Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.

Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012

Δίκαιο Περιβάλλοντος- Πολεοδομικό και Χωροταξικό Δίκαιο


1. Πότε εξετάζεται;
Τρίτη 28-1-2014
5 μ.μ. - 8 μ.μ. Β΄ αμφ.

2. Αντικείμενο μαθήματος
Το πρόβλημα της προστασίας - Οι τρόποι - Εφαρμογή ειδικής και γενι­κής προστασίας (Ν. 1650/1986).

3. Ύλη
Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει α) Στο Δίκαιο Περιβάλλοντος: το γενικό μέρος, συμπεριλαμβανομένης της περιβαλλοντικής πληροφόρησης, και από το ειδικό μέρος την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος, των δασών, του αιγιαλού και των ρεμάτων, β) Στο Χωροταξικό & Πολεοδομικό Δίκαιο: την πλήρη ύλη του μαθήματος σύμφωνα με το αναρτηθέν διάγραμμα. Από το φωτοτυπείο «Σελήνη» επί της οδού Μελενίκου οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να προμηθευτούν Σημειώσεις Παραδόσεων (Δεκ. 2012) και συμπληρωματική νομολογία έτους 2013. 

ΙΙ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ (εξετ Ιαν 2015)
  1. Εφόσον πρόκειται για πρόβλεψη του ΓΠΣ που δεν απαιτεί περαιτέρω εξειδίκευση (π.χ. προβλέπεται ρητά άλλη χρήση γης στην περιοχή), η ρύθμιση είναι δεσμευτική και η άδεια παράνομη ( 1,5 μονάδα)
  2. Στο μέτρο, που ο χημικός μηχανικός αποτελούσε ειδικότητα αναγκαία για την εκτίμηση των επιπτώσεων του έργου στο περιβάλλον, υφίσταται παρανομία (1,5 μονάδα)
  3. Πρόκειται για αναγκαία προϋπόθεση δομησιμότητας ακινήτου τόσο εντός, όσο και εκτός σχεδίου, όπως εν προκειμένω. Προβλέπεται για τα εντός σχεδίου από ειδική διάταξη ενώ για τα εκτός σχεδίου ακίνητα, όπως εδώ (βλ. ερώτ. 5), προκύπτει από το γεγονός ότι διαφορετικά η δόμησή τους θα ήταν ευνοϊκότερη από τα εντός σχεδίου πράγμα, που θα αντέκειτο στο άρθρ. 24 παρ. 2 Συντ. (1 μονάδα)
  4. Το τμήμα αυτό δεν είναι δομήσιμο. Επομένως, εάν η άδεια λαμβάνει υπόψη της (για τον συντελεστή δόμησης κ.λπ.) την συνολική επιφάνεια του ακινήτου πάσχει παρανομίας. Μπορεί να αναθεωρηθεί, εφόσον είναι σε ισχύ και το υπόλοιπο γήπεδο επαρκεί για το ανεγειρόμενο κτίσμα (1 μονάδα).
  5. Στο μέτρο, που στην περιοχή του ακινήτου δεν δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης, το ακίνητο βρίσκεται ακόμη εκτός σχεδίου πόλεως. Επομένως, δεν απαιτείται εισφορά σε γη (2 μονάδες).

Δεν υπάρχουν σχόλια: