η συντακτική ομάδα του nomikithess.gr καταγγέλλει τη διακοπή της δωρεάν διανομής συγγραμμάτων
Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.

Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2012

Erasmus

Η δράση ERASMUS του προγράμματος LLP αφορά την Ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  και ειδικότερα περιλαμβάνει: οργανωμένες ανταλλαγές φοιτητών για αναγνωρίσιμες περιόδους σπουδών και πρακτικής άσκησης, το σύστημα μεταφοράς ακαδημαϊκών διδακτικών μονάδων (ECTS), κινητικότητα και ανταλλαγές διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, γλωσσική προετοιμασία φοιτητών κ.ά.

Στις αρμοδιότητες των Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων υπάγονται συνεργασίες του Πανεπιστημίου με περισσότερα από 500 Ευρωπαϊκά και άλλα Πανεπιστήμια για την ανταλλαγή διδασκόντων και διδασκομένων. Στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων δέχεται κάθε χρόνο περισσότερους από 400 ξένους φοιτητές και στέλνει σε Πανεπιστήμια Ευρωπαϊκών χωρών που μετέχουν στο πρόγραμμα περίπου 600 από τους φοιτητές του.

Το Α.Π.Θ., μέσω του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, διακινεί, όπως διαπίστωσε η Εθνική Μονάδα Συντονισμού (ΙΚΥ), το μεγαλύτερο ποσοστό της κινητικότητας των  Ελληνικών Ανώτατων Ιδρυμάτων. Στο πλαίσιο των ίδιων προγραμμάτων γίνεται ανταλλαγή ενός σημαντικού αριθμού μελών ΔΕΠ, (περίπου εκατό διδάσκοντες του Α.Π.Θ. διδάσκουν ετησίως σε άλλα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και άλλοι τόσοι, προερχόμενοι από Ευρωπαϊκά Ιδρύματα, διδάσκουν στο Α.Π.Θ.).

Το Τμήμα παρέχει κάθε διοικητική, τεχνική και διαχειριστική βοήθεια στους φοιτητές καθώς και στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας τα οποία αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, συντονίζοντας ή συμμετέχοντας στα προγράμματα αυτά. Γενικά έχει τη φροντίδα για τη σωστή εφαρμογή του προγράμματος LLP/ERASMUS όσον αφορά την κινητικότητα.

Πριν από την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προτού προχωρήσετε στην υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προκειμένου να αποφύγετε μελλοντικά προβλήματα κατά τη μετακίνησή σας, είναι σημαντικό να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω:
 • Οι φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι:
1. Εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Ιδρύματος κατόχου του Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus (EUC), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου ή άλλου τίτλου σπουδών τριτοβάθμιου επιπέδου, συμπεριλαμβανομένου και του διδακτορικού και το οποίο είναι αναγνωρισμένο σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες.
2. Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση (LLP)
3. Υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (ΦΕΚ 272Β/01-03-07) Υπουργική Απόφαση και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής που ορίζονται από το πρόγραμμα και το Ίδρυμα φοίτησης του φοιτητή αντίστοιχα.
 • Την απόφαση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus θα πρέπει να την πάρετε αφού πρώτα συζητήσετε με τους κηδεμόνες σας και τους εξηγήσετε όλες τις παραμέτρους του προγράμματος. Αυτή η ενημέρωση είναι αναγκαία καθώς η χρηματοδότηση την οποία θα πάρετε από το πρόγραμμα αποσκοπεί μόνο στη συμβολή στα έκτακτα έξοδα θα προκύψουν κατά τη διάρκεια των σπουδών στο Ίδρυμα Υποδοχής και επομένως δεν θα επαρκεί για να καλύψει όλες τις ανάγκες σας.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία γίνεται ηλεκτρονικά, όσο και για την επικοινωνία ανάμεσα σ' εσάς, το Τμήμα μας και με το Πανεπιστήμιο υποδοχής σας είναι η ύπαρξη προσωπικού ιδρυματικού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον οποίο και θα προμηθευτείτε από το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου του Α.Π.Θ
 • Θα πρέπει να φροντίσετε να είστε πλήρως ενημερωμένοι σχετικά με τα πανεπιστήμια  που έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες με το ΑΠΘ και τα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων στα οποία επιθυμείτε να μετακινηθείτε.Πιο συγκεκριμένα γι' αυτό το σκοπό:
1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας (http://www.eurep.auth.gr), όπου θα βρείτε την κατάσταση των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων αλλά και όλες τις σημαντικές ημερομηνίες που αφορούν τις περιόδους υποβολής των αιτήσεων
2. Επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες των Πανεπιστημίων που επιθυμείτε να μετακινηθείτε ή επικοινωνείτε ηλεκτρονικά μαζί τους, προκειμένου να ενημερωθείτε για τα προσφερόμενα μαθήματα που έχουν συγγενές γνωστικό αντικείμενο με αυτά του προγράμματος σπουδών σας στο ΑΠΘ καθώς για οποιαδήποτε ειδικότερα κριτήρια μπορεί να θέτει το Ίδρυμα Υποδοχής για την τελική αποδοχή της αίτησής σας.
3. Επικοινωνήστε με τους Συντονιστές ECTS του Τμήματος/Σχολής σας προκειμένου να σας παρέχουν οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή υποστήριξη στο πλαίσιο της παραπάνω αναζήτησης. 


Διαδικασία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προσοχή!!!!! Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αιτήσεων με τις κενές θέσεις, όσοι έχουν ήδη επιλεγεί με την πρώτη πρόσκληση για το ακαδ. έτος 2013-2014.
Προσοχή!!!! Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να μετακινηθείτε κατά το χειμερινό εξάμηνο αξιοποιώντας τις κενές θέσεις, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει περάσει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στο ίδρυμα που ενδιαφέρεστε να μετακινηθείτε προτού συμπληρώσετε την online αίτηση.


Η διαδικασία υποβολής της αίτησης για την μετακίνηση  στο πλαίσιο του προγράμματος LLP/Erasmus για Σπουδές, με περίοδο υποβολής των αιτήσεων, για τις θέσεις που δεν καλύφθηκαν από την πρώτη φάση, από 23 Μαΐου έως 6 Ιουνίου 2013 (βλ. εδώ την κατάσταση με τις θέσεις των συνεργαζόμενων πανεπιστημιών που δεν καλύφθηκαν για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014), διαθέτει δύο σκέλη:
 • Την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία θα βρείτε εδώ.
Η Αίτηση Εκδήλωσης πρέπει να συμπληρωθεί με ιδιαίτερη προσοχή και ακρίβεια καθώς τα προσωπικά στοιχεία που θα δηλώσετε θα χρησιμοποιηθούν από το Τμήμα μας τόσο για την επικοινωνία μαζί σας όσο και για τη χρηματοδότησή σας. Στην αίτηση έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε έως τρεις επιλογές πανεπιστημίων με τα οποία έχει συνάψει διμερή συμφωνία το Τμήμα/Σχολή σας.
Ως προς το τεχνικό μέρος της συμπλήρωσης της αίτησης, σας ενημερώνουμε ότι η πρόσβαση σε αυτή γίνεται μόνο από ηλεκτρονικό υπολογιστή ο οποίος διαθέτει την αρχή πιστοποίησης του Α.Π.Θ.. Η εγκατάσταση της συγκεκριμένης πιστοποίησης μπορεί να γίνει από τον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.pki.auth.gr/trust.php στον προσωπικό σας ηλεκτρονικό υπολογιστή ή διαφορετικά μπορείτε να επισκεφθείτε κάποια από τις νησίδες ηλεκτρονικών υπολογιστών του Α.Π.Θ. προκειμένου να υποβάλετε την αίτησή σας.
 •  Τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και την κατάθεσή τους μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε εκτυπωμένη μορφή στο Τμήμα Ευρωπαικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης) εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι:
1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, βάσει του υποδείγματος 
2. Αντίγραφο (μη επικυρωμένο) του πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας, στην οποία διδάσκονται τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο υποδοχής, ή βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων ξένης γλώσσας, που να ανταποκρίνονται στο απαιτούμενο από το Ίδρυμα Υποδοχής επίπεδο γλωσσικής επάρκειας.
Σας επισημαίνουμε ότι τόσο τη γλώσσα διδασκαλίας, η οποία μπορεί να διαφέρει από την ομιλούμενη γλώσσα στη χώρα υποδοχής, όσο και το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης της μπορείτε να αναζητήσετε στις ιστοσελίδες των Ιδρυμάτων Υποδοχής.

Μετά από τη κατάθεση των παραπάνω εντύπων, επισκέπτεστε σε τακτά χρονικά διαστήματα την ιστοσελίδα μας ή την ιστοσελίδα του Τμήματος/Σχολής σας, προκειμένου να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων.

Διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των αιτήσεων
Μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των δικαιολογητικών, οι αιτήσεις συγκεντρώνονται ανά Τμήμα και προωθούνται στο Συντονιστή ECTS κάθε Τμήματος/ Σχολής προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής. Κατά τη διαδικασία αυτή ο Συντονιστής ECTS σε συνεργασία με τους  υπεύθυνους των Διμερών Συμφωνιών λαμβάνουν υπόψη τους τη σειρά προτεραιότητας των πανεπιστημίων που έχετε δηλώσει στην αίτησή σας σε συνδυασμό με τα ακόλουθα κριτήρια:

o   Επαρκής γνώση της γλώσσας του προγράμματος που πρόκειται να παρακολουθήσει ο φοιτητής
o   Επίπεδο σπουδών του φοιτητή (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό)
o   Έτος εισαγωγής.  Προτιμούνται οι μη λιμνάζοντες φοιτητές.
o   Συνολικός αριθμός πιστωτικών μονάδων των μαθημάτων στα οποία έχει εξετασθεί με επιτυχία ο φοιτητής μέχρι τη στιγμή υποβολής της αίτησης
o   Ακαδημαϊκή επίδοση (μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων που έχει περάσει ο φοιτητής μέχρι τη στιγμή υποβολής της αίτησης), και
o   Βιογραφικό σημείωμα που συμπεριλαμβάνει τα κίνητρα συμμετοχής
Η σειρά των κριτηρίων είναι τυχαία, η ιεράρχηση/μοριοδότησή τους καθορίζεται από κάθε Τμήμα/Σχολή σας και θα πρέπει να είναι με σαφήνεια δημοσιοποιημένη στον ιστότοπο του Τμήματός/Σχολής σας.
Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής στην ιστοσελίδα του Τμήματός μας αλλά και του Τμήματος/Σχολής σας γίνεται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα από την κατάθεση των σχετικών καταστάσεων από τους Συντονιστές ECTS κάθε Τμήματος/Σχολής και τον έλεγχο και την επεξεργασία τους από εμάς. Σε περίπτωση οποιουδήποτε λάθους στις αναρτώμενες καταστάσεις των αποτελεσμάτων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με το Τμήμα μας.
Στη συνέχεια το Τμήμα μας προχωρεί στην ενημέρωση τόσο του Ιδρύματος Υποδοχής όσο και των επιλεγμένων φοιτητών σχετικά με την υποψηφιότητά τους με αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η επιλογή σας από το Τμήμα/Σχολή σας δε σημαίνει την αυτόματη και υποχρεωτική επιλογή σας από το πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Κάθε Ίδρυμα Υποδοχής θέτει κάθε ακαδημαϊκό έτος τα δικά του κριτήρια επιλογής και βασιζόμενο σε αυτά και στις διμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει προχωρά και αυτό με τη σειρά του στην αξιολόγηση της αίτησης που θα τους στείλετε.

Μετά την επιλογή σας

Εφόσον έχετε πλέον επιλεγεί να μετακινηθείτε στο πλαίσιο του προγράμματος, πρέπει να ακολουθή-
σετε τα παρακάτω βήματα:
Επικοινωνία με το Ίδρυμα Υποδοχής
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του πανεπιστημίου στο οποίο έχετε επιλεγεί να μετακινηθείτε, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις ενέργειες τις οποίες θα σας ζητήσει να κάνετε το Ίδρυμα Υποδοχής. Συνήθως, αφού ενημερωθούν από το ΤΕΕΠ για τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής, πολλά πανεπιστήμια στέλνουν απευθείας στους επιλεγμένους φοιτητές email το οποίο περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και έντυπα ή τα σχετικά links.
 • Εγγραφή: Για την εγγραφή σας στο Ίδρυμα Υποδοχής είναι απαραίτητη η υποβολή αίτησης (Application Form) η οποία μπορεί να έχει έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Τις σχετικές φόρμες και οδηγίες θα τις βρείτε στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Υποδοχής τις οποίες και θα πρέπει να ακολουθήσετε πιστά καθώς πρόκειται για διαδικασία που αφορά αποκλειστικά το Ίδρυμα Υποδοχής στο οποίο θα μετακινηθείτε και διαφέρει από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο.
 • Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement). Πρόκειται για έντυπο το οποίο είτε αποτελεί μέρος της αίτησης εγγραφής, είτε προσφέρεται ως ξεχωριστό έντυπο στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Υποδοχής, είτε το «κατεβάζετε» από εδώ. Ορισμένα Ιδρύματα Υποδοχής μπορεί να μη σας ζητήσουν να τους στείλετε το συγκεκριμένο έντυπο στην φάση αυτή, ωστόσο θα σας το ζητήσουμε εμείς και, επομένως, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις λεπτομερείς οδηγίες για τη συμπλήρωσή του που θα βρείτε στη συνέχεια.
 • Στέγαση: Η στέγασή σας αποτελεί ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να φροντίσετε σε απευθείας συνεννόηση με το Ίδρυμα Υποδοχής καθώς αυτό μπορεί να σας προσφέρει προτάσεις και εναλλακτικές σχετικά με τη διαμονή σας. Στα περισσότερα πανεπιστήμια προσφέρεται η επιλογή των φοιτητικών εστιών που αποτελεί και την πιο οικονομική λύση, ενώ μπορείτε να ζητήσετε την καθοδήγηση του αρμόδιου γραφείου του Ιδρύματος Υποδοχής για την αναζήτηση κάποιου δωματίου ή διαμερίσματος εκτός πανεπιστημιακού campus. Θα πρέπει να θυμάστε, ωστόσο, ότι στην περίπτωση που επιλέξετε τη διαμονή σας σε εστία θα πρέπει να υποβάλετε Αίτηση Στέγασης (Accommodation Form), η οποία θα σας δοθεί από το Ίδρυμα Υποδοχής, μέσα στις προθεσμίες που θέτει το αρμόδιο γραφείο στο πανεπιστήμιο του εξωτερικού, καθώς υπάρχει μεγάλη ζήτηση και, επομένως, τηρείται σειρά προτεραιότητας.
 • Κατά την υποβολή όλων των παραπάνω, υπάρχει η πιθανότητα να σας ζητηθεί από το Ίδρυμα Υποδοχής Βεβαίωση της επιλογής σας από το Α.Π.Θ. καθώς και αντίγραφο της αναλυτικής σας βαθμολογίας. Την πρώτη τη ζητάτε από το Τμήμα μας ενώ στη περίπτωση της αναλυτικής βαθμολογίας θα πρέπει, κατ' αρχάς, να διαβάσετε προσεκτικά τι τύπο αναλυτικής βαθμολογίας σας ζητά το Ίδρυμα Υποδοχής (επίσημη ή όχι) και, στη συνέχεια, να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής σας για την έκδοσή της.

Η Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement)

Η συμπλήρωση της Συμφωνίας Σπουδών αποτελεί την ουσιαστικότερη διαδικασία στη φάση της προετοιμασίας για την μετακίνηση προς το Ίδρυμα Υποδοχής. Φυσικά, η Διμερής Συμφωνία πάνω στην οποία στηρίζεται η μετακίνησή σας, βασίζεται στα κοινά στοιχεία και τη συμπληρωματικότητα των προγραμμάτων σπουδών των δύο τμημάτων. Παρόλα αυτά, το ατομικό σας πρόγραμμα θα πρέπει να καταρτιστεί με γνώμονα το στάδιο εξέλιξης των σπουδών σας, τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά σας, την ρεαλιστικότητα του προγράμματος, και, φυσικά, την ορθολογική ένταξη των μαθημάτων που θα παρακολουθήσετε στο Ίδρυμα Υποδοχής στο κύριο πρόγραμμά σας στο ΑΠΘ.

Για να εξασφαλίσετε τα παραπάνω θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τον οδηγό σπουδών του Ιδρύματος Υποδοχής, να επιμείνετε ιδιαίτερα στις αναλυτικές περιγραφές των μαθημάτων και όχι μόνο στους τίτλους τους και να δώσετε σημασία στις πιστωτικές μονάδες ECTS που αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα.

 • Αφού κάνετε μόνοι σας την προεργασία, επισκεφθείτε τον Συντονιστή ECTS του Τμήματος/ Σχολής σας. Με αυτόν θα συζητήσετε τις επιλογές σας, και μπορεί να σας υποδείξει αλλαγές ή να προτείνει να αντικαταστήσετε ορισμένα από τα μαθήματα με άλλα πιο συναφή με το πρόγραμμα σπουδών σας -έτσι ώστε, να διευκολυνθεί η αντιστοίχηση των μαθημάτων στα οποία θα εξετασθείτε επιτυχώς στο εξωτερικό με μαθήματα τού προγράμματος σπουδών σας στο ΑΠΘ και, τελικά, η αναγνώρισή τους. Μετά από αυτές τις ενδεχόμενες αλλαγές, ο συντονιστής ECTS θα υπογράψει το Learning Agreement.

 • Υποβάλετε στο Τμήμα μας το Learning Agreement καθώς και οποιοδήποτε άλλο από τα έγγραφα που θα ζητηθούν από Ίδρυμα Υποδοχής και τα οποία θα πρέπει να υπογραφούν από τον Συντονιστή του Α.Π.Θ. (Institutional Co-ordinator). Εφόσον έχετε συγκεντρώσει όλες τις απαραίτητες υπογραφές, καταθέτετε στο Τμήμα μας ένα φωτοαντίγραφο του Learning Agreement.

Τελική αποδοχή από το Ίδρυμα Υποδοχής

Στέλνετε στο Ίδρυμα Υποδοχής όλα τα απαιτούμενα έντυπα συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα με τον τρόπο που θα σας υποδείξει το Ίδρυμα Υποδοχής (fax, email, ταχυδρομικά) και επιβεβαιώνετε τη λήψη τους. Περιμένετε επίσημη απάντηση από το Ίδρυμα Υποδοχής σχετικά με την αποδοχή σας, την οποία θα λάβετε μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της αίτησης που καταθέσατε. Η απάντηση αυτή μπορεί να έχει τη μορφή ενημερωτικού email, επίσημης επιστολής αποδοχής ή, απλώς, με την επιστροφή του Learning Agreement υπογεγραμμένου από το Ίδρυμα Υποδοχής. Σας συνιστούμε να μην προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ενέργεια που αφορά την αναχώρησή σας προτού λάβετε κάποιας μορφής επιβεβαίωση από το Ίδρυμα Υποδοχής ότι έχετε γίνει αποδεκτοί. Σε περίπτωση καθυστέρησης επικοινωνήστε αρχικά με το Ίδρυμα Υποδοχής και, εφόσον εξακολουθείτε να μη λαμβάνετε απάντηση, μαζί μας προκειμένου να εξετάσουμε την περίπτωσή σας.

Διαδικασία χρηματοδότησης

Το πρόγραμμα LLP/Erasmus για Σπουδές προβλέπει τη χορήγηση μηνιαίας χρηματοδότησης στους φοιτητές που έχουν επιλεγεί να μετακινηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, η οποία έχει ως στόχο
τη συμβολή στην κάλυψη των έκτακτων δαπανών που συνεπάγονται οι σπουδές στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων ταξιδίου, και δεν καλύπτουν τις δαπάνες που θα πραγματοποιούσατε κανονικά στο ίδρυμα προέλευσής σας. Το ύψος της μηνιαίας αυτής χρηματοδότησης καθορίζεται από την Εθνική Μονάδα για το LLP/ERASMUS (Ι.Κ.Υ.) και εξαρτάται από το κόστος ζωής στη χώρα υποδοχής (βλ. σχετικό Πίνακα. Για τις χρηματοδοτήσεις ειδικών κοινωνικών ομάδων βλ. εδώ).

Η διαδικασία χρηματοδότησής σας ξεκινά μετά την επιλογή σας και αφού λάβετε σχετική ενημέρωση από το Τμήμα μας. Στη συνέχεια θα πρέπει να επισκεφθείτε το Τμήμα μας προκειμένου να παραλάβετε τα έντυπα που αφορούν τη χρηματοδότησή σας.
 • Συμπληρώστε με ακρίβεια τόσο στην Αίτηση-Δήλωση Χρηματοδότησης όσο και στα δύο αντίτυπα της Σύμβασης τις ημερομηνίες έναρξης των μαθημάτων και λήξης της εξεταστικής περιόδου στο Ίδρυμα Υποδοχής, αφού πρώτα έχετε συμβουλευθεί το πανεπιστήμιο στο οποίο θα μετακινηθείτε και έχετε επιβεβαιώσει τις συγκεκριμένες ημερομηνίες. Τα πεδία όπου αναφέρονται οι μήνες διάρκειας των σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής, οι μήνες της χρηματοδότησής σας καθώς και τα ποσά της χρηματοδότησής σας θα συμπληρωθούν από το Τμήμα μας.
Η σωστή συμπλήρωση των παραπάνω ημερομηνιών είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς με βάση αυτές υπολογίζεται ο αριθμός των μηνών σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής και πραγματοποιείται η χρηματοδότησή σας.

Αν χρειαστεί να κάνετε διορθώσεις, αυτές πρέπει να γίνονται και στα δύο έντυπα (Αίτηση χρηματοδότησης και Σύμβαση) και να συνοδεύονται από τη μονογραφή σας προκειμένου να θεωρούνται έγκυπεριλαμβάνονται στα πεδία της Αίτησης και της         Σύμβασης και που είναι σχετικά με το ποσό τής χρηματοδότησης μόνο για λόγους λογιστικής διαχείρισης, με βάση τις οδηγίες του προγράμματος, όταν δεν έχει γίνει σωστός υπολογισμός ή στην περίπτωση που δοθούν νέες οδηγίες από το ΙΚΥ (Εθνική Μονάδα συντονισμού για το LLP/Erasmus).
 • Συμπληρώστε, σε συνεργασία με τον Συντονιστή ECTS του Τμήματός/Σχολής σας και με βάση του τελικού Learning Agreement, το «Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Σπουδών», στην Αίτηση-Δήλωση Χρηματοδότησης (σελ. 3) γράφοντας τα μαθήματα που θα παρακολουθήσετε στο Ίδρυμα Υποδοχής και τις μονάδες ECTS που αντιστοιχούν σε αυτά, τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών σας στο Α.Π.Θ. στα οποία αντιστοιχούν τα παραπάνω μαθήματα, καθώς και τις αντίστοιχες μονάδες ECTS.
Σε περίπτωση που το πρόγραμμα σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής αφορά την εκπόνηση μέρους της διπλωματικής ή μεταπτυχιακής σας εργασίας ή της διδακτορικής σας διατριβής θα πρέπει, μετά από συνεννόηση με την τριμελή επιτροπή των επιβλεπόντων καθηγητών ή τον επιβλέποντα καθηγητή σας, αντί για μαθήματα στο Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Σπουδών και στο Learning Agreement να περιγράψετε σύντομα το αντικείμενο της εργασίας την οποία πρόκειται να εκπονήσετε.
 • Φροντίστε να υπογραφούν τόσο η Αίτηση-Δήλωση Χρηματοδότησης όσο και το έντυπο Διευκρινίσεις για τη Χρηματοδότηση από τον Συντονιστή ECTS και τον Ακαδημαϊκά Υπεύθυνο της διμερούς συμφωνίας στο πλαίσιο της οποίας έχετε επιλεγεί να μετακινηθείτε.
 • Καταθέστε την Αίτηση-Δήλωση Χρηματοδότησης στη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής σας προκειμένου να συμπληρωθεί, υπογραφεί και σφραγιστεί από το Γραμματέα και τον Πρόεδρο του Τμήματος/Σχολής το «Πιστοποιητικό Σπουδών στην Ελλάδα» (σελ. 2 της Αίτησης), να υπογραφεί από τον Πρόεδρο το «Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Σπουδών» (σελ. 3 της Αίτησης) και να συμπληρωθεί ο αριθμός της απόφασης του αρμοδίου οργάνου του Τμήματος/Σχολής σας η οποία να επικυρώνει την αντιστοιχία και τη μελλοντική αναγνώριση των μαθημάτων που εσείς έχετε δηλώσει σε συνεργασία με τον Συντονιστή ECTS.
 • Παραλάβετε την Αίτηση-Δήλωση Χρηματοδότησης από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής σας πλήρως συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη. Συνήθως η διεκπεραίωση της Αίτησης δεν καθυστερεί παρά μόνο λίγες εργάσιμες ημέρες. Παρόλα αυτά, σε περίπτωση καθυστέρησης διεκπεραίωσης και για να προλάβετε την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Τμήμα μας, μπορείτε να ζητήσετε από τη Γραμματεία ένα φωτοαντίγραφο της Αίτησης προκειμένου να το καταθέσετε στο Τμήμα μας.
 • Επισκεφθείτε κάποιο υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς μαζί με την Αίτηση - Εξουσιοδότηση Ανοίγματος Τραπεζικού Λογαριασμού είτε για να επιβεβαιώσει ο αρμόδιος υπάλληλος τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που ήδη έχετε είτε για να ανοίξετε έναν καινούριο. Η κατάθεση της χρηματοδότησης θα γίνει απευθείας σε αυτόν τον προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό ο οποίος θα πρέπει υποχρεωτικά να διατηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς. Να έχετε υπόψη σας ότι οποιαδήποτε έξοδα προκύψουν από συναλλαγές με την Τράπεζα (μετατροπή συναλλάγματος, εμβάσματα κτλ.) βαρύνουν εσάς.
 • Καταθέσετε στο Τμήμα μας όλα τα παραπάνω έντυπα σωστά συμπληρωμένα, υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, μέσα στις προθεσμίες που θα έχουν ανακοινωθεί.
Εφόσον ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, το Τμήμα μας προχωρά στον έλεγχο και την επεξεργασία του συνόλου των εντύπων που αφορούν τη χρηματοδότησή σας και προωθεί τις Αιτήσεις και τις Συμβάσεις προς υπογραφή από την αρμόδια Διεύθυνση του Α.Π.Θ. προκειμένου να τεθούν σε ισχύ οι Συμβάσεις.
 • Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραπάνω Σύμβασης, μέσα σε 45 μέρες από τη στιγμή που θα τεθεί σε ισχύ, θα σας καταβληθεί προπληρωμή που θα ισούται με το 80% του συνολικού ποσού χρηματοδότησης που δικαιούστε με βάση την αρχικά προγραμματισμένη διάρκεια των σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής. Το υπόλοιπο ποσό της χρηματοδότησης θα κατατεθεί με την επιστροφή σας από το πρόγραμμα σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής και σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται πιο κάτω. 
Πριν από την αναχώρησή σας

Προτού αναχωρήσετε για την περίοδο σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής στο πλαίσιο του προγράμματος LLP/Erasmus για Σπουδές, βεβαιωθείτε ότι:

 • Έχετε παραλάβει από το Τμήμα μας τα έντυπα που θα πρέπει να μας καταθέσετε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής και τα οποία φαίνονται στον πίνακα.
 • Έχετε εκδώσει την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης -Ασθένειας η οποία σας εξασφαλίζει την ιατροφαρμακευτική σας περίθαλψη στη χώρα υποδοχής. Αρμόδιος για την έκδοσή της και κατά συνέπεια για τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι ο ασφαλιστικός φορέας στον οποίο είστε ασφαλισμένοι (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, κλπ). Σε περίπτωση που για την έκδοση της παραπάνω Κάρτας χρειάζεται βεβαίωση της συμμετοχής σας στο πρόγραμμα LLP/Erasmus για Σπουδές, το Τμήμα μας μπορεί να σας την παρέχει. Εφόσον δεν είστε ασφαλισμένοι σε κάποιον δημόσιο ασφαλιστικό φορέα, θα πρέπει να ασφαλιστείτε για τη διάρκεια παραμονής σας στο εξωτερικό είτε από ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα είτε από κάποιον ασφαλιστικό φορέα στη χώρα υποδοχής. 

Κατά τη διάρκεια των σπουδών σας

Εφόσον φτάσετε και εγγραφείτε στο Ίδρυμα Υποδοχής θεωρείστε πλέον φοιτητές του, με αποτέλεσμα να είστε υποχρεωμένοι να συμμορφώνεστε με τον κανονισμό λειτουργίας του. Ωστόσο, καθώς οι σπουδές σας στο εξωτερικό εξακολουθούν να είναι κομμάτι των σπουδών σας στο Α.Π.Θ. και, καθώς πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος LLP/Erasmus για Σπουδές, θα πρέπει να φροντίσετε να τηρείτε και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ιδιότητές σας ως φοιτητές του Α.Π.Θ. και φοιτητές Erasmus.
Ακαδημαϊκά ζητήματα
Πριν από την αναχώρησή σας από το Α.Π.Θ., και εφόσον έχετε ακολουθήσει σωστά τις οδηγίες μας, έχετε συμπληρώσει, σε συνεργασία με τον Συντονιστή ECTS του Τμήματός/Σχολής σας, τη Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement), η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των μαθημάτων που σκοπεύετε να παρακολουθήσετε στο Ίδρυμα Υποδοχής.
Η επιλογή, όμως, αυτών των μαθημάτων θα πρέπει, επιπλέον, να κατατεθεί και να επικυρωθεί από το Ίδρυμα Υποδοχής (δηλαδή να υπογραφεί από τον Συντονιστή του), και να φτάσει πάλι στα χέρια σας. Η διαδικασία αυτή ποικίλει από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο.
Πολλά πανεπιστήμια σας ζητούν να στείλετε τη Συμφωνία Σπουδών μαζί με όλα τα δικαιολογητικα που είναι απαραίτητα για την αρχική εγγραφή σας. Αν συμβεί αυτό, είτε το Ίδρυμα Υποδοχής σάς την στέλνει πίσω υπογεγραμμένη, πριν καν φύγετε από την Ελλάδα, είτε την παραλαμβάνετε οι ίδιοι όταν φτάσετε στο εξωτερικό.
Στα υπόλοιπα πανεπιστήμια, θα χρειαστεί να καταθέσετε τη Συμφωνία Σπουδών, αυτοπροσώπως, στο Γραφείο Erasmus, μόλις φτάσετε. Στην περίπτωση αυτή, θα σας ειδοποιήσουν να την παραλάβετε όταν θα είναι έτοιμη μετά από λίγες μέρες.
Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η επικυρωμένη Συμφωνία Σπουδών είναι απαραίτητη (τόσο για τη χρηματοδότηση, όσο και για την αναγνώριση των
σπουδών σας) και, γι’ αυτό, όταν θα την έχετε στα χέρια σας με όλες τις απαραίτητες υπογραφές και σφραγίδες, θα πρέπει να την καταθέσετε (στο πρωτότυπο ή σκαναρισμένη) στο ΤΕΕΠ, το αργότερο ένα μήνα μετά την άφιξή σας στο Ίδρυμα Υποδοχής.
Παρόλα αυτά, υπάρχει η πιθανότητα μόλις εγγραφείτε στο Ίδρυμα Υποδοχής να διαπιστώσετε ότι είτε δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμες θέσεις στα προεπιλεγμένα από εσάς μαθήματα, είτε ότι δεν προσφέρονται τελικά, είτε ότι το περιεχόμενο των μαθημάτων δεν ανταποκρίνεται στην αρχική περιγραφή που είχατε υπόψη σας. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να κάνετε τις απαραίτητες τροποποιήσεις στη Συμφωνία Σπουδών επιλέγοντας νέα μαθήματα μετά από συνεννόηση με τον Συντονιστή στο Ίδρυμα Υποδοχής και τον Συντονιστή ECTS στο Τμήμα/Σχολή σας στο Α.Π.Θ..
Εφόσον έχετε καταλήξει στα μαθήματα αυτά, θα πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο Τροποποιήσεις στη Συμφωνία Σπουδών (Changes to Learning Agreement) το οποίο μπορείτε να βρείτε είτε στο Ίδρυμα Υποδοχής είτε στην ιστοσελίδα του Τμήματός μας. Στη συνέχεια, θα πρέπει να πάρετε τις απαραίτητες υπογραφές από το Ίδρυμα Υποδοχής και να μας στείλετε μέσω fax ή email αντίγραφο του παραπάνω εντύπου ώστε να το προωθήσουμε στο Συντονιστή ECTS του Τμήματος/Σχολής σας για να εγκρίνει και αυτός με τη σειρά του τις προτεινόμενες τροποποιήσεις. Εφόσον οι αλλαγές εγκριθούν και από τον Συντονιστή ECTS του Τμήματος/Σχολής σας, τότε ενημερώνεται και η Γραμματεία του Τμήματός/Σχολής σας προκειμένου να λάβει υπόψη της τις σχετικές τροποποιήσεις κατά τη διαδικασία της αναγνώρισης που θα ακολουθήσει μετά την επιστροφή σας.
Πέρα από το ζήτημα της δήλωσης των μαθημάτων που σκοπεύετε να παρακολουθήσετε στο Ίδρυμα Υποδοχής, θα πρέπει να θυμάστε ότι η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα LLP/Erasmus αφορά την ολοκλήρωση ενός συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών και, επομένως, θα πρέπει να τηρείτε τις υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται, όπως η παρακολούθηση μαθημάτων, η συμμετοχή σε εργαστήρια, κλπ.
Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής, τόσο με βάση τον κανονισμό λειτουργίας της πλειονότητας των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων όσο και με τις οδηγίες του προγράμματος LLP/Erasmus για Σπουδές, αποτελεί η συμμετοχή σας στις προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης, όπως για παράδειγμα εξετάσεις, γραπτές ή προφορικές. Η συμμετοχή σας σε αυτές επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής (επιτυχούς ή όχι), ώστε, αφενός, να δικαιούστε την προβλεπόμενη χρηματοδότηση, και, αφετέρου, να αναγνωριστεί η περίοδος των σπουδών σας στο εξωτερικό.
Πιστοποίηση έναρξης των σπουδών
Όπως αναφέραμε πιο πάνω, κατά τη διάρκεια των σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής θα πρέπει να τηρείτε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα LLP/Erasmus για Σπου-δές. Οι υποχρεώσεις αυτές αναφέρονται στη Σύμβαση Υποτροφίας Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές την οποία έχετε υπογράψει και, σε περίπτωση μη τήρησής τους, το Α.Π.Θ. διατηρεί το δικαίωμα να σας ζητήσει την επιστροφή του συνολικού ποσού της υποτροφίας.
Στο πλαίσιο αυτό, αμέσως μετά την άφιξή σας στο Ίδρυμα Υποδοχής, και προκειμένου να επιβεβαιωθεί η τήρηση αυτών των υποχρεώσεων, θα πρέπει να στείλετε στο Τμήμα μας, εντός δύο το πολύ εβδομάδων τα εξής:
 • Αντίγραφο της βεβαίωσης διάρκειας των σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής (Duration of Studies), συμπληρωμένης, υπογεγραμμένης και σφραγισμένης όσον αφορά την εγγραφή σας στο πρόγραμμα σπουδών.
 • Αντίγραφο της Συμφωνίας Σπουδών (Learning Agreement), είτε έχετε κάνει αλλαγές (για τη σχετική διαδικασία βλ. πιο πάνω, Ακαδημαϊκά ζητήματα) είτε όχι, υπογεγραμμένης και σφραγισμένης από το Ίδρυμα Υποδοχής.
Παράταση Σπουδών
Εφόσον η παραμονή σας στο Ίδρυμα Υποδοχής αποδειχθεί ιδιαίτερα ικανοποιητική και αποδοτι-κή υπάρχει η δυνατότητα να ζητήσετε την παράταση της περιόδου σπουδών σας για μια ακόμη ακαδημαϊκή περίοδο (τρίμηνο ή εξάμηνο, ανάλογα με το προσφερόμενο πρόγραμμα σπουδών του Ιδρύματος Υποδοχής). Αυτή η δυνατότητα σάς προσφέρετε εφόσον, ένα τουλάχιστον μήνα πριν από την προγραμματισμένη ολοκλήρωση των σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • Εχετε επιβεβαιώσει ότι η παράταση σπουδών αφορά περίοδο η οποία ακολουθεί αμέσως μετά την τρέχουσα περίοδο σπουδών (συμπεριλαμβανομένων επίσημων αργιών και περιόδων εορτών)
 • Το διάστημα για το οποίο ενδιαφέρεστε αφορά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος και τελειώνει το αργότερο στις 30 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους.
 • Έχετε εξασφαλίσει την έγκριση της παράτασης των σπουδών σας από το Ίδρυμα Υποδοχής
 • Έχετε επικοινωνήσει με το Τμήμα μας ζητώντας να σας στείλουμε σε ηλεκτρονική μορφή το έντυπο «Παράταση Σπουδών στο Ίδρυμα Υποδοχής» (Prolongation of Studies).
 • Έχετε συμπληρώσει και υπογράψει, εσείς και ο Συντονιστής του Ιδρύματος Υποδοχής, το παραπάνω έντυπο, καθώς και τη Συμφωνία Σπουδών για το διάστημα της παράτασης και τα έχετε στείλει μέσω με email στο Τμήμα μας.
Στη συνέχεια το Τμήμα μας θα ελέγξει την αίτησή σας, θα ενημερώσει την Εθνική Μονάδα για το LLP/ERASMUS (Ι.Κ.Υ.) και τον Συντονιστή της Διμερούς Συμφωνίας στο Α.Π.Θ., θα ελέγξει την ύπαρξη των απαραίτητων κονδυλίων για τη χρηματοδότηση της παράτασης και θα σας ενημερώσει σχετικά με την έγκριση ή όχι της παράτασης των σπουδών σας.
Σε περίπτωση έγκρισης, με την επιστροφή σας από το Ίδρυμα Υποδοχής θα κληθείτε να υπογράψετε τροποποίηση της σύμβασης για το επιπλέον διάστημα σπουδών.
Πριν την αναχώρηση από το Ίδρυμα Υποδοχής
Θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στα έντυπα τα οποία θα πρέπει να συγκεντρώσετε λίγο πριν από την αναχώρησή σας από το Ίδρυμα Υποδοχής καθώς με αυτά μόνο θα μπορέσετε να πιστοποιήσετε την περίοδο σπουδών σας και να προχωρήσετε στην αναγνώρισή της από το Τμήμα/Σχολή σας. Τα έντυπα είναι τα εξής:
 • Το Supervisor’s Report συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο. Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί ιδίως στη συμπλήρωση των ημερομηνιών συμμετοχής σας στο πρόγραμμα σπουδών του Ιδρύματος Υποδοχής καθώς είναι αυτές που το Τμήμα θα λάβει υπόψη του προκειμένου να επαληθεύσει τη διάρκεια των σπουδών σας.
 • Το πρωτότυπο Duration of Studies, όπου θα αναφέρονται με ακρίβεια οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο. Καλό είναι οι ημερομηνίες στα Supervisor’s Report και Duration of Studies να ταυτίζονται, για να αποφύγετε προβλήματα με τον υπολογισμό της χρηματοδότησής σας.
 • Την πρωτότυπη Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement) καθώς και οποιοδήποτε έντυπο Τροποποιήσεων (Changes to Proposed Learning Agreement) και επεκτάσεων υπογεγραμμένα και σφραγισμένα
 • Aντίγραφο του επισήμου εγγράφου που πιστοποιεί τη συμμετοχή σας στην προβλεπόμενη από το Ίδρυμα Υποδοχής διαδικασία αξιολόγησης των σπουδών σας. Ανάλογα με το πρόγραμμα και τη φύση των σπουδών σας στο εξωτερικό, αυτό το πιστοποιητικό θα είναι είτε Αναλυτική Βαθμολογία (Transcript of Records) σε περίπτωση που συμμετείχατε σε εξετάσεις είτε Έκθεση Αξιολόγησης (Assessment Report) σε περίπτωση που πρόκειται για εκπόνηση μέρους ή συνόλου διπλωματικής/μεταπτυχιακής εργασίας, διδακτορικής διατριβής ή ερευνητικού προγράμματος για το οποίο δεν προβλέπονται εξετάσεις. Σχετικό πρότυπο θα βρείτε εδώ.

Με την επιστροφή σας

Υπόλοιπο χρηματοδότησης
Αμέσως μόλις επιστρέψετε από το Ίδρυμα Υποδοχής και το αργότερο μέσα σε ένα μήνα (οπωσδήποτε πριν από τις 30/09 τρέχοντος έτους), θα πρέπει να επισκεφθείτε το Τμήμα μας και να μας καταθέσετε τα παρακάτω έντυπα:
 • Τα έντυπα που παραλάβατε από το Ίδρυμα Υποδοχής λίγο πριν την αναχώρησή σας και αναφέρονται παραπάνω
 • Την Έκθεση Σπουδών συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από εσάς
Μετά την κατάθεση των παραπάνω εντύπων, το Τμήμα μας θα ελέγξει την περίοδο σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής όπως αυτή βεβαιώνεται από τις ημερομηνίες που αναγράφονται στα Supervisor’s Report και Duration of Studies και αφού τα αντιπαραβάλει με την περίοδο σπουδών για την οποία πήρατε την προβλεπόμενη χρηματοδότηση θα προχωρήσει στις παρακάτω ενέργειες:
 • Σε περίπτωση που δεν υπάρχει καμιά διαφορά, θα σας καταβάλει το υπολειπόμενο 20% του συνολικού ποσού της,
 • Σε περίπτωση που προκύπτει ότι η διάρκεια σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής ήταν μικρότερη από την προγραμματισμένη -με βάση την οποία υπολογίστηκε η πρώτη δόση της χρηματοδότησης-, θα υπάρξει συμψηφισμός με το υπολειπόμενο 20% του συνολικού ποσού και είτε θα προκύψει μηδενικό υπόλοιπο, είτε θα κατατεθεί στο λογαριασμό σας ποσό μικρότερο από το αρχικά υπολογιζόμενο, είτε θα σας ζητηθεί να επιστρέψετε μέρος της πρώτης δόσης που έχετε ήδη λάβει

Για τον τρόπο υπολογισμού της χρηματοδότησης ισχύουν τα παρακάτω:
 • Ο υπολογισμός των ημερών παραμονής σας στο Ίδρυμα Υποδοχής ξεκινά από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής και σε πρώτη φάση αφορά τους ολόκληρους μήνες σπουδών σας. δηλαδή, εφόσον το Supervisor's Report αναφέρει ότι το πρόγραμμα σπουδών σας ξεκίνησε στις 10.02.11 και έχετε ολοκληρώσει στις 21.06.11, οι ακέραιοι μήνες σπουδών σας είναι 4 (από 10.02.11 εως 10.06.11).
 • Σε δεύτερη φάση υπολογίζεται το υπόλοιπο των σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής πέραν των ακέραιων μηνών παραμονής. Έτσι,
 1. Αν οι υπολειπομένες ημέρες είναι 10 ή λιγοτέρες ως διάρκεια σπουδών σας θεωρείται ο αριθμός των ακέραιων μηνών (βλ. παραπάνω παράδειγμα).
 2. Σε περίπτωση που οι πλεονάζουσες ημέρες είναι από 11 έως και 16, αυτές υπολογιζονται ως μισός μήνας σπουδών,
 3. ενώ όταν αυτές είναι 17 ή περισσότερες, τότε προστίθεται ένας επιπλέον μήνας στη διάρκεια σπουδών σας.

Εφόσον δεν καταθέσετε στο Τμήμα μας τα παραπάνω έντυπα, και κυρίως την Έκθεση Σπουδών και το Supervisor’s Report, διατηρούμε το δικαίωμα να σας ζητήσουμε την επιστροφή μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης την όποια έχετε πάρει, καθώς δεν μπορεί να πιστοποιηθεί η ολοκληρωμένη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα.
Αναγνώριση περιόδου σπουδών στο Ίδρυμα Υποδοχής
Το πρόγραμμα LLP/Erasmus για Σπουδές προβλέπει και εξασφαλίζει την πλήρη αναγνώριση της περιόδου σπουδών στο Ίδρυμα Υποδοχής. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζεται από το γεγονός ότι η συμμετοχή οποιουδήποτε Τμήματος/Σχολής του Α.Π.Θ. στο πρόγραμμα συνεπάγεται τη δέσμευσή του για την αυτόματη αναγνώριση των σπουδών που οι φοιτητές πραγματοποιούν στο εξωτερικό όπως αυτές δηλώνονται πριν από την αναχώρησή τους στο «Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Σπουδών», το οποίο αποτελεί μέρος της Αίτησης-Δήλωσης Χρηματοδότησης, και στη Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement) και όπως αυτές τροποποιούνται με το έντυπο Changes to Learning Agreement. Ένα μάθημα δεν αναγνωρίζεται μόνο σε περίπτωση που δεν συμπεριλαμβάνεται στις Συμφωνίες Σπουδών και, φυσικά, στην περίπτωση που δεν έχετε επιτύχει στις προβλεπόμενες από το Ίδρυμα Υποδοχής εξετάσεις ή διαδικασίες αξιολόγησης.
Η αναγνώριση των πιστωτικών μονάδων και του χρόνου σπουδών σας γίνεται από τη Γ.Σ. του Τμήματος/Σχολής στο οποίο ανήκετε, ακόμη και στις περιπτώσεις που μετακινείστε μέσω διμερούς συμφωνίας άλλου Τμήματος, βάσει των αποδεικτικών στοιχείων βαθμολογίας που θα προσκομίσετε ή θα στείλει το Ίδρυμα Υποδοχής μετά την ολοκλήρωση των σπουδών σας.
Με την επιστροφή σας η γραμματεία του Τμήματος/Σχολής στο οποίο ανήκετε εκδίδει πιστοποιητικό που βεβαιώνει για κάθε μάθημα που επιλέξατε, παρακολουθήσατε και εξεταστήκατε με επιτυχία στο εξωτερικό, ότι το μάθημα αυτό αναγνωρίστηκε, καθώς και τις μονάδες ECTS που πιστωθήκατε και την βαθμολογία σας (Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Μαθημάτων). Το πιστοποιητικό αυτό προωθείται επίσης στο Τμήμα μας και τοποθετείται στο φάκελό σας.

Σημαντικές ημερομηνίες


α) Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των κενών θέσεων για Σπουδές για το ακαδ. έτος 2013-2014 : Θα ανακοινωθεί σύντομα
β) Κατάθεση απαραίτητων δικαιολογητικών ( Αίτηση-δήλωση, Αντίγραφο της αίτησης που κατατέθηκε στο Ίδρυμα Υποδοχής (Application form), Διευκρινίσεις για τη χρηματοδότηση, Αντίγραφο της Συμφωνίας Σπουδών (Learning Agreement), Εξουσιοδότηση ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού) μέχρι τις:
 • 9 Ιουλίου 2013, για τους φοιτητές που πρόκειται να μετακινηθούν κατα το χειμερινό εξάμηνο ή ολόκληρο το ακαδ. έτος 2013-14
 • 13 Δεκεμβρίου 2013, για τους φοιτητές που πρόκειται να μετακινηθούν κατα το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτος 2013-14

δ) Υπογραφή των Συμβάσεων Χρηματοδότησης ακαδ. έτους 2013-2014:


Περίοδος αναχώρησης
Περίοδος υπογραφής της Σύμβασης
1/8 – 31/8
15/7 – 26/7
1/9 – 30/9
19/8 – 29/8
1/10 – 31/10
16/9 – 26/9
1/11 – 30/11
21/10 – 31/10
1/12 – 31/12
18/11 – 28/11
1/1 – 31/1
9/12 – 19/12
1/2 – 28/2
20/1 – 30/1
1/3 – 31/3
17/2 – 27/2
1/4 – 30/4
17/3 – 27/3
1/5 – 31/5
17/4 – 30/4Στοιχεία επικοινωνίας και ωράριο εξυπηρέτησης φοιτητών


Το Τμήμα Ευρωπαικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων δέχεται τους εξερχόμενους φοιτητές απο Δευτέρα έως Πέμπτη τις ώρες 11:00 έως 13:30

Στοιχεία Institutional Coordinator του ΑΠΘ:
Ioanna Georgiadou
Address: Dpt. European and Educational Programmes, 54124, Thessaloniki, Greece
Tel: +30 2310 995293
Fax: +30 2310 995292
e-mail: eurep-dept@auth.gr

Στοιχεία Τμήματος :
Aristotle University of Thessaloniki
Erasmus Code: GTHESSAL 01
Address: Dpt. European and Educational Programmes, 54124, Thessaloniki, Greece
Fax: +30 2310 995292
e-mail: erasmus-outgoing@auth.gr

E-mails και τηλέφωνα για πληροφορίες εξερχόμενων φοιτητών:
Νίκος Λιόλιος:  τηλ +30 2310 995169, e-mail:lioliosn@auth.gr
Δώρα Ζυγούρη: τηλ +30 2310 995438, e-mail:tzygouri@auth.gr
Χρύσα Τριανταφυλλίδου: τηλ +30 2310991336 e-mail: citriant@auth.gr
Ισμήνη Θεριοδάκη: τηλ +30 2310 995306, e-mail:minat@auth.gr

από: http://www.eurep.auth.gr

Το ΑΠΘ σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε ηλεκτρονικά την αίτηση πατώντας εδώ