ευρώ; και γ)  τους οφειλόμενους μισθούς για τους μήνες που εργάσθηκε μετά την κήρυξη της πτώχευσης;


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ιανουάριος 2012

Οι Α., Β., Γ. και Δ. συνέστησαν νομότυπα ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία, <<ΑΒΓ επιχειρήσεις catering και διοργανωσης εκδηλώσεων Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλo "ΑΒΓ Α.Ε.", η οποία σκοπό έχει την εστίαση, διοργανωση εκδηλώσεων και συνεδρίων. Το μετοχικό κεφαλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 60.000 ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητα, διαιρούμενα σε 8.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10 Ευρώ έκαστη. Ο εκ των ιδρυτών Α ανέλαβε 2.400 μετοχές, ο Ε 4.800, ο Γ 1.5ΟΟ  και η Δ 300 μετοχές. Το διοικητικό συμβούλιο ορίστηκε από το καταστατικό τριμελές κι δε αποτελείτο από τους Α., Β. και Δ. Τον Ιούλιο 2008, η Δ. απεβίωσε και κληρονομήθηκε εξ αδιαθέτου από τα ενήλικα τέκνα της Δ1, Δ2,Δ3, Δ4 και Δ5, τα οποία αποδέχθηκαν αμέσως την κληρονομία, όπως τους είχε περιέλθει εξ αδιαιρέτου. Μετα το θανατο της Δ, οι Α και Β συνεννοήθηκαν τηλεφωνικά και αποφασισαν να συγκληθεί γ.σ. με θέμα ημερήσιας διαταξης την εκλογή νέου δ.σ. στις 24-08-2008. Η πρόσκλησή τους δημοσιεύτηκε νόμιμα αλλα δεν όρισε συγκεκριμένη ώρα συνεδρίασης της γ.σ., στην οποία εμφανίστηκαν τελικά μόνο οι Α, Β και Γ, οι οποίοι και εκλέχθησαν μέλη του δ.σ. Αμέσως μετα, το νεοεκλεγέν δ.σ. συγκροτήθηκε σε σώμα και ο Α διορίστηκε διευθύνων σύμβουλος. Οι ως ανω αποφασεις της γ.σ. και του δ.σ. καταχωρίστηκαν στο Μητρώο την Ο5-09-2008 και δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ την 07-10-2008. Τα τέκνα της Δ, συγκλονισμένα για καιρό από τον αδόκητο χαμό της μητέρας τους, πληροφορήθηκαν την αλλαγή της εταιρικής διοίκησης στις αρχές Δεκεμβριου 2008 και την 15-12-2008 ασκησαν αγωγή με την οποία προσέβαλαν την προαναφερόμενη απόφαση της γ.σ. ως ελλατωματική,
επικαλούμενα, μεταξύ των αλλων: (α) ότι δεν υπήρξε σύγκληση γ.σ. λόγω ανυπαρξίας του δ.σ. και (β) ότι η σύγκληση δεν ήταν νόμιμη, καθώς η πρόσκληση δεν όριζε την ακριβή ώρα της συνεδρίασης. Στη σχετική δίκη η εταιρία αντέτεινε έναντι των κληρονόμων της Δ, τα εξής:
1. ότι ήταν αβασιμες οι παραπανω υπό (α) και (β) αιτιασεις τους
[2 μονάδες]
2. ότι δεν νομιμοποιούνταν ενεργητικά να προσβαλουν δικαστικα το κύρος της ως
ανω απόφασης γ.σ. καθώς δεν είχαν το ελαχιστο ποσοστό που απαιτεί ο νόμος.
[1 μοναδα]
3. ότι η αγωγή τους ήταν εκπρόθεσμη.[1 μοναδα]


Την 15-12-2010 η απόφαση της γ.σ. ακυρώθηκε με τελεσίδικη διαπλαστική δικαστική απόφαση. Εν τω μεταξύ την 01-12-2010 ο προαναφερόμενος Α ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Α.Ε., αγόρασε με πίστωση από την ομορρυθμη εταιρία με την επωνυμία "Ζ & ΣίΑ Ο.Ε." ψυγεία για τις αναγκες της εταιρικής επιχείρησης υπό
τον όρο παρακρατησης κυριότητας (αρθρο 532 ΑΚ). Προς εξασφαλιση του τιμήματος, ο Α, υπό την ιδιότητα του ως διευθύνοντος συμβούλου, εξέδωσε αυθημερόν στο όνομα της Α.Ε. επιταγή σε διαταγή του ιδίου ατομικα την οποία, στη συνέχεια, οπισθογραφησε εν λευκώ και παρέδωσε στους διαχειριστές της πωλήτριας. Η "Ζ & ΣΙΑ Ο.Ε.", αφου εμφανισε εμπρόθεσμα την επιταγή και τη σφραγισε ως απλήρωτη ελλείψει διαθεσίμων, πέτυχε την έκδοση διαταγής πληρωμής σε βαρος της "ΑΒΓ Α.Ε."
Ερωταται:
4. Μπορεί η καθ'ης η διαταγή πληρωμη εταιρία "ΑΒΓ Α.Ε" να εττικαλεστεί ως λογο
ανακοπης κατα της ως ανω διαταγης πληρωμής το ότι ο διορισμός του Α ως
διευθύνοντος συμβούλου ηταν ελαττωματικας λόγω τού ότι η αποφαση της γ.σ. για
την εκλογή του δ.σ. (το οποίο, στη συνέχεια, τον διόρισε διευθύνοντα σύμβουλο)
ακυρώθηκε με αναδρομική ισχύ;
[2 μοναδες]
5. Μτιορει η "ΑΒΓ Α.Ε." να ειτικαλεστεί ως λόγο ανακοπής κατα της ως ανω
διαταγης ττληρωμής την αντικανονικη εκδοση της ως ανω επιταγής;
[2 μοναδες]
Εντωμεταξύ, η "ΑΒΓ Α.Ε." κατόπιν αίτησης αλλού δανειστή της κηρύσσεται σε
πτώχευση την 25-1-2Ο12.
8. Ξρωταται, τι μπορεί να κανει η “Ζ 8. ΣΙΑ Ο.Ε." προκειμένου να αναλαβει τα ψυγεία;
[2 μονάδες]
Παρακαλείσθε να δώσετε σύντομες και σαφείς απαντησεις, τεκμηριὡνοντας τις με
αναφορα στις σχετικές καθε φορα διαταξεις.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβρης 2010

Ο Α, παλαιός έμπορος γαλακτομικών προιόντων, που δεν ασκούσε πια εμπορία, συμφώνησε με τον Β να συστήσουν ανώνυμη εταιρία με το ίδιο αντικείμενο. Πράγματι, στις 20-9-2003, οι παραπάνω (ο Α και ο Β), υπέγραψαν σε συμβολαιογράφο το καταστατικό της ΑΕ. Το καταστατικό περιείχε το κατά το νόμο απαραίτητο περιεχόμενο, και επιπλέον, τους εξής δύο όρους: α) ότι η συμμετοχή του Α στο μετοχικό κεφάλαιο θα συνίστατο σε χρήμα και στην προσωπική του εργασία, και β) ότι ο Β θα μετείχε μονίμως στο ΔΣ της εταιρίας.

Στις 10-10-2003, οι Α και Β μίσθωσαν απο τον Χ, στο όνομα και για λογαριασμό της υπό ίδρυση εταιρίας, - η επωνυμία της οποίας θα ήταν "Η Φυσική διατροφή ΑΕ" -, κατάλληλο χώρο για τα γραφεία της, με ετήσιο μίσθωμα 20.000 ευρω. Για την καταβολή μέρους του ποσού αυτού, οι παραπάνω εξέδωσαν και αποδέχθηκαν συναλλαγματική, υπογράφοντας κάτω απο την επωνυμία της υπο ίδρυση εταιρίας. Η συνναλαγματική είχε λήπτη τον Χ και έληγε στις 15-3-2004.

Στις 15-11-2003, η ΑΕ συνήψε με τον Ζ σύμβαση αγοράς ηλεκτρονικού μηχανήματος παστερίωσης γάλακτος, αξίας 150.000 €. Στη σύμβαση υπήρχε ο όρος της παρακράτησης της κυριότητας του μηχανήματος απο τον πωλητή μέχρι την αποπληρωμή του τιμήματος, η οποία θα έπρεπε να γίνει μέχρι την 15-4-2004. Το μηχάνημα παραδόθηκε αμέσως στην αγοράστρια ΑΕ, αλλά το τίμημα ουδέποτε καταβλήθηκε.

Η ΑΕ, στις 20-11-2003, είχε συνάψει με τον Δ σύμβαση δανείου ποσού 200.000 €. Η εξόφληση του δανείου είχε συμφωνηθεί να γίνει μέχρι τις 20-7-2004. Όμως, παρά τις συνεχείς και εξώδικες, ακόμη, οχλήσεις του δανειστή, η εξόφληση του δανείου καθυστερούσε. Έτσι, ο Δ κατέθεσε στις 30-8-2004, αίτηση κήρυξης της ΑΕ σε πτώχευση. Το δικαστήριο στις 28-2-2005, κήρυξε σε πτώχευση την ΑΕ.

Ερωτήματα:

1 α) Είναι νόμιμος ο όρος του καταστατικού περί εισφοράς του Α στο μετοχικό κεφάλαιο; β) ο δεύτερος όρος του καταστατικού, διασφαλίζει τη μόνιμη συμμετοχή του Β στο ΔΣ της εταιρίας;

2. Ερμηνεύστε το νομικό σχήμα με το οποίο, οι Α και Β λειτούργησαν για λογαριασμό ανύπαρκτου προσώπου (υπο ίδρυση ΑΕ), μισθώνοντας τα γραφεία της. Η μετέπειτα ιδρυθείσα ΑΕ, δεσμεύεται απο τη μίσθωση αυτή;

3. Ποιό ρόλο διαδραματίζει ο αριθμός, το είδος και το μέγεθος των οφειλών για την κήρυξη σε πτώχευση ενός οφειλέτη;

4. Αν μέχρι την κήρυξη σε πτώχευση της ΑΕ, ο λήπτης της συναλλαγματικής Χ, δεν είχε προβεί σε καμία απολύτως ενέργεια, δικαιούται να επιδιώξει τώρα, στο στάδιο της πτώχευσης, την καταβολή του αξιογραφικού χρέους και αν ναι, πώς;

5. Μετά την πτώχευση της ΑΕ, πως διαμορφώνονται τα δικαιώματα των Ζ και Δ για την ικανοποίηση των απαιτήσεων τους;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2010

  Η ομορρυθμη εταιρια "Γ και Σια ΟΕ" είχε εταίρους τους Α,Γ,Η και Ζ.Αντικειμενο της δραστηριότητας της ήταν η εισαγωγη και πωληση εξωτικων μπαχαρικων.Στο νομιμα δημοσιευμενο καταστατικο της δεν υπηρχε προνοια για τη διαχειρηση της εταιριας.
  Η καλή ανταποκριση της αγορας στην παραπανω επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιριας, οδήγησε τους εταιρους στην απόφαση να διευρυνουν τις εργασιεες της, παρασκευαζοντας και διαθετοντας στην αγορα , μαγειρευμενα εξωτικα εδεσματα. Ο εταιρος Α που διεθετε αναλογη εμπειρια ως παλιος εστιατορας, παρήγγηλε στον εισαγωγέα Χ ποσότητα πρώτων υλών. Η παραγγελία εκτελεστηκε και το εμπορευμα παραδόθηκε στις 15 Μαρτίου 2006, ενώ η καταβολή του τιμήματος συμφωνήθηκε να γίνει μετά από ένα μήνα. Ο Α μάλιστα για να καθυσηχάσει τον Χ, που ηθελε εχέγγυα για την καταβολή του οφειλόμενου ποσού, αποδέχθηκε στο όνομα της εταιρίας συναλλαγματική με εκδότη και λήπτη τον Χ και με λήξη την 15 Απριλίου 2006. Ο Χ οπισθογράφησε αμέσως την συναλλαγματική στην Εθνική Τράπεζα, προεξοφλώντας την.
  Εν όψει της διεύρυνσης των εργασιών της ΟΕ, ο δικηγόρος της εταιρίας πρότεινε στους εταίρους να προχωρήσουν σε μετατροπή της ΟΕ σε ΑΕ, ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερη δανειοληπτική ικανότητα και να αποφύγουν οι ίδιοι την προσωπική ευθύνη. Οι ομόρρυθμοι εταίροι Γ και Η προτίμησαν να μην μετάσχουν στο εταιρικό σχήμα που θα προέκυπτε από το μετασχηματισμό και αποχώρησαν από την εταιρία μεταβιβάζοντας τις εταιρικές τους μερίδες σε πρόσωπα που υπέδειξαν οι άλλοι εταίροι.
  Αφού τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα από το νόμο για τον μετασχηματισμό, η ΑΕ που προήλθε από αυτόν, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών (ΜΑΕ) στις 20 Σεπτεμβρίου 2006 και μετά από ένα μήνα δημοσιεύτηκε στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ η ανακοίνωση της καταχώρησης.
  Ενώ λειτουργούσε η ΑΕ, ο Α, με την ιδιότητα και μόνο μέλους του ΔΣ και του μεγαλομετόχου (συγκέντρωνε το 60 % του μετοχικού κεφαλαίου), αγόρασε στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας στις 10 Φεβρουαρίου 2007, ένα μηχάνημα τελευταίας τεχνολογίας για την προετοιμασία της παρασκευής των εξωτικών εδεσμάτων. Το τίμημα ανερχόταν σε 80.000 € και συμφωνήθηκε να καταβληθεί σε 2 μήνες. Ο Α, κατ'απαίτηση του πωλητή Κ, συμπλήρωσε και του παρέδωσε τραπεζική επιταγή της εταιρίας. Η επιταγή είχε ημερομηνία εκδόσεως την 10 Απριλίου 2007. Ο Κ, έχοντας ανάγκη χρημάτων, την εμφάνισε στις 20 Φεβρουαρίου 2007 στην πληρώτρια Τράπεζα. Η πληρωμή δεν επετεύχθη λόγω ελλείψεως διαθεσίμων κεφαλαίων και η Τράπεζα βεβαίωσε τη μη πληρωμή στο σώμα της επιταγής.
  Την 5 Αυγούστου 2007, ο διευθύνων σύμβουλος Θ, στον οποίο είχε νομότυπα ανατεθεί η αρμοδιότητα της πώλησης, αγοράς και αντικατάστασης κινητών περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, πούλησε στον Π, με τον οποίο τον συνέδεε μακρά επαγγελματική συνεργασία, δύο μεταφορικά αυτοκίνητα, σε μια προσπάθεια να μειώσει τις διογκωμένες οικονομικές υποχρεώσεις της εταιρίας.
  Τελικά, τα επιχειρηματικά "ανοίγματα" της ΑΕ δεν είχαν την επιτυχία που αναμενόταν, και η εταιρία κηρύχθηκε σε πτώχευση στις 30 Μαρτίου 2008, με χρόνο παύσης πληρωμών την 20 Μαΐου 2006 .

  Πολύ πριν συμβούν όλα τα παραπάνω - και συγκεκριμένα στις 2 Μαίου 2006 όταν , δηλαδή η εταιρία είχε τη μορφή της ΟΕ - , η Εθνική Τράπεζα που ήταν εξ οπισθογραφήσεως κομιστής της συναλλαγματικής, την εμφάνισε προς πληρωμή στην ΟΕ χωρίς αποτέλεσμα και προχώρησε σε έκδοση διαταγής πληρωμής σε βάρος της εταιρίας. Η εταιρία , αλλά και οι εταίροι Α,Γ,Ζ, και Η άσκησαν ανακοπή με τους εξής όρους : 1) ότι δεν οφείλεται το αιτούμενο ποσό, διότι τα εμπορεύματα που αγοράσθηκαν δεν έφτασαν ποτέ στις αποθήκες της εταιρίας και 2) ότι έχει παρέλθει η νόμιμη προθεσμία για την εμφάνιση προς πληρωμή της συναλλαγματικής και επομένως η κομίστρια Τράπεζα είναι έκπτωτος κομιστής.
Ερωτήματα:

1. Οι Α,Γ,Ζ και Η νομιμοποιούνται να ασκήσουν ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε μόνο σε βάρος της ΟΕ; Οι λόγοι της ανακοπής θα γίνουν δεκτοί; Η κομίστρια Τράπεζα είχε ή όχι εκ του νόμου υποχρέωση να αξιώσει πληρωμή και από τον οπισθογράφο Χ;
2. Η πτώχευση της συγκεκριμένης ΑΕ τί συνέπειες έχει;
3.Οι συμβάσεις(αστική και αξιογραφική) που συνήψε ο Α με τον Κ δεσμεύουν την εταιρία;
4. Με ποια έννομα μέσα μπορεί να επιδιώξει ο Κ την ικανοποίησή του μετά τη μη πληρωμή της επιταγής από την Τράπεζα λόγω ανυπαρξίας διαθεσίμων κεφαλαίων;
5. Μετά την πτώχευση της ΑΕ, ο σύνδικος έχει τη δυνατότητα να προσβάλει την αγοραπωλησία των 2 αυτοκινήτων που έγινε την 5 Αυγούστου 2007;
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2010

Ο Αλεξίου, ο Βασιλείου και ο Δημητριάδης ίδρυσαν ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "Οικολογική Ένδυση Α.Ε", με σκοπό την κατασκευή και εμπορία παιδικού ρουχισμού. Το πενταμελές διοικητικό συμβούλιο της νεοσυσταθείσας α.ε., μόλις εξελέγη απο τη γενική συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα, διορίζοντας τον Αλεξίου πρόεδρο του και τον Βασιλείου διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας. Το οικείο πρακτικό του δ.σ., που δημοσιεύθηκε νομίμως, προβλέπει επίσης -κατ΄επιταγήν αντίστοιχης πρόβλεψης του καταστατικού- ότι για συμβάσεις της εταιρίας αξίας άνω των 50.000 € θα είναι αναγκαία η σύμπραξη του προέδρου και του διευθύνοντα συμβούλου, προκειμένου να δεσμεύεται η εταιρία.

Ο Βασιλείου στις 10-9-2008, εκτιμώντας ως πολύ καλή προσφορά την πρόταση του Ζ για αγορά οικολογικών υφασμάτων, συμφωνεί μαζί του την αγορά μιας σημαντικής ποσότητας στο όνομα της ανώνυμης εταιρίας, αξίας 120.000 €. Για το παραπάνω ποσό εκδίδει ισόποση επιταγή στο όνομα της εταιρίας με αναγραφόμενη ημερομηνία έκδοσης την 10-1-2009, έχοντας συμφωνήσει με το λήπτη της (πωλητή) ότι το οικείο ποσό δεν θα ζητηθεί νωρίτερα.

Ο Αλεξίου, με την ιδιότητά του ως προέδρου του δ.σ., συμφωνεί στις 20-2-2009 με τη διαφημιστική εταιρία "ΑΛΦΑ" μια διαφημιστική καμπάνια αξίας 5.000 € και το τίμημα πιστώνεται για τις 20-5-2009.

Η οικονομική κρίση, όμως, ανέκοψε την πορεία της εταιρίας και προβλήματα άρχισαν να εμφανίζονται. Ο Ζ, φοβούμενος μη χάσει τα χρήματά του, εμφανίζει την επιταγή στην πληρώτρια Τράπεζα ήδη στις 10-12-2008 και ζητά να πληρωθεί. Η Τράπεζα δεν τον πληρώνει λόγω έλλειψης διαθεσίμων στον λογαριασμό της εκδότριας εταιρίας.

Η διαφημιστική εταιρία "ΑΛΦΑ", παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις της, δεν εξοφλείται και έτσι στις 20-10-2009 καταθέτει αγωγή κατά της α.ε. ζητώντας εντόκως το οφειλόμενο ποσό.

Η οικονομικές δυσχέρειες, όμως, συνεχίσθηκαν και προκειμένου να αντιμετωπισθεί η κατάσταση, η εταιρία- ύστερα απο σχετική απόφαση του δ.σ.- σύναψε σύμβαση δανείου 500.000 € με το Δημητριάδη, που είναι εύπορος και κατέχει το 60% του μετοχικού κεφαλαίου. Ωστόσο η οικονομική κατάσταση της εταιρίας δεν βελτιώθηκε, με αποτέλεσμα στις 15-12-2009 η "Οικολογική Ένδυση Α.Ε" να κηρυχθεί σε πτώχευση.

Ο Λ που εργάζεται στην ανώνυμη εταιρία απο τη σύστασή της ως λογιστής εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του και μετά την κήρυξη της πτώχευσης, απασχολούμενος πλέον απο τον σύνδικο. Στις 15-2-2010 ο σύνδικος καταγγέλει τη σύμβαση εργασίας χωρίς να του καταβάλλει αποζημίωση καταγγελίας.

Ερωτήματα:

1. Ο Ζ επιτυγχάνει την έκδοση διαταγής πληρωμής κατά της "Οικολογική Ένδυση ΑΕ". Η εταιρία ισχυρίζεται α) ότι κακώς εμφάνισε την επιταγή προς πληρωμή πριν την αναγραφόμενη ημερομηνία έκδοσης και β) ότι δεν ευθύνεται ούτε απο την επιταγή ούτε απο την υποκείμενη σύμβαση πώλησης (ενόψει και της αξίας τους), γιατί κατά την έκδοση της πρώτης και τη σύναψη της δεύτερης η εταιρία εκπροσωπήθηκε (μόνο) απο τον Βασιλείου. Ευσταθούν οι ισχυρισμοί της ανώνυμης εταιρίας; (3 μονάδες)

2. Ποιές άλλες νομικές διεξόδους έχει ο Ζ; (1 μονάδα)

3. Ευθύνεται η ανώνυμη εταιρία απο τη σύμβαση του προέδρου του διοικητικού  συμβουλίου Αλεξίου με την διαφημιστική εταιρία "ΑΛΦΑ"; (2 μονάδες)

4. Είναι νόμιμη η σύμβαση δανείου μεταξύ της "Οικολογική Ένδυση Α.Ε" και του μεγαλομετόχου της Δημητριάδη; (2 μονάδες)

5. Ο Λ αξιώνει την καταβολή αποζημίωσης καταγγελίας τους μισθούς καθώς και τα σχετικά επιδόματα που του όφειλε η εταιρία τόσο πρίν την κήρυξη της σε πτώχευση όσο και μετά απο αυτήν μέχρι την καταγγελία της σύμβασης. Μπορούν να ικανοποιηθούν τα αιτήματα του Λ και με ποια διαδικασία; (2 μονάδες)
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιανουάριος 2008

Οι Α, Β, Γ και η ετερόρρυθμη εταιρία "Βασιλείου Ε.Ε" συστήνουν και λειτουργούν ομόρρυθμη εταιρία ορισμένου χρόνου με την επωνυμια "Α-Β ελαιουργική Ο.Ε". Η διαχείριση με βάση το καταστατικό ανατίθεται στους Α, Β και Γ χωρίς ωστόσο, να διευκρινίζεται ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να ενεργούν. Ο Β στις 15-9-2005 αγοράζει απο τον Χ μια μηχανή τυποποίησης ελαιολάδου αξίας 15.000 € με συμφωνία αποπληρωμής του τιμήματος στις 15-12-2005 και μάλιστα εκδίδει στο όνομα της ομόρρυθμης εταιρίας επιταγή ισόποση του οφειλόμενου ποσού με ημερομηνία έκδοσης 15-1-2006.

Η συνεργασία, ωστόσο, μεταξύ των εταίρων δεν ηταν η αναμενόμενη και έτσι ο Α στις 30-10-2005 καταγγέλει την εταιρία. Οι υπόλοιποι εταίροι διαμαρτύρονται έντονα, γιατί θεωρούν ότι δεν συντρέχει σπουδαίος λόγος και κακώς ο Α προχώρησε στην καταγγελία της εταιρίας.

Στις 16-1-2006 ο Κ, που είχε στο μεταξύ αποκτήσει την επιταγή απο τον Χ, απευθύνεται στην πληρώτρια τράπεζα για την είσπραξη της, όμως η τράπεζα αρνείται να πληρώσει λόγω έλλειψης διαθεσίμων και σφραγίζει την επιταγή. Ο Κ στρέφεται κατά της "Α-Β ελαιουργική Ο.Ε" για την έκδοση διαταγής πληρωμής. Η "Α-Β ελαιουργική Ο.Ε" ασκεί ανακοπή ισχυριζόμενη α) ότι δεν έχει καμία ευθύνη απο την επιταγή και β) ότι το μηχάνημα τυποποίησης ήταν ελαττωματικό και οι συσκευασίες δεν πληρούσαν τις απαιτούμενες ποιοτικές προδιαγραφές.

Στις 15-6-2006 η ομόρρυθμη εταιρία ύστερα απο αίτηση ενός πιστωτή κηρύσσεται σε πτώχευση.

Ήδη, όμως, απο τον Ιανουάριο του 2006 ο Α και ο Βασιλείου (ως φυσικό πρόσωπο) σκέπτονται να δοκιμάσουν την επιχειρηματική τους δεινοτητα σε έναν άλλο χώρο και αποφασίζουν να ιδρύσουν μαζί με τον Λ,  γνωστό επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων διασκέδασης, ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "Διατροφική Α.Ε" με σκοπό τη λειτουργία χώρων εστίασης. Πριν όμως κατατεθεί το καταστατικό για καταχώρηση στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας, ο Λ μετατρέπει ένα απο τα νυχτερινά κέντρα που διατηρούσε σε εστιατόριο και ξεκινά τη λειτουργία του μαζί με τον Α και το Βασιλείου στο όνομα της "Διατροφική Α.Ε". Ο Λ μάλιστα, προκειμένου να ανταπεξέλθει στα έξοδα της νέας επιχείρησης δανείζεται στο όνομα της "Διατροφική Α.Ε" 30.000 € απο τον φίλου του Φ. Το ποσό του δανείου δεν επιστρέφεται τη συμφωνημένη ημερομηνία και ο Φ στις 25-6-2006 ασκεί αγωγή απόδοσης του δανείου κατά του Βασιλείου, τον οποίο θεωρούσε και τον πιο εύπορο απο τους τρεις.

Ερωτήματα:

1) Θα γίνουν δεκτοί οι λόγοι ανακοπής που πρότεινε η ομόρρυθμη εταιρία κατά του κομιστή Κ; (μονάδες 2)

2) Εάν υποτεθεί, ότι ο πρώτος λόγος ανακοπής θα γίνει δεκτός λόγω έλλειψης εκπροσωπευτικής ικανότητας του Β, ποιές άλλες νομικές δυνατότητες έχει ο Κ με βάση το δίκαιο της επιταγής; (μονάδες 2)

3) Ποιά είναι η νομική κατάσταση της ομόρρυθμης εταιρίας στις 31-10-2005 (την επόμενη ημέρα της καταγγελίας) ; Έχει πτωχευτική ικανότητα η εταιρία; (μονάδες 2)

4) Με ποιά εταιρική μορφή λειτουργούν την επιχείρηση εστιατορίου οι Α, Βασιλείου και Λ; (μονάδα 1)

5) Ευθύνεται ο Βασιλείου για την απόδοση του δανείου; Ποια η τύχη της τυχόν αγωγής του Φ κατά του Βασιλείου; (μονάδες 2)

6) Εάν εν τω μεταξύ είχε γίνει καταχώρηση του καταστατικού της "Διατροφική Α.Ε" στο ΜΑΕ κατά τίνων θα μπορούσε να στραφεί ο Φ; (μονάδα 1)
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτεμβρίου 2009

Ο Α διατηρεί προσωπική επιχείρηση παραγωγής και εμπορίας δερμάτινων ειδών. Μετά απο αρκετά χρόνια, αποφάσισε να ιδρύσει με τους συγγενείς του Β και Γ ανώνυμη εταιρία με τον ίδιο σκοπό και με επωνυμία "Δερμάτινες δημιουργίες ΑΕ". Στις 20-9-1998, οι παραπάνω υπέγραψαν ενώπιον συμβολαιογράφου το οικείο καταστατικό, ενώ ο Α είχε εντωμεταξύ διακόψει την άσκηση της ατομικής του εμπορίας. Στο καταστατικό υπήρχε ο όρος ότι ο Α εισφέρει στην εταιρία τα μηχανήματα κοπής και ραφής των δερμάτων, καθώς και την προσωπική του εργασία.

Αμέσως μετά, οι Α και Β μισθώνουν απο τον Χ, στο όνομα και για λογιαριασμό της ύπο ίδρυση εταιρίας, κατάλληλο χώρο για τα γραφεία της, με ετήσιο μίσθωμα 6.500 €. Για το ποσό αυτό ο Α αποδέχεται συναλλαγματική, με λήπτη τον Χ, υπογράφοντας κάτω απο την επωνυμία της υπο ίδρυση εταιρίας. Η συναλλαγματική έληγε στις 15-9-1999.

Στις 15-11-1998, η εταιρία καταχωρείται στο Μητρώο ΑΕ και λίγες μέρες αργότερα ακολουθεί η δημοσίευση στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ.

Ένα μήνα μετά, η ΑΕ αγοράζει μεγάλη ποσότητα δερμάτων, αξίας 150.000 € απο τον Ζ. Στην σύμβαση υπήρχε ο όρος της παρακράτησης της κυριότητας του εμπορεύματος απο τον πωλητή, μέχρι την αποπληρωμή του τιμήματος. Σημειωτέον ότι τα αγορασθέντα δέρματα παραδόθηκαν αμέσως στην αγοράστρια ΑΕ ενώ η αποππληρωμή του τιμήματος θα έπρεπε να γίνει εντός έξι μηνών, δηλαδή 15-6-1999.

Ο έμπορος Σ, απο τον οποίο η ΑΕ είχε δανεισθεί στις 20-11-1998, 90.000 €, τα οποία θα έπρεπε να του είχε επιστρέψει στις 20-5-1999, καταθέτει στις 30-5-1999, αίτηση κηρύξεως σε πτώχευση τόσο της ΑΕ όσο και του Α. Η αίτηση κατά του τελευταίου στηρίχθηκε στον ισχυρισμό ότι αυτός εξακολουθεί να εμπορεύεται ατομικά, χρησιμοποιώντας την ΑΕ ως κάλυψη. Το δικαστήριο την 1-9-1999, κήρυξε σε πτώχευση μόνο την Α.Ε

Ερωτήματα:

1. Είναι νόμιμος ο όρος του καταστατικού σχετικά με τις εισφορές του Α;

2. Σχολιάστε τη μίσθωση του ακινήτου απο τους Α και Β για την υπο ίδρυση ΑΕ. Δεσμεύεται η τελευταία απο τη μίσθωση αυτη;

3. Ποίες προυποθέσεις θα πρέπει να συντρέχουν για να είναι δυνατή η κήρυξη του Α σε πτώχευση;

4. Πως θα ικανοποιηθεί ο Ζ και πως ο Χ; ( Ο τελευταίος αναφορικά με την εκ συναλλαγματικής απαίτηση του)
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2009


Η Α.Ε "Α. Αντωνίου - Ε. Ευσταθίου Α.Ε" ιδρύθηκε νομότυπα και λειτουργούσε ήδη επί μια πενταετία, ασχολούμενη με τον εσωτερικό τουρισμό.
Είχε σχετικά μικρό αριθμό μετόχων μεταξύ των οποίων ήταν και οι Α και Β με μικρή συμμετοχή καθενός στο μετοχικό κεφάλαιο.

Στο καταστατικό της ΑΕ υπήρχαν οι όροι ότι ο Ε, που σημειωτέον κατείχε μεγάλο ποσοστό μετοχών, θα είχε μόνιμη συμμετοχή στο ΔΣ και ότι ο μη μέτοχος Γ, που ήταν μέλος του ΔΣ, θα ήταν διευθύνων σύμβουλος, αρμόδιος για τα χρηματοδοτικά θέματα της εταιρίας.

Ο Ε με την ιδιότητα και μόνο του μεγαλομετόχου στις 10-8-2007 αγοράσε από τον έμπορα Π, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, δυο νέα υπερσύγχρονα μηχανήματα για το λογιστήριο της.
Μόλις τα παρέλαβε και τα εγκατέστησε στα γραφεία της εταιρίας, εξέδωσε επιταγή στο όνομα της (από την εταιρική δέσμη επιταγών), σε διαταγή του αντισυμβαλλομένου του Π.

Η επιταγή έφερε ημερομηνία 15-10-2008.
Ο μέτοχος Α, πάλι χορήγησε δάνειο στην εταιρία, καταρτίζοντας την δανειοδοτική σύμβαση με τον Γ, για ποσό 250000 Ευρώ αποδοτέο στις 30-4-2008.
Ο Π εμφάνισε την επιταγή στην πληρώτρια Τράπεζα στις 15-8-2008, και συνάντησε άρνηση πληρωμής λόγω ανυπαρξίας διαθέσιμων κεφαλαίων.
Εξάλλου ο Α αναμένοντας ματαίως την απόδοση του δανείου, στράφηκε στις 20-5-2008 κατά της εταιρίας, ζητώντας την απόδοση του δανείου και μάλιστα εντόκως.
Το ΔΣ της ΑΕ ισχυρίζεται ότι η σύμβαση του δανείου είναι άκυρη, διότι ο Α είναι μέτοχος της και οι συμβάσεις της ΑΕ με τους μετόχους της είναι απολύτως άκυρες.

Ερωτήματα

1.Μπορεί να τεθεί θέμα ακυρότητας της ΑΕ λόγω μη νόμιμου σχηματισμού της επωνυμίας της;

2.Η σύμβαση που σύνηψε ο Ε με τον Π δεσμέυει την εταιρία;Ο όρος του καταστατικoύ που προβλέπει μόνιμη συμμετοχή του Ε στο ΔΣ μπορεί να λειτουργήσει;

3.Τι μπορεί να κάνει ο Π μετά την άρνηση της τράπεζας να του καταβάλει το ποσό της επιταγής, σε ποιες νομικές βάσεις θα στηριχθεί και έναντι τινών μπορεί να στραφει;

4. Ο ισχυρισμός της ΑΕ κατά του μετόχου Α περί ακυρότητας της μεταξύ τους συμβάσεως δανείων ευσταθεί;

5.Ο Α νομιμοποιείται λόγω του παραπάνω χρέους να ζητήσει την κύρηξη της πτώχευσης της ΑΕ;
Εάν υποτεθεί ότι καταθέτει τετοια αιτηση ενώ η ΑΕ εξακολουθεί να εξοφλεί κάποια χρέη της ποια θα είναι η απόφαση του δικαστηρίου;

6.Εἀν όντως κυρηχθεί η Α.Ε σε πτώχευση, έχει τη δυνατότητα ο Π να υποβάλει στον σύνδικο της πτώχευσης αίτηση για τον αποχωρισμό από την πτωχευτική περιουσία των πωληθέντων μηχανημάτων και την παράδοση τους στον ίδιο, λόγω του εμπράγματου δικαιώματος κυριότητας που εξακολουθεί να έχει επ' αυτών, δοθέντος ότι το τίμημα δεν καταβλήθηκε.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2009

Η ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «Αλεξάνδρου και Σία Ο.Ε.» με μέλη τους Α, Β, Γ και Δ δραστηριοποιείται αρκετά χρόνια στον τομέα των λιπαντικών αυτοκινήτων. Το Μάιο του 2007 τα μέλη της ομόρρυθμης εταιρίας πληροφορήθηκαν ότι ο Γ ξεκίνησε ατομικά την εμπορία λιπαντικών γενικής χρήσης χωρίς να έχει ενημερώσει σχετικώς κανέναν. Τον Ιούνιο του 2007 οι Α, Β και Δ ασκούν αγωγή αποκλεισμού του Γ, επικαλούμενοι ανταγωνιστική συμπεριφορά εκ μέρους του. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο κάνει δεκτή την αγωγή και η τελεσίδικη απόφαση επιδίδεται στον Γ στις 15 Φεβρουαρίου 2008.

Τον Οκτώβριο του 2007 ο Α συνάπτει σύμβαση με το διαφημιστή Κ για διαφημιστική καμπάνια της εταιρίας με καταχωρήσεις στον τύπο, διαφημιστικά πλακάτ σε αγώνες αυτοκινήτων κλπ. έναντι του ποσού των 10.000 ευρώ. Για την εξασφάλιση του ποσού ο Κ ζήτησε τραπεζική επιταγή με εκδότρια την ομόρρυθμη εταιρία σε δική του διαταγή. Πράγματι ο Α ενεργώντας για λογαριασμό της εταιρίας εξέδωσε την επιταγή αυτή από το στέλεχος των επιταγών της εταιρίας με ημερομηνία έκδοσης 15 Μαρτίου 2008 (ημέρα που συμφωνήθηκε ότι θα καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό).

Στις 2 Μαρτίου 2008 οι Α, Β και Δ επιχειρώντας να καταλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, αποφασίζουν το μετασχηματισμό της ομόρρυθμης εταιρίας σε ανώνυμη.  Η καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του καταστατικού της εκ μετασχηματισμού ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Γενικά Λιπαντικά Α.Ε.» έγινε στις 10 Απριλίου 2008. Ήδη όμως από τις 30 Μαρτίου 2008 ο Β, προκειμένου να μη χαθεί η ευκαιρία, μισθώνει από τον Χ στο όνομα της υπό ίδρυση εταιρίας μεγάλο αποθηκευτικό χώρο με μηνιαίο μίσθωμα 1.000 ευρώ για τις ανάγκες της επιχείρησης.

Δύο μήνες μετά την καταχώρηση και δημοσίευση της εταιρίας, στις 10 Ιουνίου 2008, η γενική συνέλευση των μετόχων εκλέγει πενταμελές διοικητικό συμβούλιο. Την ίδια ημέρα συνέρχεται το νεοεκλεγμένο διοικητικό συμβούλιο και διορίζει διευθύνοντες συμβούλους τους Α και Β οι οποίοι, όπως προκύπτει από το οικείο πρακτικό συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου, για την έγκυρη κατάρτιση συμβάσεων άνω του ποσού των 20.000 ευρώ θα πρέπει να συμπράττουν και οι δύο. Τα πρακτικά περί διορισμού των διευθυνόντων συμβούλων καταχωρήθηκαν άμεσα στο οικείο μητρώο. Στις 20 Οκτωβρίου 2008 οι Α και Δ, οι οποίοι βρέθηκαν για μια επαγγελματική έκθεση στη Γερμανία, έρχονται σε συμφωνία και συνάπτουν σύμβαση με τη γερμανική εταιρία «
L»  για την προμήθεια μεγάλης ποσότητας λιπαντικών, αξίας 100.000 ευρώ, συμφωνούν δε προθεσμία αποπληρωμής του τιμήματος τεσσάρων μηνών με τον όρο ότι μέχρι την αποπληρωμή του τιμήματος η πωλήτρια εταιρία θα διατηρούσε την κυριότητα των εμπορευμάτων.
Στις 10 Φεβρουαρίου 2009 η εταιρία «Γενικά Λιπαντικά Α.Ε.» κηρύσσεται σε πτώχευση.

Ερωτήματα:
1. Ποια πρόσωπα δεσμεύονται από την έκδοση της επιταγής; (2 βαθμοι)
2. Στις 17 Μαρτίου 2008 ο Κ εμφανίζει στην πληρώτρια Τράπεζα την προς είσπραξη επιταγή. Η Τράπεζα αρνείται να πληρώσει λόγω ανάκλησης της επιταγής. Ποιες νομικές διεξόδους έχει ο Κ προκειμένου να ικανοποιηθεί η αξίωσή του από την επιταγή; (βαθμός 2)
3. Εάν ο Κ επιλέξει να στραφεί κατά του Γ για την είσπραξη της αμοιβής του με βάση την υποκείμενη σχέση, θα ήταν νόμιμος ο ισχυρισμός του Γ ότι δεν ευθύνεται επειδή από τον Ιούνιο του 2007 δεν συμμετείχε στη λήψη αποφάσεων λόγω άσκησης αγωγής αποκλεισμού από τους λοιπούς εταίρους; (2 βαθμοί)
4. Ο Χ, ο οποίος έχει να λαμβάνει μισθώματα  πέντε μηνών, προτίθεται να ασκήσει αγωγή για να τα εισπράξει. Εναντίον τίνων μπορεί να στραφεί; (1 βαθμός)
5. Η γερμανική εταιρία «L»  μετά την πτώχευση της αγοράστριας εταιρίας «Γενικά Λιπαντικά Α.Ε.»
α) ποιες δυνατότητες έχει προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντά της από την καταρτισθείσα σύμβαση;
β) ο σύνδικος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι η εταιρία δεν δεσμεύεται από τη συγκεκριμένη σύμβαση λόγω έλλειψης εκπροσωπευτικής εξουσίας εκ μέρους των Α και Δ;
γ) εάν υποτεθεί ότι ο ανωτέρω ισχυρισμός του συνδίκου είναι βάσιμος, πως θα μπορούσε να ικανοποιηθεί η γερμανική εταιρία; (3 βαθμοί)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) ΑΣΚΗΣΗ
Οι Αδελφοί Τσίρου (Α, Β, και Γ) αποτελούν τους μοναδικούς μετόχους της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΤΛΑΣ Εταιρία Εμπορίας Κατεψυγμένων Αλιευμάτων Α.Ε.Β.Ε.Τ.», η οποία σκοπό έχει την επεξεργασία, αποθήκευση και εμπορία κατεψυγμένων αλιευμάτων. Το καταστατικό της εταιρίας προβλέπει ότι: 1. «Το Δ.Σ. αποτελείται από 3 έως 5 μέλη», 2. «Ότι η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι 3ετής» και ότι 3. «Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, εκτός από αυτές που απαι­τούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης». Τον Ιούλιο του 2008 ο λογιστής της εταιρίας ετοίμασε: (α) ένα σχέδιο απόφασης Γ.Σ., με την οποία οι μέτοχοι της εταιρίας εξέλεγαν τους εαυτούς τους ως μέλη τριμελούς Δ.Σ. και (β) ένα σχέδιο απόφασης Δ.Σ., με την οποία το Δ.Σ. συγκροτείτο σε σώμα, ορίζοντας για την διάρκεια θητείας του δ.σ. τον Α. ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας με ατομικό δικαίωμα υπογραφής για ποσά μέχρι 100.000 Ευρώ. Λόγω απουσίας του Γ, οι Α και Β υπογράφουν τα σχετικά πρακτικά με αναγραφόμενη ημερομηνία 18-07-2008 και τα αποστέλλουν με εταιρία ταχυμεταφορών στον τόπο διαμονής του Γ, ο οποίος τα επιστρέφει στην εταιρία υπογεγραμμένα από τον ίδιο την 8-8-2008, προκειμένου να τηρηθεί η αναγκαία δημοσιότητα. Πράγματι, η καταχώριση του πρακτικού συγκρότησης του Δ.Σ. στο ΜΑΕ ολοκληρώθηκε την 12-08-2008 και η δημοσίευσή του στο ΦΕΚ την 25-08-2008. Προς τα τέλη Ιουνίου του 2010 τα οικονομικά προβλήματα της εταιρίας και οι ενδοοικογενειακές έριδες εξανάγκασαν τον Γ σε παραίτηση από το δ.σ. χωρίς να λάβει χώρα νέα γ.σ. και χωρίς να δημοσιευθεί κάποια μεταβολή στο ΦΕΚ.

Την 10-08-2011 ο Α παρήγγειλε για την εταιρία εμπορεύματα από την προμηθεύτρια εταιρία «Αφοι Δέλτα Ο.Ε.» συνολικής αξίας 30.000 ευρώ. Έναντι του τιμήματος ο Α. εξέδωσε μεταχρονολογημένη επιταγή από το εταιρικό μπλοκ επιταγών σε διαταγή της προμηθεύτριας εταιρίας με αναγραφόμενη ημερομηνία εκδόσεως 10-02-2012. Την 10-02-2012 η επιταγή εμφανίστηκε προς πληρωμή από την Τράπεζα Τ, στην οποία είχε προεξοφλήσει και οπισθογραφήσει λόγω ενεχύρου την επιταγή η εταιρία «Ο. ΕΠΕ», προμηθεύτρια της «Αφοι Δέλτα Ο.Ε.», στην οποία η αρχική λήπτρια την είχε οπισθογραφήσει εν λευκώ προς εξόφληση δικής της οφειλής. Η επιταγή δεν πληρώθηκε λόγω έλλειψης διαθεσίμων στον τραπεζικό λογαριασμό της εκδότριας και σφραγίστηκε την 13-02-2012, οπότε ο διαχειριστής της «Ο.ΕΠΕ» αναγκάστηκε να την πληρώσει λαμβάνοντας και πάλι στα χέρια του την επιταγή.

Την 15.12.2011 οι Α και Β αγόρασαν από την εταιρία «ΨΥΞΗ Α.Ε.» ένα μεταχειρισμένο μηχάνημα κατάψυξης στην τιμή των 180.000 Ευρώ εκ των οποίων 40.000 θα καταβάλλετο τοις μετρητοίς και το υπόλοιπο σε 14 μηνιαίες δόσεις των 10.000 Ευρώ έκαστη αρχής γενομένης από 1.2.2012. Η «ΑΤΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.Τ.» πλήρωσε την πρώτη καταβολή σε μετρητά και παρέλαβε το μηχάνημα. Στη συνέχεια λόγω έλλειψης ρευστότητας της εταιρίας τους, οι Α και Β συμφώνησαν την 15.03.2012 να εξοφλήσουν την οφειλή προς την «ΨΥΞΗ Α.Ε.» εκχωρώντας άμεσα στην τελευταία, αφενός υφιστάμενες απαιτήσεις της «ΑΤΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.Τ.» κατά φερέγγυων εταιριών που εκμεταλλεύονταν αλυσίδες λιανικής πώλησης από συμβάσεις προμήθειας με αυτές ύψους 60.000 Ευρώ και αφετέρου μελλοντικές απαιτήσεις της από ανάλογη αιτία ύψους 80.000 Ευρώ. Την 03.09.2012 η «ΑΤΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.Τ.» κηρύχθηκε σε πτώχευση με ημερομηνία παύσης των πληρωμών την 13.01.2012.

Ερωτάται:
1α. Ποιές αξιώσεις, κατά ποίου/ων και από ποιά νομική αιτία έχει η «Ο. ΕΠΕ» λόγω μη πληρωμής της προπεριγραφόμενης επιταγής,
1β. ποιά είναι τα λυσιτελέστερα ένδικα βοηθήματα και διαδικαστικές πράξεις του αστικού δικονομικού δικαίου που πρέπει να ασκήσει η «Ο. ΕΠΕ» και εντός ποιάς προθεσμίας πρέπει να τα ασκήσει προκειμένου η εκάστοτε αξίωσή της να μην υποπέσει σε παραγραφή (3 μονάδες);
2. Έχει άλλο νόμιμο μέσο πίεσης η «Ο. ΕΠΕ» για την έστω και εκ των υστέρων αυτόβουλη πληρωμή της επιταγής; Τι οφείλει να κάνει και σε ποιά προθεσμία (1 μονάδα);
3. Mπορεί η εκδότρια εταιρία να αντιτάξει στην «Ο. ΕΠΕ» ότι η έκδοση της επιταγής από τον Α. ήταν αντικανονική καθώς δεν υπήρχε νόμιμα συγκροτημένο δ.σ., επειδή: (α) οι αποφάσεις της γ.σ. περί εκλογής του δ.σ. και του δ.σ. περί συγκρότησής του σε σώμα ήταν εξαρχής ανυπόστατες και (β) σε κάθε περίπτωση, ο Γ είχε παραιτηθεί κατά το χρόνο έκδοσης της επιταγής από το δ.σ. (2 μονάδες);
4α.Ποιές έννομες συνέπειες μπορεί να έχει η πτώχευση στη σύμβαση εκχώρησης μεταξύ «ΑΤΛΑΣ» και «ΨΥΞΗ» και ποια τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της τελευταίας  (2 μονάδες);
4β. Σε τι θα διαφοροποιείτο η απάντησή σας, αν η «ΨΥΞΗ Α.Ε.» είχε πωλήσει το μηχάνημα με επιφύλαξη της κυριότητας (1 μονάδα);
5. Ποιες οι συνέπειες της πτώχευσης ως προς τις εκχωρηθείσες μελλοντικές απαιτήσεις από συμβάσεις προμήθειας που γεννιούνται μετά την 03.09.2012 (1 μονάδα);
Παρακαλείσθε να δώσετε σύντομες και σαφείς απαντήσεις, τεκμηριώνοντάς τις με αναφορά στις σχετικές κάθε φορά διατάξεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: