Για οτιδήποτε χρειάζεστε σχετικά με την εξεταστική πατήστε στην εικόνα στα δεξιά σας που γράφει "εξεταστική". Για πρόγραμμα μαθημάτων, συγγράμματα και δηλώσεις μαθημάτων πατήστε αντίστοιχα στην επιλογή "μαθήματα"
Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.

Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2014

Φρένο στους αποφοίτους νομικών σχολών του εξωτερικού - Δεκτή εισήγηση της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων και τροποποίηση του Κώδικα Δικηγόρων:

Φρένο στους αποφοίτους νομικών σχολών του εξωτερικού - Δεκτή εισήγηση της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων και τροποποίηση του Κώδικα Δικηγόρων: Ν. 4285/2014, α. 6 παρ. 4: "Μετά την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4194/2013, μετά τις περιπτώσεις α' και β' προστίθεται παράγραφος 1Α ως εξής: «1.Α. Για το αίτημα εγγραφής στο Μητρώο ασκουμένων αποφαίνεται Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία συγκροτείται με απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας. Η Επιτροπή αποτελείται από τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων: α) Αθηνών, ως πρόεδρο, β) Θεσσαλονίκης, γ) Πειραιώς ή τους αναπληρωτές τους και δ) έναν Πρόεδρο άλλου Δικηγορικού Συλλόγου ή τον αναπληρωτή του. Η ανωτέρω Επιτροπή ορίζεται στην πρώτη συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, που συγκαλείται μετά τις αρχαιρεσίες για ανάδειξη των προεδρείων των Συλλόγων και η θητεία της διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας των μελών της. Στην Επιτροπή μετέχει επίσης, ως πέμπτο μέλος, και ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση ή το οριζόμενο από αυτόν μέλος του Συλλόγου αυτού. Αν ο αιτών επιθυμεί να εγγραφεί σε σύλλογο ο πρόεδρος του οποίου μετέχει ως μόνιμο μέλος (α ́ έως δ ́), τότε ως πέμπτο μέλος ορίζεται με απόφαση του Προέδρου του συλλόγου αυτού, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με τον αναπληρωτή του. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις φορές ετησίως. Εφόσον πληρούνται οι κατά τα ανωτέρω υπό α ́ και β ́ προϋποθέσεις, η Επιτροπή διερευνά αν τα εν γένει προσόντα του ενδιαφερομένου είναι αντίστοιχα προς εκείνα που κατά τον παρόντα κώδικα απαιτούνται για την εγγραφή πτυχιούχου νομικής ως ασκουμένου. Κατά την κρίση της αυτή λαμβάνονται υπόψη οι τίτλοι σπουδών του υποψηφίου, τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία έχει διδαχθεί, τα δικαιολογητικά που προσκομίζει και η εν γένει εμπειρία του σε εργασίες νομικής φύσεως. Λαμβάνονται επίσης, υπόψη οι διαφορές των ευρωπαϊκών εννόμων τάξεων. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη αντιστοιχίας των επαγγελματικών προσόντων, η Επιτροπή αξιολόγησης παραπέμπει το φάκελο του αιτούντος στην Επιτροπή του άρθρου 16. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της ως άνω Επιτροπής και κάθε άλλο σχετικό θέμα. β. Η παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4194/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Τις ίδιες με αυτές της προηγουμένης παραγράφου προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν και όσοι επιθυμούν να ασκηθούν στην Ελλάδα και έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι δικηγόροι στα Μητρώα δικηγορικού Συλλόγου κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Το σχετικό αίτημα εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα.» γ. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4194/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 3Α, ως εξής: «3.Α. Η επιτροπή είναι αρμόδια για τον εξατομικευ μένο προσδιορισμό των αντικειμένων για τα οποία οι αιτούντες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 υποχρεούνται να αποδείξουν τη γνώση τους, λόγω της αναντιστοιχίας των ουσιαστικών προσόντων. Προς τούτο παρέχεται σε αυτούς το δικαίωμα συμμετοχής στη δοκιμασία επάρκειας του άρθρου 17 και μόνον ως προς εκείνα τα γνωστικά αντικείμενα, για τα οποία έχει διαπιστωθεί έλλειψη αντιστοιχίας.». δ. Η ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4194/2013, όπως τροποποιείται, καταλαμβάνει και όλες τις εκκρεμείς κατά το χρόνο δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου αιτήσεις." Ένωση Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης Επικοινωνία: eandith@gmail.com, facebook/ΕΑΝΔιΘ, τηλ: 6970057700

Έναρξη του μαθήματος 'Διοικητικό Δίκαιο', 3ο τμήμα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ
 
Θεσσαλονίκη, 19.9.2014

                                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 η διδασκαλία του μαθήματος Διοικητικό Δίκαιο στους φοιτητές του 3ου Τμήματος θα γίνεται κάθε Δευτέρα 20.00-22.00 και Τρίτη 20.00-22.00 στην αίθουσα 5.
Έναρξη των μαθημάτων Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2014

Ημερίδα με θέμα: 'Ρατσισμός και Ξενοφοβία'

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, , OSCE


17.00 - 17.30: ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 
17.30 – 18.50: 1η Συνεδρία:  Το φαινόμενο του ρατσισμού και της ξενοφοβίας  ως κοινωνικό πρόβλημα


Πρόεδρος: Ιωάννης – Σπυρίδων Τέντες, ε.τ. Εισαγγελέας Αρείου Πάγου
Εισηγητές:
17.30 – 17.50: Γιάννης Ιωαννίδης, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εσωτερικών, Περηφάνεια και προκατάληψη : οι περιπέτειες της πολιτικής κατά του ρατσισμού.

17.50 – 18.10: Larry Olomofe, Adviser on Combating Racism and Xenophobia - Training Coordinator, ODHIR), “Combating racism and xenophobia: OSCE commitments and tools”

18.10 – 18.30: Κωστής Παπαϊωάννου, Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, "Θεσμικές αντιστάσεις και πολιτική αμεριμνησία: το εύφορο έδαφος του ρατσιστικού εγκλήματος".

18.30–18.50: Καλλιόπη Σπανού, Συνήγορος του Πολίτη, "Διαπιστώσεις και συστάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για την αντιμετώπιση της ρατσιστικής βίας."
 
 
18.50 – 19.10: Διάλειμμα


19.10 – 20.10 – 2η Συνεδρία: Νομική διάσταση του φαινομένου του ρατσισμού και της ξενοφοβίας

Πρόεδρος: Ν. Παρασκευόπουλος, Καθηγητής Ποινικού Δικαίου στο ΑΠΘ.
Εισηγητές:
19.10 – 19.30:  Ελισάβετ Συμεωνίδου – Καστανίδου, Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου στο ΑΠΘ, Η ποινική αντιμετώπιση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στην Ελλάδα.

19.30 – 19.50: Γεώργιος Βούλγαρης, ΔΝ, Εισαγγελέας Εφετών, Τα εγκλήματα μίσους.
19.50 – 20.10: Ales Hanek,  Μέλος ODIHR, Hate Crime Officer, ODIHR, Hate crimes and hate speech: drawing the line

20.10 – 21.10: Συζήτηση

Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

Μια πρόκληση για την Σκωτία, του Σταύρου Κουρμπέτη

Το επόμενο διήμερο είναι εξαιρετικά σημαντικό για τον λαό της Σκωτίας και γενικώς του Ηνωμένου Βασιλείου, ενόψει του δημοψηφίσματος για μία εθνικώς κυρίαρχη Σκωτία.

Οι πιθανότητες για μια θετική απάντηση από τον λαό της Σκωτίας και ακόμα τα αποτελέσματα αυτής, δεν θα είναι  μόνο βόμβα για την υπόσταση του Η.Β. Ασφαλώς, όμως, η μεγάλη εικόνα είναι αυτή που συναρπάζει, αφού ίσως την επόμενη μέρα οι Σκωτσέζοι να ξυπνήσουν   πολίτες διαφορετικής εννόμου τάξεως, μαζί τους όμως και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι.

Παράδειγμα για την Ευρώπη είναι η περίπτωση  με την ανεξαρτησία της Γροιλανδίας από το Βασίλειο της Δανίας και την αποχώρησή της από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Βεβαίως,  ο τρόπος και η διαδικασία ήταν διαφορετική από την σημερινή του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την Μεταρρυθμιστική, αφού εφαρμόστηκαν οι πρακτικές του διεθνούς δικαίου.  Το 1979 η Γροιλανδία απέκτησε την αυτονομία της. Το 1985 οι Γροιλανδοί αποφάσισαν με δημοψήφισμα να αποχωρήσουν από την ΕΟΚ (σήμερα Ευρωπαϊκή Ένωση). Η αρχή πως στην Ε.Ε. κανένας δεν μένει με το ζόρι είναι τυποποιημένη πλέον.

Αλλά ας επανέλθουμε στην Σκωτία και στο τι θα μπορούσε να σημάνει ένα πιθανό ναι στο δημοψήφισμα. Αρχικά θα τεθούν δύο θέματα, που θα είναι όψεις του ίδιου νομίσματος φυσικά. Από την μια μεριά,  το ναι θα είναι άμεση μομφή στο κατασκεύασμα του Η.Β. και από την άλλη το ναι θα είναι η νομιμοποιητική βάση για την νεώτερη έννομη τάξη στην Ευρώπη.

Τα χαρακτηριστικά αυτής της εννόμου τάξεως θα είναι μερικώς γνωστά και μερικώς άγνωστα. Προφανώς, ωε προϊόν λαϊκής βούλησης , το πολίτευμα αυτής λογικά θα είναι κάποιας μορφής αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Η μακρά επιρροή του common law με οδηγεί στο συμπέρασμα πως τεράστιες αλλαγές στο δικαιοδοτικό και νομικό σύστημα δεν θα επέλθουν.

Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοίνωση του Contra Legem EAAK: Άντι-οδηγός σπουδών

ή όσα δε θα σου πουν ποτέ γραμματείες, καθηγητές και παρατάξεις…
Το παρόν φυλλάδιο δεν περιέχει χάρτες, ούτε τα cool στέκια της πόλης… Δεν περιέχει συμβουλές σχετικά με το πού πρέπει να πας και τι πρέπει να κάνεις… Δεν περιέχει σημειώσεις που θα σε βοηθήσουν να περάσεις στα μαθήματα ούτε συμβουλές για το ποια συγγράμματα να επιλέξεις ( αν είσαι τυχερός και έχεις τη δυνατότητα επιλογής…).
Με αυτό το κείμενο θέλουμε να σου πούμε μερικά πράγματα για το πώς λειτουργεί η σχολή, τι προβλήματα έχει και τι μπορούμε να κάνουμε για να τα ξεπεράσουμε. Με αυτό το κείμενο επιχειρούμε και μια καλύτερη παρουσίαση του σχήματος, του ρόλου του μέσα στη σχολή και του τρόπου λειτουργίας του.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Κάθε φοιτητής με την εγγραφή του στη σχολή γίνεται μέλος του Συλλόγου Φοιτητών Νομικής. Ο σύλλογος είναι το συνδικαλιστικό όργανο της σχολής στο οποίο παρεμβαίνουν όλοι οι φοιτητές, οι πολιτικές συλλογικότητες κι οι παρατάξεις της σχολής. Ο σύλλογος παίρνει αποφάσεις μέσα από τη γενική συνέλευση όπου έχουν δικαίωμα λόγου όλα τα μέλη. Μετά από συζήτηση κι αντιπαράθεση όλοι οι παρευρισκόμενοι φοιτητές νομικής ψηφίζουν το ποιο πολιτικό πλαίσιο δράσης θα αποτελέσει απόφαση του συλλόγου και θα υλοποιηθεί. Η θεματολογία κάθε συνέλευσης περιλαμβάνει τόσο ζητήματα σχολής όσο και ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση συνολικά, την εργασιακή προοπτική και την κοινωνία ευρύτερα.
Παρ’ όλα  αυτά το τελευταίο διάστημα ο Σ.Φ.Ν. έχει περιπέσει σε πλήρη αδράνεια με ευθύνη κυρίως των καθεστωτικών παρατάξεων. Από τη μία η παράταξη της κυβέρνησης και των μνημονίων η ΔΑΠΝΔ-ΦΚ που αποτελεί μέσα στο πανεπιστήμιο τον κύριο εκφραστή της βάρβαρης πολιτικής που βιώνουμε κι από την άλλη η ΠΑΣΠ που για καλή σου τύχη δε θα γνωρίσεις γιατί κάπου χαμένη στη μετάφραση ψάχνει το κεντροαριστερό της προφίλ παρέα με την ΕΛΙΑ.
ΟΤΑΝ ΠΗΓΑΙΝΑΜΕ ΜΑΖΙ ΣΧΟΛΕΙΟ….
Έπειτα από μια εξοντωτική χρονιά, μετά το άγχος των εξετάσεων, το διάβασμα και την πίεση έρχεσαι αντιμέτωπος με την πραγματικότητα που δε φαντάζει μάλλον τόσο ιδανική κι έρχεται να διαψεύσει όσους σου μιλούσαν ότι ως φοιτητής και δη νομικής θα ανταμειφθείς. Σε μια εποχή που τα δημόσια αγαθά βρίσκονται στο στόχαστρο ο δημόσιος και δωρεάν χαρακτήρας της εκπαίδευσης έρχεται να καταργηθεί και στην πράξη μέσω της εκπαιδευτικής αναδιάρθρωσης πτυχές της οποίας αποτυπώνονται και στη σχολή μας.
Και εξηγούμαστε: από τη νέα χρονιά προβλέπεται αναμόρφωση του ισχύοντος προγράμματος σπουδών η οποία έρχεται να φέρει την κατάργηση των επαναληπτικών μαθημάτων κι εξεταστικών, την εισαγωγή προαπαιτούμενων μαθημάτων και τον περιορισμό μαθημάτων γενικής επιλογής. Για κάποιους μάλλον το σχολείο δεν τελείωσε ποτέ!!!


Παράλληλα, η υποχρηματοδότηση του πανεπιστημίου έρχεται να διαλύσει τη φοιτητική μέριμνα καταργώντας τη δωρεάν διανομή συγγραμμάτων (γεγονός που δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο τη φοίτηση στη σχολή μας καθώς συγγράμματα και κώδικες αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την κατανόηση του αντικειμένου) κι η λέσχη κι οι εστίες του ΑΠΘ οδεύουν προς ιδιωτικοποίηση με αποτέλεσμα να εισάγονται κριτήρια για τον αριθμό των δικαιούχων.
ΕΜΕΙΣ ΟΜΩΣ ΔΕ ΜΑΣΑΜΕ!!!!
Απέναντι στη λογική που θέλει το πανεπιστήμιο αποκλειστικά χώρο μαθημάτων κι αναπαραγωγής στείρας γνώσης, ως CONTRA LEGEM αναδεικνύουμε το πανεπιστήμιο ως χώρο κοινωνικοποίησης και πολιτικοποίησης, ως χώρο συνολικής διάπλασης της προσωπικότητας.
 • Κάθε φοιτητής είναι ελεύθερος να επιλέγει ποιο μάθημα θα παρακολουθήσει και πότε, καθώς αυτά έχουν τη μορφή ακαδημαϊκών διαλέξεων.
 • Είναι ελεύθερος να συμμετέχει σε πολιτιστικές ομάδες του συλλόγου του και να αποτελεί ενεργό μέρος αυτού.
 • Είναι δικαίωμα όλων μας η δωρεάν διανομή συγγραμμάτων, όπως κι η σίτιση στην πανεπιστημιακή λέσχη  κι η παροχή στέγης στους οικονομικά ασθενέστερους φοιτητές.
Όλα  αυτά αποτελούν κεκτημένα του φοιτητικού κινήματος που στο σήμερα έρχονται να αμφισβητηθούν και να καταργηθούν για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι ο καθένας μας πρέπει να γνωρίζει τα δικαιώματά του κι όλοι μαζί να αγωνιστούμε για τη διεκδίκησή  τους μέσα από τη αναζωπύρωση των συλλογικών διαδικασιών του συλλόγου μας….
ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΑΣ, Η ΨΥΧΗ ΜΑΣ!!!
Το όνομά μας βρίσκεται σε αναλογία με τη χρήση του contra legem ως νομικού όρου. Έτσι κι εμείς ερμηνεύουμε την πραγματικότητα που ζούμε και προσπαθούμε να επικρατούν οι θέσεις που είναι αντίθετες σε αυτή. Σκοπός μας είναι η αντίθεση αυτή να οδηγεί όχι στη διόρθωση της πραγματικότητας, αλλά στην ανατροπή αυτή προς όφελος μιας άλλης (καταργητική ή contra legem ερμηνεία).
Επιλέγουμε τη συλλογικότητα….
Τι θέλουμε να εκφράσουμε: Σε μια εποχή που επιβάλλουν τον ατομικό δρόμο και το βόλεμα εμείς επιλέγουμε τη συλλογικότητα . Ξέρουμε ότι μόνοι μας δεν μπορούμε να καταφέρουμε πολλά και σίγουρα δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Αλλάζει όμως τελικά ο κόσμος ή μήπως οι αγώνες είναι μάταιοι; Καταρχήν σε δύσκολους καιρούς είναι τιμή να πηγαίνεις κόντρα! Η ιστορία επίσης έχει αποδείξει πως με συλλογικούς αγώνες η ίδια η ιστορία μπορεί να αλλάξει…. Με μια τέτοια οπτική επιλέγουμε να αποτελούμε μια ανεξάρτητη αριστερή πολιτική συλλογικότητα. Μέσα σε μια σχολή όπου η ΔΑΠ προσπαθεί να καλλιεργήσει τον ανταγωνισμό, την απάθεια και τις πελατειακές σχέσεις θέλουμε να δώσουμε στην πολιτική το νόημα που της έχουν στερήσει. Πολιτική για εμάς είναι η συλλογική έκφραση των αναγκών και των ονείρων μας τα οποία παλεύουμε να ντύσουμε με πράξη. Γι αυτό πρεσβεύουμε κι έναν μαχητικό συνδικαλισμό ο οποίος δεν μπορεί παρά  να εκφράζεται μέσω των γενικών συνελεύσεων. Ως ανεξάρτητη αριστερή παρέμβαση στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις τις γενικές συνελεύσεις και το ζωντάνεμα των διαδικασιών του συλλόγου. Διατηρούμε όμως παράλληλα και την αυτοτέλειά μας ως contra legem με καθημερινή παρέμβαση και πολύπλευρη δράση για θέματα τόσο της φοιτητικής καθημερινότητας όσο και της εργασιακής μας προοπτικής.
Επιλέγουμε αμεσοδημοκρατία…
Πως λειτουργούμε: Δεν είμαστε παράταξη, δεν είμαστε κάτι στατικό. Το CONTRA LEGEM είναι σχήμα. Είναι μια δυναμική διαδικασία που η ύπαρξη κι η εξέλιξη του βρίσκονται στα χέρια όσων βάζουν το λιθαράκι τους σε αυτό. Λειτουργούμε στη βάση της άμεσης δημοκρατίας. Η πολιτική μας αντίληψη κι η πολιτική μας δράση αποφασίζεται μέσα από τις ανοιχτές διαδικασίες μας, στις οποίες ο καθένας συμμετέχει ισότιμα χωρίς αρχηγούς, στελέχη κι ιεραρχίες. Το CONTRA LEGEM θέλουμε να αποτελεί ένα πεδίο υποδοχής προβληματισμών, ερωτημάτων κι αντιλήψεων που θα τροφοδοτούν όλους τους υπόλοιπους σχηματίες. Έπειτα μέσα από τη διαδικασία της από κοινού συζήτησης (θέση – αντίθεση – σύνθεση) προκύπτουν τα υλικά μας μέσα από τα οποία παρεμβαίνουμε και στους υπόλοιπους συμφοιτητές μας. Και τέλος, παραμένουμε ανεξάρτητοι από τους κομματικούς μηχανισμούς και την οικονομική χρηματοδότηση καθώς προϋπόθεση της πολιτικής ανεξαρτησίας είναι κι η οικονομική.
Επιλέγουμε την αριστερά της νίκης και της ανατροπής….
Επιλέγουμε Ε.Α.Α.Κ.
Για το λόγο αυτό το CONTRA LEGEM συνυπάρχει και συντονίζεται με τα ανεξάρτητα κι αριστερά σχήματα που υπάρχουν στις άλλες σχολές. Όλα τα σχήματα μαζί αποτελούν την Ενιαία Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση. Η ΕΑΑΚ γεννήθηκε μέσα στο κίνημα του 90-91 και προσπαθεί να εκφράσει μια άλλη αριστερά μέσα στα πανεπιστήμια. Αποτελεί το πιο ενωτικό εγχείρημα της ριζοσπαστικής αριστεράς αναδεικνύοντας τη δυνατότητα της να υπάρχει ως διακριτό ρεύμα, να υπερβαίνει τους κατακερματισμούς της και να πετυχαίνει νίκες. Η ΕΑΑΚ στα 24 χρόνια ιστορίας της έχει παίξει πρωτοπόρο ρόλο μέσα στις σχολές και σε όλες τις μάχες που έχει δώσει το φοιτητικό κίνημα. Από τους αγώνες του εκπαιδευτικού κινήματος τη δεκαετία του 90, μέχρι το φοιτητικό κίνημα του 2006-2007 που μπλόκαρε την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση Γιαννάκου, κι από το Δεκέμβρη  του 2008 που η νεολαία έβγαινε στο δρόμο  βλέποντας το παρόν και το μέλλον της να δολοφονείται μέσα από τις σφαίρες στο πρόσωπο του Αλέξη Γρηγορόπουλου ως τη τις καταλήψεις του 2011 και τους αγώνες ενάντια στο επιχειρηματικό πανεπιστήμιο η Ε.Α.Α.Κ. ήταν πάντα στην πρώτη τη γραμμή. Για εμάς η λύση δε θα έρθει από ψηλά, για εμάς αναγκαίο στο σήμερα  είναι ένα φοιτητικό κίνημα που θα αγωνίζεται ενάντια στις αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις στην παιδεία αλλά και σε συντονισμό και συμπόρευση με το εργατικό κι ευρύτερα λαϊκό θα παλεύει για μόρφωση – δουλεία- δημοκρατία.
«Διαβάτη δρόμος δεν υπάρχει. Το δρόμο τον φτιάχνεις βαδίζοντας…»
CONTRA LEGEM _ E.A.A.K.


Προφορικές εξετάσεις στο μάθημα 'Φιλοσοφία και Μεθοδολογία του Δικαίου'

Η προφορική εξέταση στο μάθημα ειδικής επιλογής «Φιλοσοφία και Μεθοδολογία του Δικαίου» για τους προπτυχιακούς φοιτητές θα λάβει χώρα στο γραφείο (414 – 4ος όροφος κτιρίου Νομικής) του Καθηγητή Κώστα Σταμάτη
είτε  την  Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2014  - ώρα 10.00 π.μ.
 είτε  την  Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2014  - ώρα 10.00 π.μ.

Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν για την προφορική εξέταση μία από τις δύο ανωτέρω ημερομηνίες.

Διευκρινίσεις των αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων στο μάθημα 'Εμπράγματο Δίκαιο', Α΄ τμήμα

Οι φοιτητές του Α’ Τμήματος του μαθήματος του Εμπράγματου Δικαίου που επιθυμούν να δουν τα γραπτά τους μπορούν να προσέλθουν στο γραφείο του Επικ. Καθ. κ. Α. Κορνηλάκη (γρ. 413) την Παρασκευή 19/9/2014 μεταξύ 11:00 – 13:00.

Προφορικές εξετάσεις στο μάθημα της 'Ποινικής Δικονομίας'

Ανακοινώνεται ότι ο καθηγητής κος  Καλφέλης Γ. θα εξετάσει προφορικά το μάθημα της Ποινικής Δικονομίας (τρίτο τμήμα ΠΕ-Ω) την Τρίτη 23/9 ώρα 13-15 και την Τετάρτη 24/9 ώρα 13-15. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να  απευθύνονται στον Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών.  

Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014

Δικαιολογητικά και εγγραφή πρωτοετών

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-15 ΜΕ:
 1. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ  & ΕΠΑΛ-Β’ ή ΕΠΑΛ-Α’
 2. ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
 3. ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ  Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
 4. ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΕΣ
ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ
ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΠΕ – ΝΟΜΙΚΗΣ) ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
από 15/09/2014  έως  και 26/09/2014  και ώρα 9.00- 10.30 π.μ.
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Α.Π.Θ. (ΑνακοίνωσηΕγγραφών2014.pdf

Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

Αριστερό Δίκτυο Νεολαίας Νομικής: Για πρωτοετείς: Καλωσόρισμα στη "δημόσια" και "δωρεάν" παιδεία #1

Φίλε πρωτοετή
Καλώς όρισες και εσύ στην σχολή. Πριν από οποιαδήποτε κουβέντα, αξίζουν σε κάθε νέο σήμερα που κάνει το βήμα στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση συγχαρητήρια. Και αυτό γιατί, σε μια κοινωνία που κυριαρχεί η παραίτηση και μια χώρα που κυριαρχεί η απογοήτευση, ένα κομμάτι της νέας γενιάς έδωσε τον δικό του αγώνα, κόντρα στον αποκλεισμό και την φυγή. Οι θυσίες οι προσωπικές και των οικογενειών του καθενός φαίνονται να βρίσκουν μια κάποια ανταπόκριση, καθώς κάποιος, για οποιοδήποτε λόγο, επέλεξε να μείνει στην χώρα και να σπουδάσει στα πανεπιστήμια της.
Εμείς, από την πλευρά μας, ως Αριστερό Δίκτυο Νεολαίας, καλωσορίζουμε το άνοιγμα της νέας χρονιάς ως μια ευκαιρία, όχι μόνο για την επαφή με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και την γνωριμία με τον δρόμο της ζύμωσης, της αντίστασης και του αγώνα!
Τρία πράγματα, όσον αφορά στο πανεπιστήμιο:
Πρώτον, το πανεπιστήμιο δεν είναι σχολείο. Αυτό σημαίνει ότι εδώ δεν έρχεσαι να παπαγαλίσεις, να εξεταστείς και να φύγεις. Το πανεπιστήμιο είναι χώρος ανταλλαγής και παραγωγής ιδεών, επιστημονικού έργου, εστία τέχνης και δημιουργίας. Για εμάς, η νέα γενιά δεν πρέπει να εγκλωβίζεται στην απογοήτευση και την αδράνεια, ούτε να μετατρέπει τις σπουδές και την μόρφωση σε μια νεκρή διαδικασία: υπερασπιζόμαστε το πανεπιστήμιο, γιατί μας δίνει τα εφόδια να εξυψωθούμε ατομικά και συλλογικά, έξω από λογικές που το θέλουν ένα εντατικοποιημένο και πειθαρχημένο στρατόπεδο.
Δεύτερον, το πανεπιστήμιο δεν είναι μια γυάλα, ξέχωρη από τις κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στην χώρα. Τουναντίον, οι πολιτικές των μνημονίων που εκτοξεύουν στα ύψη την ανεργία, καταπατούν τα εργασιακά δικαιώματα και σβήνουν δημόσια αγαθά, όπως την υγεία, την ασφάλιση, την εργασία, δεν αφήνουν αλώβητη την παιδεία. Οι διαγραφές φοιτητών, το νέο λύκειο που άφησε 40% μετεξεταστέους μαθητές, το σχέδιο Αθηνά με την κατάργηση σχολών και όλες οι νομοθεσίες που έρχονται να διαλύσουν την παιδεία εξυπηρετούν δύο στόχους : από την μία, να εξοικονομήσουν χρήματα για την εξυπηρέτηση ενός χρέους που ο λαός δεν δημιούργησε, αλλά τα παιδιά του πληρώνουν. Από την άλλη, να δημιουργήσουν μια νέα γενιά υποτακτική και φοβισμένη, μέσα από μια διαδικασία συνεχούς εξέτασης και απόρριψης, κάνοντας τον νέο να νιώθει αδύναμος, άχρηστος, και προετοιμάζοντας τον για την ανεργία που κυριαρχεί ( 60% στην νεολαία).
Τρίτον, το πανεπιστήμιο δεν είναι δημόσια υπηρεσία, αλλά είναι ο δικός μας χώρος, η δημοκρατική μας εστία, το καταφύγιο πολιτικής ζύμωσης και επιστημονικής ή καλλιτεχνικής δημιουργίας, είναι ένας κοινωνικός χώρος που γνωριζόμαστε, πολιτικοποιούμαστε, αγωνιζόμαστε, μαθαίνουμε, παράγουμεΚαι είναι υπόθεση δικής μας, των φοιτητών και του φοιτητικού κινήματος, να το υπερασπιστούμε, με τον δημόσιο και ανοιχτό χαρακτήρα του. Να το υπερασπιστούμε με μαζικούς αγώνες ενάντια στην πολιτική που αδιαφορεί για την δημόσια παιδεία και την ανοιχτή πρόσβαση στην εκπαίδευση και την επιστήμη όλων των κομματιών της κοινωνίας. Να μην εκχωρήσουμε την υπεράσπιση του σε κανέναν εξωτερικό παράγοντα, να μην αρκεστούμε στην ανάθεση, αλλά να δώσουμε ενεργό παρών στην αντίσταση του χώρου μας!
Το Αριστερό Δίκτυο Νεολαίας είναι μια δύναμη έξω από κομματικές λογικές αλλά μέσα στην λογική της οργανωμένης πάλης. Παλεύουμε για να βγει ξανά η νεολαία στον δρόμο, σήμερα που φαίνεται ο κόσμος να αδρανεί, και να πυροδοτήσει αγώνες για ένα άλλο μέλλον.
Ένα μέλλον με δουλειά , μόρφωση, αξιοπρέπεια, έξω από τις μνημονιακές πολιτικές που επιβάλλουν οι πολιτικές της ΕΕ και του χρέους.                                     .

Παλεύουμε για ένα μαζικό, σύγχρονο, πολιτικό φοιτητικό κίνημα, που θα είναι μπροστάρης της νεολαίας ολόκληρης, των φοιτητών, των μαθητών, των σπουδαστών, των νέων ανέργων/εργαζομένων, που θα δώσει αγώνες συνολικής ρήξης με το σημερινό κατεστημένο που γκρεμίζει την παιδεία την υγεία, την ασφάλιση.

Παλεύουμε, τέλος, για να οικοδομηθεί ένα Αριστερό Μέτωπο Νεολαίας, από όλα τα σχήματα και τις παρατάξεις της αριστεράς, ανένταχτο κόσμο, λέσχες κλπ., που να είναι πραγματικός πόλος έλξης και οργάνωσης της νεολαίας που θα υπερασπίζεται μια ζωή με αξιοπρέπεια, κόντρα στην ανεργία και τη μετανάστευση. Που θα διαπαιδαγωγεί τον κόσμο από την πλευρά του αγώνα, ενάντια στη λογική του ατομικού δρόμου.
Για την υπεράσπιση της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας. Ένα Αριστερό Μέτωπο Νεολαίας πραγματικό αντίπαλο δέος απέναντι σε ΔΑΠ-ΠΑΣΠ και την φασιστική «Χρυσή Αυγή», η οποία έδειξε το πραγματικό της πρόσωπο με τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.                                                 .

Για μια εναλλακτική πορεία της χώρας χωρίς μνημόνια, έξω από τα δεσμά του χρέους και του ευρώ, για μια οικονομική και παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας!
Η νέα χρονιά να είναι γεμάτη ελπίδα, όνειρα, εμπειρίες και αγώνες!

Είναι δίκαιο να εξεγείρεσαι , Είναι δύναμη να οργανώνεσαι!
Αριστερό Δίκτυο Νεολαίας (ΑΡ.ΔΙ.Ν.)
 
 

Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2014

Δικαιολογητικά εισδοχής των φοιτητών (παλαιών και πρωτοετών) στις Φοιτητικές Εστίες

Σας επισυνάπτουμε προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων τα Δικαιολογητικά εισδοχής των φοιτητών (παλαιών και πρωτοετών) στις Φοιτητικές Εστίες Θεσσαλονίκης για το ακαδ.έτος 2014-2015.
 
Το εν λόγω αρχείο το βρίσκετε και στον ιστοχώρο του Τμήματος Σπουδών www.dps.web.auth.gr , καθώς και άλλα σχετικά που αφορούν την φοιτητική μέριμνα, όπως την ανεύρεση στέγης από αναγγελίες ιδιωτών που καταχωρούμε.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ_ΕΙΣΔΟΧΗΣ_ΣΤΙΣ_ΦΕΘ_2014-2015.pdf

Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014

Ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφών για τους φοιτητές του ΑΠΘ
Ο ήχος του κινητού ειδοποιεί για ένα νέο SMS και ένα νέο e-mail στα εισερχόμενα. Συγχαρητήρια για την εισαγωγή σου στη Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ! Οι εγγραφές ξεκίνησαν! Μπορείς να μεταβείς τώρα στην ιστοσελίδα http: //register.auth.gr . “Καλώς ήλθες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο σύστημα εγγραφών.Συγχαρητήρια για την επιλογή σου. Μέσα από αυτό το περιβάλλον ετοίμασε την αίτηση εγγραφής στο Τμήμα σου, δημιούργησε μόνος σου τον προσωπικό σου ιδρυματικό λογαριασμό και αιτήσου την απόκτηση της ακαδημαϊκής σου ταυτότητας”.

Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014

Το ΣτΕ λέει «ποτέ την Κυριακή»

«Φρένο» βάζει το Συμβούλιο της Επικρατείας στο μέτρο των ανοικτών καταστημάτων τις Κυριακές, κηρύσσοντας την υπουργική απόφαση αντισυνταγματική. Η απόφαση αυτή ισχύει μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση μετά την συζήτηση που θα γίνει στην Ολομέλεια του ΣτΕ το Νοέμβριο και αναμένεται να δημοσιευθεί στα τέλη του χρόνου.

Η Ολομέλεια του ΣτΕ με την υπ. Αριθμ. 30/2014 απόφαση της επιτροπής αναστολών έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής των εμπόρων, καταστηματαρχών και ιδιωτικών υπαλλήλων με το σκεπτικό ότι θα υποστούν «ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη»και «δυσεπανόρθωτη ηθική βλάβη» από τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές. Αντίθετα, οι ανώτατοι δικαστές απέρριψαν τον ισχυρισμό ότι παραβιάζεται η υπερ-νομοθετικής ισχύος διεθνής σύμβαση της Γενεύης που καθιερώνει την Κυριακή ως ημέρα αργίας.

Οι δικαστές αναφέρουν ότι για να εξυπηρετηθεί ο μεγάλος αριθμός των τουριστών τις Κυριακές, μπορεί με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη να οριστούν οι περιοχές που επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων μέχρι 250 τ.μ. , υπό τον όρο ότι δεν ανήκουν σε αλυσίδα καταστημάτων, και δεν βρίσκονται εντός εκπτωτικών χωριών ή κέντρων.

Το σκεπτικό της απόφασης

Η Ολομέλεια έκανε δεκτά τα επιχειρήματα των προσφευγόντων οι οποίοι επικαλούνταν ηθική αλλά και οικονομική βλάβη από το από το άνοιγμα των καταστημάτων.

Ηθική, γιατί στο σκεπτικό της απόφασης γίνεται λόγος για το δικαίωμα στον ελεύθερο χρόνο και της απόλαυσης του με την οικογένεια, καθώς και στο δικαίωμα της θρησκευτικής λατρείας, και οικονομική γιατί από τα στοιχεία και τις μελέτες που προσκομίσθηκαν προέκυψε ότι υπό το φως της παρούσας οικονομικής κρίσης το άνοιγμα τις Κυριακές θα επέφερε μάλλον ζημιές. Μάλιστα στο σκεπτικό της ίδιας απόφασης τονίζεται ότι η διοίκηση δεν προσκόμισε στοιχεία που να αντικρούουν τα όσα υποστηρίζονται από τους εμπόρους.

Οι δικαστές επικαλούνται στην απόφασή τους και στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την απασχόληση τις Κυριακές, αλλά και στατιστικά στοιχεία από τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες για την απασχόληση εργαζομένων, την πορεία της κερδοφορίας κατά την λειτουργία των καταστημάτων την εβδόμη ημέρα, κλπ.

πηγή: tvxs.gr

Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩN

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-15 ΜΕ:
 1. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ  & ΕΠΑΛ-Β’ ή ΕΠΑΛ-Α’
 2. ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
 3. ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ  Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
 4. ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΕΣ
ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ
ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΠΕ – ΝΟΜΙΚΗΣ) ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
από 15/09/2014  έως  και 26/09/2014  και ώρα 9.00- 10.30 π.μ.
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Α.Π.Θ. (ΑνακοίνωσηΕγγραφών2014.pdf)
Θεσσαλονίκη 09-09-2014
ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΝΟΜΙΚΗΣ