Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.

Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

Φοιτητικές Υπηρεσίες

Το Πάσο 
Οι φοιτητές υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για τη χορήγηση του πάσο από το δικτυακό τόπο: http://paso.minedu.gov.gr.
Κατόπιν, και αφού εγκριθεί η αίτηση από την οικεία Γραμματεία, θα μπορεί ο φοιτητής να παραλαμβάνει το Δελτίο του από το συγκεκριμένο σημείο παράδοσης, το οποίο θα έχει επιλέξει κατά την υποβολή της αίτησής του.
Ως σημεία παράδοσης, είναι προκαθορισμένα εμπορικά καταστήματα που έχουν προσδιοριστεί από τον ανάδοχο του έργου.
Το τελικό κόστος για την παραλαβή του Δελτίου ανέρχεται στα 2,46 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και θα επιβαρύνει το φοιτητή, ο οποίος όμως δε θα χρεώνεται για την έκδοση φωτογραφιών.

Πρωτοετείς

Aπό τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές  όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας/πάσο.
Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης ακαδημαϊκής ταυτότητας από έναν φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών απαιτούνται οι κωδικοί πρόσβασης (username - password) που χορηγούνται στους εγγεγραμμένους φοιτητές από το οικείο Τμήμα και χρησιμοποιούνται για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο ανήκει. (Θα σας δοθούν μαζί με το βιβλιάριο σπουδών από τη γραμματεία, όταν έρθει η ώρα θα σας ενημερώσουμε)
Μετά την επιτυχή είσοδό του στο σύστημα ο φοιτητής θα πρέπει να επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων του. Σε περίπτωση που ο φοιτητής διαπιστώσει οποιοδήποτε λάθος θα πρέπει να απευθυνθεί στη Γραμματεία του Τμήματος ή στο Κέντρο Δικτύων του Ιδρύματος του, προκειμένου να γίνει η σχετική διόρθωση. Ακολούθως, ο φοιτητής θα πρέπει να συμπληρώσει τα υπόλοιπα ατομικά στοιχεία που θα του ζητηθούν.

Υπόλοιπα έτη

Οι υπόλοιποι φοιτητές οι οποίοι είχαν δημιουργήσει λογαριασμό στο πληροφοριακό σύστημα κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος για την Απόκτηση Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου, δε θα εγγράφονται εκ νέου, αλλά θα εισέρχονται στο σύστημα με τα ίδια στοιχεία εισόδου (Όνομα Χρήστη, Κωδικός Πρόσβασης) που είχαν επιλέξει κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος. Στη συνέχεια, θα βλέπουν τα στοιχεία τους προσυμπληρωμένα, βάσει της περυσινής αίτησης που είχαν υποβάλει, τα οποία θα μπορούν να επεξεργάζονται πριν την υποβολή της νέας αίτησης.
Φοιτητές που κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος δεν είχαν υποβάλει αίτηση θα πρέπει αρχικά να εισάγουν τα ατομικά και ακαδημαϊκά στοιχεία που θα τους ζητηθούν και έπειτα να ακολουθήσουν, όπως και οι υπόλοιποι φοιτητές, τα εξής βήματα:

Μεταφόρτωση αρχείου με την προσωπική φωτογραφία του φοιτητή. Η φωτογραφία θα πρέπει να τηρεί τους παρακάτω κανόνες:
Οι διαστάσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον 240 x 240 pixels
Ο τύπος της φωτογραφίας πρέπει να είναι jpg. Το μέγεθος της φωτογραφίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2MB
H φωτογραφία θα πρέπει να είναι πρόσφατη, έγχρωμη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του δικαιούχου φοιτητή.Η φωτογραφία αυτή θα εκτυπωθεί από τον ανάδοχο του έργου στην ακαδημαϊκή ταυτότητα του φοιτητή. Οι φοιτητές που είχαν ανεβάσει φωτογραφία κατά την αίτηση της προηγούμενης ακαδημαϊκής χρονιάς θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ίδια ή να επιλέξουν διαφορετική.
Επιλογή του σημείου παράδοσης της ακαδημαϊκής ταυτότητας. Σημεία παράδοσης θα υπάρχουν σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας στις οποίες υφίσταται τμήμα Α.Ε.Ι..
Επισκόπηση της αίτησης και οριστική υποβολή της. Μετά την υποβολή της αίτησης ο φοιτητής θα περιμένει το σχετικό έλεγχό της από τη Γραμματεία του Τμήματός του και την τελική έγκριση.
Ειδοποίηση του δικαιούχου φοιτητή με sms ή e-mail ή από τον προσωπικό του λογαριασμό στο πληροφοριακό σύστημα για την άφιξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας στο σημείο παράδοσης που έχει επιλέξει, μόλις αυτή γίνει διαθέσιμη.
Παραλαβή της ακαδημαϊκής ταυτότητας. Ο φοιτητής κατόπιν της σχετικής ειδοποίησης θα μεταβαίνει αυτοπροσώπως στο σημείο παράδοσης και θα παραλαμβάνει την ακαδημαϊκή ταυτότητα, επιδεικνύοντας την αστυνομική του ταυτότητα και αναφέροντας τον μοναδικό αριθμό της αίτησής του, τον οποίο θα έχει λάβει με sms και e-mail. Σε περίπτωση παραλαβής από τρίτο πρόσωπο θα απαιτείται να επιδεικνύεται η σχετική νόμιμη εξουσιοδότηση.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση απώλειας της ακαδημαϊκής ταυτότητας από το φοιτητή, η αίτηση επανέκδοσής της θα γίνεται κατόπιν εγκρίσεως από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος. Μετά την ως άνω έγκριση η διαδικασία επαναλαμβάνεται όπως έχει περιγραφεί παραπάνω.
Λεπτομέρειες για τη διαδικασία μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ - Οδηγίες Χρήσης

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΑΠΘ βρίσκονται στο σύνδεσμο: http://noc.auth.gr/services/
Για την πρόσβασή σας στις περισσότερες από τις παρακάτω ιστοσελίδες, θα χρειαστεί να εισάγετε το όνομα χρήστη (username) και τον μυστικό κωδικό (password) του Λογαριασμού Χρήστη που έχετε πάρει από το Κεντρο Λειτουργίας Δικτύου (ΚΛΔ) του ΑΠΘ.
Για να υποβάλλετε ηλεκτρονικά τη δήλωση μαθημάτων (και για να χρησιμοποιήσετε τις υπόλοιπες ηλεκτρονικές υπηρεσίες γραμματείας φοιτητών), επισκεφθείτε τη διεύθυνση: http://web.itc.auth.gr/portal/start/warning.htm
Για να επιλέξετε ηλεκτρονικά τα διδακτικά συγγράμματα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: http://bit.ly/forumeudox
Για να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα ηλεκτρονικών μαθημάτων blackboard, ακολουθήστε τις οδηγίες της σελίδας: http://www.lib.auth.gr/site/gr/coursepacks/intro
Για να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-class:

εγγραφείτε συμπληρώνοντας τη φόρμα: https://eclass.auth.gr/eclass/modules/auth/ldapnewuser.php?auth=4
ακολούθως συνδεθείτε στη διεύθυνση: https://eclass.auth.gr/eclass/


Για να διαχειριστείτε την ηλεκτρονική αλληλογραφία σας, συνδεθείτε στη διεύθυνση https://webmail.auth.gr/
Αν επιθυμείτε τα μηνύματα που αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του λογαριασμού σας να προωθούνται σε άλλη διεύθυνση:
συνδεθείτε στη διεύθυνση https://accounts.auth.gr/mail/mailForward.php
συμπληρώστε στο κενό πεδίο την ηλεκτρονική διεύθυνση που χρησιμοποιείτε και πατήστε το κουμπί “Ενεργοποίηση προώθησης μηνυμάτων”.
Η προώθηση μηνυμάτων γίνεται για όσο διάστημα ο λογαριασμός σας είναι ενεργός, και στη συνέχεια για ένα χρόνο αφότου λήξει.

Σίτιση & Λέσχη

"H Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη είναι αυτοδιοικούμενο νομικό πρόσωπο και στεγάζεται σε ιδιαίτερο κτίριο, στα ανατολικά της πανεπιστημιούπολης. Διαθέτει εστιατόριο, υγειονομική υπηρεσία, καφετερία και κομμωτήριο. Είναι επιφορτισμένη με τη σίτιση και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των φοιτητών του Aριστοτέλειου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Στηρίζει επίσης τη διοργάνωση καλλιτεχνικών, πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων και διατηρεί μουσικό τμήμα και χορωδία.
Σήμερα σιτίζει περίπου 12.000 φοιτητές, ενώ διαθέτει και δύο μικρές αίθουσες για τη σίτιση μελών του προσωπικού του A.Π.Θ. Στη Φοιτητική Λέσχη στεγάζονται επίσης μουσικό τμήμα και φωτογραφικός όμιλος. Δωρεάν σίτιση δικαιούνται όλοι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές που δεν είναι πτυχιούχοι άλλης σχολής Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. και δεν έχουν υψηλό εισόδημα οι ίδιοι ή οι γονείς τους (προκύπτει από δήλωση της οικονομικής εφορίας), ομογενείς, Κύπριοι, αλλοδαποί που τους έχει χορηγηθεί υποτροφία και ορισμένες άλλες κατηγορίες φοιτητών υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Οι ώρες σίτισης είναι το Μεσημέρι 11:45 - 15:00 και το Βράδυ 17:45 - 20:15"

Προϋποθέσεις Δωρεάν Σίτισης 
Άγαμοι φοιτητές που το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του τελευταίου οικονομικού έτους δεν υπερβαίνει τις 45.000€ προκειμένου για οικογένεια με ένα (1) μόνο τέκνο. Για οικογένειες με δύο (2) τέκνα και πλέον, το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται κατά 5.000€ για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 3.000€ εφόσον ο/η αδελφός/ή του δικαιούχου φοιτητή είναι ενεργός/ή φοιτητής/τρια του πρώτου κύκλου σπουδών.
Έγγαμοι φοιτητές των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου οικονομικού έτους (2012) δεν υπερβαίνει τις 45.000€. Προκειμένου για έντεκνη οικογένεια το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 5.000€ για κάθε ανήλικο τέκνο.
Άγαμοι φοιτητές άνω των 25 ετών των οποίων το ετήσιο ατομικό εισόδημα όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου οικονομικού έτους (2012) δεν υπερβαίνει τις 25.000€.
Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ίδιου του φοιτητή των γονέων του και των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση του έγγαμου φοιτητή. Τα κατά περίπτωση διαμορφούμενα ποσά μειώνονται κατά 10% όταν οι δικαιούχοι φοιτητές κατοικούν μόνιμα στο δήμο που έχει την έδρα της η Λέσχη ή το Ίδρυμα εάν σε αυτό δεν λειτουργεί Λέσχη.

Όρια Οικογενειακού Εισοδήματος για το Δικαίωμα της Δωρεάν Σίτισης 

ΔΙΑΜΟΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Με ένα παιδί 45.000€ Με ένα παιδί 40.500€
Με δύο παιδιά 50.000€ Με δύο παιδιά 45.000€
Με τρία παιδιά 55.000€ Με τρία παιδιά 49.500€


Δικαιολογητικά
ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/86 η οποία χορηγείται στους φοιτητές και θα δηλώνονται από τον ίδιο το φοιτητή τα ακόλουθα: Α). Δε γράφτηκα στο Πανεπιστήμιο με κατατακτήριες εξετάσεις και δεν είμαι πτυχιούχος άλλης σχολής Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι., Β). Δεν υποβάλλω προσωπικά φορολογική δήλωση (ή υποβάλλω και την προσκομίζω), Γ). Το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτότυπου, Δ). Δε διαμένω σε Φοιτητική Εστία, Ε). Σε περίπτωση περάτωσης των σπουδών μου θα πρέπει να το δηλώσω αυθημερόν στο Γραφείο Σίτισης, ΣΤ). Δεν είμαι στρατευμένος/νη και δε φοιτώ παράλληλα σε στρατιωτική σχολή, Ζ). Όλα τα στοιχεία που αναφέρω στην αίτηση - δήλωση είναι αληθή.
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΦΟΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2012 της οικογένειας του φοιτητή, σε επικυρωμένο αντίγραφο, και στο οποίο θα φαίνεται το συνολικό φορολογητέο εισόδημα που προκύπτει κατά το έτος 2011. 
ΟΤΑΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος τότε μαζί με το οικογενειακό εκκαθαριστικό θα πρέπει να προσκομίσουν και το προσωπικό τους εκκαθαριστικό σημείωμα οικον. έτους 2012 σε επικυρωμένο αντίγραφο. Εάν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, θα προσκομίσουν μόνο το προσωπικό τους εκκαθαριστικό σημείωμα οικον. έτους 2012 σε επικυρωμένο αντίγραφο.
ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΦΟΡ. ΔΗΛΩΣΗ, θα προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, επικυρωμένη από την οικεία εφορία, στην οποία θα φαίνεται το εισόδημα, της οικογένειας του φοιτητή ή του ιδίου του φοιτητή (εάν έχει συμπληρώσει το 25ο έτος) για το έτος 2012.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ πρωτότυπο από το δήμο , στο οποίο θα φαίνονται τα μέλη της οικογένειας.
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΔΕΛΦΟ ΦΟΙΤΗΤΗ – ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.) θα πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση φοίτησης (πρωτότυπο) από τη γραμματεία της σχολής, του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ-ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΡΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ.
ΤΟ ΠΑΣΟ, ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΠΟΥΔΩΝ και ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΔΥΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Δεν έχουν Διακαίωμα Σίτισης

Όσοι έχουν συμπληρώσει, το ανώτατο χρονικό όριο, της παροχής δωρεάν σίτισης που είναι: ΟΣΑ ΤΑ ΕΤΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ (ελάχιστης) ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ.
ΟΙ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΙ / ΝΕΣ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ και για όσο χρόνο διαρκεί η στράτευση - φοίτηση. Ο χρόνος αυτός δεν υπολογίζεται στον περιορισμό της προηγούμενης παραγράφου.
Οι φοιτητές που γράφτηκαν στο Πανεπιστήμιο με ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ή είναι ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
Οι φοιτητές που κατέχουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο.

Προσοχή!
Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ.
Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ πρέπει να δηλώνεται αυθημερόν στο Γραφείο Σίτισης. Η ΜΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ, λόγω υπαιτιότητας του κατόχου, του αφαιρεί το δικαίωμα της χρήσης της, για το ακαδημαϊκό έτος που δεν έχει θεωρηθεί.
Η ΠΕΡΑΤΩΣΗ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ θα πρέπει να δηλώνεται αυθημερόν στο Τμήμα Σίτισης.

Πληροφορίες
Γραμματεία  
2310-992612                                                                                                                                       2310-207432 (φαξ)
pfl@auth.gr (email)
για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Γυμναστικές Δραστηριότητες

Στο γυμναστήριο του ΑΠΘ μπορούν ελεύθερα να αθλούνται οι φοιτητές, καθημερινά από τις 3:00 μ.μ. ως τις 6:30 μ.μ., καθώς και το προσωπικό του Πανεπιστημίου τις ίδιες ώρες, δύο ημέρες της εβδομάδας που ορίζονται από την Διοίκηση. Oι εγκαταστάσεις του περιλαμβάνουν γήπεδο ποδοσφαίρου, μία μεγάλη αίθουσα αθλοπαιδιών για καλαθοσφαίριση και πετοσφαίριση, αίθουσες γυμναστικής και χορού, άρσης βαρών και επιτραπέζιας αντισφαίρισης (πιγκ-πογκ). Για τα αγωνίσματα υγρού στίβου το γυμναστήριο κάνει χρήση των εγκαταστάσεών του Eθνικού και του Ποσειδωνίου Kολυμβητηρίου και για τα αγωνίσματα στίβου κάνει χρήση του Kαυταντζογλείου Σταδίου.
Tο γυμναστήριο διοργανώνει κάθε χρόνο εσωτερικά πρωταθλήματα πολλών αγωνισμάτων, ενώ συμμετέχει σε όλα τα διαπανεπιστημιακά πρωταθλήματα που διενεργούνται σε εθνικό επίπεδο
από την Eπιτροπή Aθλητισμού Tριτοβάθμιας Eκπαίδευσης, κερδίζοντας υψηλές διακρίσεις. Στο πανεπιστημιακό γυμναστήριο υπάρχει επίσης συγκρότημα παραδοσιακών χορών.

Επικοινωνία
Τηλέφωνο: 2310-992672
για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: