Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.

Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2012

Ειδικά Μαθήματα Εμβάθυνσης στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο

1. Πότε διδάσκεται;

Τμήμα 1ο Α-Λ (Διδάσκων: Καθηγητής Ν. Νίκας)
Τετάρτη 12-2 Σπουδαστήριο Πολιτικής Δικονομίας (4ος αριθ.410)
Πέμπτη 12-2 αίθουσα 6
Έναρξη διδασκαλίας 1ου τμήματος: Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2013

Τμήμα 2ο  Μ-Ω (Διδάσκων: Καθηγητής Αθ. Καϊσης)
Τετάρτη 10-12 αίθουσα 3
Πέμπτη 12-2 αίθουσα 7
Έναρξη διδασκαλίας 2ου τμήματος: Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 20132. Ύλη μαθήματος

Ι. Γενικό μέρος Πολιτικής Δικονομίας: Διαδικαστικές προϋποθέσεις δίκης, θεμελιώδεις δικονομικές αρχές, αντικείμενο δίκης, μορφές δικαστικής προστασίας, η αγωγή και η άμυνα του εναγομένου, η δικαστική απόφαση και οι συνέπειές της, μορφές σύνθετων δικών ως προς τα υποκείμενα και το αντικείμενο.

ΙΙ. Δίκαιο αποδείξεως: Γενικές αρχές και μέσα αποδείξεως.

ΙΙΙ. Ένδικα μέσα: Τακτικά (ανακοπή ερημοδικίας, έφεση) και έκτακτα ένδικα μέσα (αναίρεση, αναψηλάφηση, τριτανακοπή).

IV. Αναγκαστική εκτέλεση: Προϋποθέσεις αναγκαστικής εκτέλεσης, σύστημα πρωτοβουλίας του επισπεύδοντος, ανακοπές κατά της εκτέλεσης, κατάσχεση, πλειστηριασμός, αναγκαστική εκτέλεση για πράξη, παράλειψη ή ανοχή.
βλ. και www.blackboarad.lib.auth.gr για εκπαιδευτικό υλικό


3. Ημέρα εξέτασης

Σάββατο 1-2-2014
 8 π.μ. – 11 π.μ. Τμήμα 1 (Α-Λ)  Αμφ. Δ. Ευρυγένης
 8 π.μ. – 11 π.μ.  Τμήμα 2 (Μ-Ω)  Β΄Αμφ.Δεν υπάρχουν σχόλια: